Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analysis of priming and licensing signals detected by pattern recognition receptors in murine macrophages

Melanson, Alexander (2021) MOBN03 20202
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Analysis of priming and licensing signals detected by pattern recognition receptors in murine macrophages

Vårt immunsystem är uppdelat i två delar, det medfödda och det adaptiva. Det medfödda immunsystemet består av fysiska (hud och slem) och kemiska barriärer (lågt pH i magen och amylaser i saliv), samt cellulära komponenter. I den cellulära komponenten av det medfödda immunsystemet finns en väldigt viktig cell som heter makrofager. Makrofager har många viktiga funktioner, från att upprätthålla homeostas i kroppen till att fungera som immunceller för att skydda kroppen från patologiska mikrober. Makrofager kan detektera olika signalmolekyler och är namngivna baserat på vilken molekyl de känner igen.

Signalmolekyler från mikrober... (More)
Analysis of priming and licensing signals detected by pattern recognition receptors in murine macrophages

Vårt immunsystem är uppdelat i två delar, det medfödda och det adaptiva. Det medfödda immunsystemet består av fysiska (hud och slem) och kemiska barriärer (lågt pH i magen och amylaser i saliv), samt cellulära komponenter. I den cellulära komponenten av det medfödda immunsystemet finns en väldigt viktig cell som heter makrofager. Makrofager har många viktiga funktioner, från att upprätthålla homeostas i kroppen till att fungera som immunceller för att skydda kroppen från patologiska mikrober. Makrofager kan detektera olika signalmolekyler och är namngivna baserat på vilken molekyl de känner igen.

Signalmolekyler från mikrober kallas pathogen/microbial associated molecular pattern (PAMPs eller MAMPs). Makrofager kan dock också detektera andra molekyler som associeras med skador från infektion, så kallade Damage associated moleculer patterns (DAMPs). För att makrofager ska kunna detektera alla dessa signaler använder de pattern-recognition receptors (PRRs). PRRs är en samling av olika sub-familjer av receptorer som kan vara membranbundna, eg. TLRs, eller finnas i cytosolen, eg. NLRP. Signalering via TLR kan förbereda celler för aktivering av proteinkomplex som heter inflammasomer. Inflammasomen krävs för aktivering av två viktiga pro-inflammatoriska cytokiner, IL-1ß och IL-18. För att inflammasomen ska aktivera IL-1ß och IL-18, måste dock inflammasomen aktiveras först, vilket sker via signalering genom NLRPs. Aktivering av inflammasomen leder till en specialiserad typ av celldöd som heter pyroptosis.

Tidigare studier från laboratoriet har visat att makrofager stimulerade med DAMP-molekylen, histon 4 (H4), licenserades för aktivering av inflammasomen via en TLR4 ligand. Det visade sig dock att histonerna som användes innehöll spårmängder av LPS. Genom att stimulera celler och studera ändringar i cellulära processer som genuttryck, produktion av proteiner, och celldöd, är syftet med det här projektet att undersöka om spårmängder av LPS, H4 eller H4 i kombination med spårmängder av LPS behövs för licensiering av makrofager.

Celler som stimulerades med spårmängder av LPS, H4 eller kombination av dessa kunde förbereda makrofager för aktivering av inflammasomen genom en TLR ligand. Dessutom uppvisade de licenserade cellerna en minskad mängd celldöd. Detta tyder på att någonting är mekanistiskt annorlunda i dessa. Vidare experiment på gennivå visade att licenserade celler skiljer sig genetiskt från de celler som var stimulerade med höga mängder LPS. I den tidigare undersökningen observerades att licenserade celler inte släppte ut IL-18. Tidigare observationer från laboratoriet visade att IL-18 utsläpp saknades. Undersökningen av mängd Pro-IL-18 i cytosolen mellan licenserade och celler stimulerade med hög mängd LPS kunde dock inte styrka den förra observationen. Detta data tyder på att låg mängd av LPS, H4, och H4 med spårmängder av LPS kan licensera celler för aktivering av inflammasomen via en TLR ligand.


Master’s Degree Project in Molecular Microbiology 60 credits 2021
Dpt of Experimental Medical Science Section for Immunology BMC D14
Supervisor: Jenny J. Persson (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Melanson, Alexander
supervisor
organization
course
MOBN03 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9066768
date added to LUP
2021-10-12 16:09:39
date last changed
2021-10-12 16:09:39
@misc{9066768,
 author    = {{Melanson, Alexander}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Analysis of priming and licensing signals detected by pattern recognition receptors in murine macrophages}},
 year     = {{2021}},
}