Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Huset på ängen

Widerström, Josefina LU (2021) AAHM10 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Mitt examensarbete är en undersökning på hur ett nutida generationsboende kan utformas samt vilka sociala utbyten det kan bidra till. Syftet är att gestalta
ett fritidshus i form av ett generationsboende ur ett socialt och hållbart perspektiv. Huset är beläget på en befintlig gård ute på Värmlandsnäs och ska ge utrymme för fyra familjer.

För att skapa en större förståelse kring generationsboende har inspiration hämtats från det historiska hemmet på svenska landsbygden. För att sedan förstå hur ett nutida generationsboende kan utformas genomfördes tidigt i projektet en behovsanalys med användarna. Med hjälp av intervjustudien skapades en större förståelse för möjligheterna och begränsningarna med generationsboendet. Intervjustudien har... (More)
Mitt examensarbete är en undersökning på hur ett nutida generationsboende kan utformas samt vilka sociala utbyten det kan bidra till. Syftet är att gestalta
ett fritidshus i form av ett generationsboende ur ett socialt och hållbart perspektiv. Huset är beläget på en befintlig gård ute på Värmlandsnäs och ska ge utrymme för fyra familjer.

För att skapa en större förståelse kring generationsboende har inspiration hämtats från det historiska hemmet på svenska landsbygden. För att sedan förstå hur ett nutida generationsboende kan utformas genomfördes tidigt i projektet en behovsanalys med användarna. Med hjälp av intervjustudien skapades en större förståelse för möjligheterna och begränsningarna med generationsboendet. Intervjustudien har även varit till hjälp ur arkitektoniskt hänseende, vilket har varit värdefullt och avgörande för husets gestaltning.

Platsen och dess förutsättningar har likväl varit en viktig aspekt för husets utformning. Husets koppling till platsen och fastighetens befintliga byggnader har varit en central del i projektet. Projektets undersökningar med platsanalys och uppmätningar har varit avgörande för att lyckas skapa förutsättningar för god arkitektur.

Målet har varit att skapa ett generationsboende som gynnar samvaro för olika generationer. Med en arkitektur som uppmuntrar till möten i gemensamma ytor och samtidigt erbjuder möjligheten att dra sig undan till privata utrymmen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widerström, Josefina LU
supervisor
organization
alternative title
Ett generationsboende på Värmlandsnäs
course
AAHM10 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Generationsboende, Fritidshus, Landsbygden, Värmlandsnäs
language
Swedish
id
9066795
date added to LUP
2021-10-13 09:24:33
date last changed
2021-10-13 09:24:33
@misc{9066795,
 abstract   = {{Mitt examensarbete är en undersökning på hur ett nutida generationsboende kan utformas samt vilka sociala utbyten det kan bidra till. Syftet är att gestalta
ett fritidshus i form av ett generationsboende ur ett socialt och hållbart perspektiv. Huset är beläget på en befintlig gård ute på Värmlandsnäs och ska ge utrymme för fyra familjer.

För att skapa en större förståelse kring generationsboende har inspiration hämtats från det historiska hemmet på svenska landsbygden. För att sedan förstå hur ett nutida generationsboende kan utformas genomfördes tidigt i projektet en behovsanalys med användarna. Med hjälp av intervjustudien skapades en större förståelse för möjligheterna och begränsningarna med generationsboendet. Intervjustudien har även varit till hjälp ur arkitektoniskt hänseende, vilket har varit värdefullt och avgörande för husets gestaltning.

Platsen och dess förutsättningar har likväl varit en viktig aspekt för husets utformning. Husets koppling till platsen och fastighetens befintliga byggnader har varit en central del i projektet. Projektets undersökningar med platsanalys och uppmätningar har varit avgörande för att lyckas skapa förutsättningar för god arkitektur.

Målet har varit att skapa ett generationsboende som gynnar samvaro för olika generationer. Med en arkitektur som uppmuntrar till möten i gemensamma ytor och samtidigt erbjuder möjligheten att dra sig undan till privata utrymmen.}},
 author    = {{Widerström, Josefina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Huset på ängen}},
 year     = {{2021}},
}