Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Design of a dry clutch testing rig for emission studies

Sabani, Driton LU and Yenibayrak, Isa LU (2021) MMEM01 20211
Machine Elements
Popular Abstract (Swedish)
Utveckling av en testningsbänk för att studera partiklar från kopplingar.
Som en del av EU-projektet nPETS, vars syfte är att öka kunskapen om luftföroreningar från
transportsektorn och deras påverkan på människans hälsa, så utvecklades en testningsbänk för
att generera och mäta partiklar som uppstår från fordon med torrkopplingar.

Luftföroreningar som uppstår från transportsektorn är ett välkänt hälsoproblem speciellt i
tätbefolkade städer. Mindre känt är att en del av dessa luftföroreningar inte kommer från just
själva förbränningsmotorn. Luftföroreningar som inte kommer från förbränningsmotorn kan vara
partiklar från däck, bromsar eller ännu mer sällsynt från kopplingar.
Kopplingar är precis som däck eller bromsar en... (More)
Utveckling av en testningsbänk för att studera partiklar från kopplingar.
Som en del av EU-projektet nPETS, vars syfte är att öka kunskapen om luftföroreningar från
transportsektorn och deras påverkan på människans hälsa, så utvecklades en testningsbänk för
att generera och mäta partiklar som uppstår från fordon med torrkopplingar.

Luftföroreningar som uppstår från transportsektorn är ett välkänt hälsoproblem speciellt i
tätbefolkade städer. Mindre känt är att en del av dessa luftföroreningar inte kommer från just
själva förbränningsmotorn. Luftföroreningar som inte kommer från förbränningsmotorn kan vara
partiklar från däck, bromsar eller ännu mer sällsynt från kopplingar.
Kopplingar är precis som däck eller bromsar en slitagedel och slits under användning. Slitaget
sker då kopplingen slirar, vilket främst uppstår från stillastående starter men även till en viss del
vid växling. Torrkopplingar som sitter i majoriteten av fordon med en manuell växellåda är sällan
helt förseglade gentemot omgivningen, detta möjliggör att partiklar från kopplingen kan leta sig
ut till omgivningen. Just kartläggningen och hälsoeffekterna av partikelutsläpp från kopplingar är
inte lika utvecklad som för däck eller bromsar och kräver därför mer forskning i ämnet.
Provningsbänken som utvecklades representerar en typisk manuell växellåda och atmosfären
kring den. För att generera partiklar sliras kopplingen med hjälp av en elmotor. Partiklarna letar
sig därefter ut till atmosfären, där de följer luftströmmar som genereras av en fläkt vidare ut till
en partikelräknare. Hastigheten på luftströmmarna, placering av inlopp och utlopp samt
utformningen på omslutningen har stor betydelse huruvida partiklarna fångas upp eller inte.
För att förstå luftströmmarna samt för att säkerhetsställa att partiklarna fångas upp av
luftströmmarna användes beräkningsströmsdynamik metoden. För att säkerhetsställa att ramen
och dess ingående komponenter klarar av att utsätts för vridmomentet som krävs för att få
kopplingen att slira användes finita element metoden. Generella metoder för mekanisk design
och datorstödd konstruktion användes för att konstruera kopplingsmekanismen samt
omslutningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sabani, Driton LU and Yenibayrak, Isa LU
supervisor
organization
course
MMEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Clutch, Emissions, Particles, Nanoparticles, Testing rig, Test rig, Automotive, nPETS, Dry clutch, Transmission, Wear, Clutch slip, CFD, Thermal analysis
report number
ISRN: LUTMDN/TMME—5008—SE
other publication id
ISRN
language
English
id
9067156
date added to LUP
2021-10-22 07:44:24
date last changed
2021-10-22 07:44:24
@misc{9067156,
 author    = {{Sabani, Driton and Yenibayrak, Isa}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Design of a dry clutch testing rig for emission studies}},
 year     = {{2021}},
}