Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Förlorar man sitt jobb hittar man ett nytt imorgon” - en kvalitativ studie ur konsultchefers perspektiv på osäkra anställningsformer och hur de agerar i sin roll som arbetsgivare för anställda inom vårdbemanning

Filipovic, Inez LU (2021) SOCK04 20211
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
En mer flexibel och effektiv arbetsmarknad med olika lagregleringar har lett till en arbetsmarknad där allt fler bemanningsföretag hyr ut arbetstagare, ofta under kortare perioder. Att vara uthyrd arbetstagare ses ofta som en osäker anställningsform. Denna uppsats ämnar att undersöka konsultchefers syn på osäkra anställningsformer. Syftet är att undersöka konsultchefers perspektiv på osäkra anställningsformer och hur de agerar i sin roll som arbetsgivare för den anställningsform som föreligger för arbetstagare inom bemanningsföretag för vårdområdet. Studien sker mot bakgrund av att det finns en del tidigare forskning om arbetsmarknadens förändringar när det gäller flexibilitet och effektivisering men lite kunskap om konsultchefers synsätt... (More)
En mer flexibel och effektiv arbetsmarknad med olika lagregleringar har lett till en arbetsmarknad där allt fler bemanningsföretag hyr ut arbetstagare, ofta under kortare perioder. Att vara uthyrd arbetstagare ses ofta som en osäker anställningsform. Denna uppsats ämnar att undersöka konsultchefers syn på osäkra anställningsformer. Syftet är att undersöka konsultchefers perspektiv på osäkra anställningsformer och hur de agerar i sin roll som arbetsgivare för den anställningsform som föreligger för arbetstagare inom bemanningsföretag för vårdområdet. Studien sker mot bakgrund av att det finns en del tidigare forskning om arbetsmarknadens förändringar när det gäller flexibilitet och effektivisering men lite kunskap om konsultchefers synsätt ur ett sociologiskt perspektiv. För att belysa syftet och besvara frågeställningarna genomfördes nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna operationaliserades utifrån begreppen prekaritet och flexibilitet, där fokus låg på olika typer av arbetsrelaterad trygghet. Studiens resultat indikerar att det kan finnas stora krav på flexibilitet hos människor som är anställda inom vårdbemanning, och att en flexibel personlighet eftersträvas eftersom korttidsanställningar är överrepresenterade. En bred arbetsmarknadstrygghet och lönetrygghet förekom också för uthyrda arbetstagare inom vårdbemanning. Konsultchefer ansåg även att konsulter får ett betydligt större stödsystem i form av kommunikation från dem än vad övriga anställda får. Däremot fattades en representationstrygghet, anställningstrygghet samt kompetenstrygghet. Konsultcheferna arbetade också förebyggande genom att hålla god planering, erbjuda utbildning i den mån det går samt prioritera kontinuitet för uthyrda arbetstagare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Filipovic, Inez LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prekariatet, flexibilitet, konsultchefer, osäker anställningsform, vårdbemanning, bemanningsbransch, konsulter, uthyrd arbetskraft, sjuksköterskor, läkare
language
Swedish
id
9067382
date added to LUP
2021-10-27 10:56:08
date last changed
2021-10-27 10:56:08
@misc{9067382,
 abstract   = {{En mer flexibel och effektiv arbetsmarknad med olika lagregleringar har lett till en arbetsmarknad där allt fler bemanningsföretag hyr ut arbetstagare, ofta under kortare perioder. Att vara uthyrd arbetstagare ses ofta som en osäker anställningsform. Denna uppsats ämnar att undersöka konsultchefers syn på osäkra anställningsformer. Syftet är att undersöka konsultchefers perspektiv på osäkra anställningsformer och hur de agerar i sin roll som arbetsgivare för den anställningsform som föreligger för arbetstagare inom bemanningsföretag för vårdområdet. Studien sker mot bakgrund av att det finns en del tidigare forskning om arbetsmarknadens förändringar när det gäller flexibilitet och effektivisering men lite kunskap om konsultchefers synsätt ur ett sociologiskt perspektiv. För att belysa syftet och besvara frågeställningarna genomfördes nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna operationaliserades utifrån begreppen prekaritet och flexibilitet, där fokus låg på olika typer av arbetsrelaterad trygghet. Studiens resultat indikerar att det kan finnas stora krav på flexibilitet hos människor som är anställda inom vårdbemanning, och att en flexibel personlighet eftersträvas eftersom korttidsanställningar är överrepresenterade. En bred arbetsmarknadstrygghet och lönetrygghet förekom också för uthyrda arbetstagare inom vårdbemanning. Konsultchefer ansåg även att konsulter får ett betydligt större stödsystem i form av kommunikation från dem än vad övriga anställda får. Däremot fattades en representationstrygghet, anställningstrygghet samt kompetenstrygghet. Konsultcheferna arbetade också förebyggande genom att hålla god planering, erbjuda utbildning i den mån det går samt prioritera kontinuitet för uthyrda arbetstagare.}},
 author    = {{Filipovic, Inez}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Förlorar man sitt jobb hittar man ett nytt imorgon” - en kvalitativ studie ur konsultchefers perspektiv på osäkra anställningsformer och hur de agerar i sin roll som arbetsgivare för anställda inom vårdbemanning}},
 year     = {{2021}},
}