Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gambling Disorder in Association with Dopamine Agonists and Modulators

Wolfschlag, Mirjam (2021) MOBM02 20202
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Kan vissa läkemedel leda till spelberoende?

I kroppen baserar ofta många processer på en och samma substans. Exempelvis finns det olika kommunikationssystem i hjärnan som använder sig av signalämnet dopamin. Därför kan det uppstå biverkningar när man försöker påverka ett av dessa system med läkemedel, till exempel i behandling av Parkinsons sjukdom, restless legs syndrom eller schizofreni. Den här uppsatsen ska hjälpa med att svara på frågan om spelberoende kan ha samband med medicinering som syftar på dopaminsignaler och vad det kan bero på.

Spelberoende är en allvarlig sjukdom som circa 31 000 personer i Sverige drabbas av. Förutom finansiella problem leder beroendet ofta till annan psykisk ohälsa som depression, ångest och i... (More)
Kan vissa läkemedel leda till spelberoende?

I kroppen baserar ofta många processer på en och samma substans. Exempelvis finns det olika kommunikationssystem i hjärnan som använder sig av signalämnet dopamin. Därför kan det uppstå biverkningar när man försöker påverka ett av dessa system med läkemedel, till exempel i behandling av Parkinsons sjukdom, restless legs syndrom eller schizofreni. Den här uppsatsen ska hjälpa med att svara på frågan om spelberoende kan ha samband med medicinering som syftar på dopaminsignaler och vad det kan bero på.

Spelberoende är en allvarlig sjukdom som circa 31 000 personer i Sverige drabbas av. Förutom finansiella problem leder beroendet ofta till annan psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. För att kunna hjälpa patienterna är det nödvändigt att förstå hur sjukdomen uppstår och hur man kan förebygga eller behandla den.

Ett system i hjärnan använder sig av signalämnet dopamin som central molekyl för att belöna och förstärka saker i livet som vi upplever som positiva. Om systemet kopplar ihop signaler på ett fel sätt så kan det leda till beroende av t.ex. droger men även aktiviteter som spelande. Dessutom är dopamin inblandat i sjukdomar som Parkinsons sjukdom, restless legs syndrom och schizofreni. För att behandla sådana sjukdomar har vissa läkemedel utvecklats som påverkar dopamin-signalerna. De har inte belöningssystemet som mål, men än så länge går det inte att styra vilket av systemen de interagerar med. Därför kan läkemedlen stå i samband med beroende-utveckling (se illustration).

I den här studien användes registermaterial från Socialstyrelsen av drygt 11 000 patienter med information om deras diagnoser och utskrivna läkemedelrecept. Huvudsyftet var att utreda om det är mer sannolikt att bli spelberoende när man tar vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom, restless legs syndrom eller schizofreni. Dessutom granskades aktuell internationell facklitteratur för att hitta en möjlig förklaring för sammanhanget.

Ett tydligt samband
Enligt vår studie verkar de undersökta läkemedlen hänga ihop med en ökad risk för diagnosen spelberoende. Under de senaste åren hade även studier i andra länder kommit fram till liknande resultat. Om medicineringen verkligen är det som orsakar spelberoende är dock fortfarande oklart. Det behövs mer förståelse om hur precis preparaten kan påverka beroendeutveckling. Genom modern bildgivande teknik som mäter hjärnaktivitet direkt på levande personer förstår vi ständigt mer om dopaminets roll i spelberoende. Förhoppningsvis är det bara en tidsfråga innan man mer exakt kan förklara sambandet med läkemedlen som upptäcktes i den här studien. Det skulle ge möjligheten att utveckla mer specifik medicin utan svåra biverkningar och förbättra förståelsen för sjukdomen spelberoende.

Masterexamensprojekt i molekylärbiologi, medicinsk biologi, 30 hp, 2021
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Anders Håkansson
Enheten för klinsik beroendeforskning, Psykiatri Lund (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wolfschlag, Mirjam
supervisor
organization
course
MOBM02 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9067417
date added to LUP
2021-10-28 09:49:42
date last changed
2021-10-28 09:49:42
@misc{9067417,
 author    = {{Wolfschlag, Mirjam}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gambling Disorder in Association with Dopamine Agonists and Modulators}},
 year     = {{2021}},
}