Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre patienter i hemsjukvården med alkoholmissbruk - En kvalitativ fokusgruppstudie om distriktssköterskors upplevelse

Lejonklev, Lina LU and Brinck Olsson, Cecilia Anneli Emilia LU (2021) DSKM21 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vårdbehovet och den alkoholrelaterade dödligheten ökar för varje år bland personer 65 år och äldre. Kraven kommer bli större i hemsjukvården att tillgodose god vård och omsorg för patientgruppen. Distriktssköterskor upplevde i tidigare studier bristande kunskaper och stöd i att hantera äldre med alkoholmissbruk i hemsjukvården och det efterfrågades mer forskning inom området.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med äldre patienter med alkoholmissbruk inom kommunal hemsjukvård.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes. Tre fokusgruppsintervjuer via det digitala kommunikationsverktyget Zoom användes som datainsamlingsmetod. Analysen... (More)
Bakgrund: Vårdbehovet och den alkoholrelaterade dödligheten ökar för varje år bland personer 65 år och äldre. Kraven kommer bli större i hemsjukvården att tillgodose god vård och omsorg för patientgruppen. Distriktssköterskor upplevde i tidigare studier bristande kunskaper och stöd i att hantera äldre med alkoholmissbruk i hemsjukvården och det efterfrågades mer forskning inom området.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med äldre patienter med alkoholmissbruk inom kommunal hemsjukvård.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes. Tre fokusgruppsintervjuer via det digitala kommunikationsverktyget Zoom användes som datainsamlingsmetod. Analysen inspirerades av ”The Classic Analysis Strategi” beskriven av Krueger och Casey (2014).

Resultatet: I analysen framkom tre huvudkategorier vilka var: Komplex patientgrupp att vårda, Utmanande arbetssituation och Samverkan för patienten. Distriktssköterskorna upplevde att det fanns många hinder för att ge god vård såsom patientens autonomi, arbetsmiljön, bristande samverkan samt avsaknad av rutiner och riktlinjer.

Konklusioner och implikationer: Äldre med alkoholmissbruk är en komplex patientgrupp och det föreligger ett stort behov av samverkade insatser i multiprofessionella team. Rutiner och riktlinjer behöver fastställas och bedömningsinstrumentet AUDIT anpassas för målgruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lejonklev, Lina LU and Brinck Olsson, Cecilia Anneli Emilia LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, hemsjukvård, äldre, alkoholmissbruk, caritativa vårdteorin
language
Swedish
id
9067648
date added to LUP
2021-11-08 19:24:11
date last changed
2021-11-08 19:24:11
@misc{9067648,
 abstract   = {{Bakgrund: Vårdbehovet och den alkoholrelaterade dödligheten ökar för varje år bland personer 65 år och äldre. Kraven kommer bli större i hemsjukvården att tillgodose god vård och omsorg för patientgruppen. Distriktssköterskor upplevde i tidigare studier bristande kunskaper och stöd i att hantera äldre med alkoholmissbruk i hemsjukvården och det efterfrågades mer forskning inom området. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av att arbeta med äldre patienter med alkoholmissbruk inom kommunal hemsjukvård. 

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes. Tre fokusgruppsintervjuer via det digitala kommunikationsverktyget Zoom användes som datainsamlingsmetod. Analysen inspirerades av ”The Classic Analysis Strategi” beskriven av Krueger och Casey (2014). 

Resultatet: I analysen framkom tre huvudkategorier vilka var: Komplex patientgrupp att vårda, Utmanande arbetssituation och Samverkan för patienten. Distriktssköterskorna upplevde att det fanns många hinder för att ge god vård såsom patientens autonomi, arbetsmiljön, bristande samverkan samt avsaknad av rutiner och riktlinjer. 

Konklusioner och implikationer: Äldre med alkoholmissbruk är en komplex patientgrupp och det föreligger ett stort behov av samverkade insatser i multiprofessionella team. Rutiner och riktlinjer behöver fastställas och bedömningsinstrumentet AUDIT anpassas för målgruppen.}},
 author    = {{Lejonklev, Lina and Brinck Olsson, Cecilia Anneli Emilia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Äldre patienter i hemsjukvården med alkoholmissbruk - En kvalitativ fokusgruppstudie om distriktssköterskors upplevelse}},
 year     = {{2021}},
}