Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distriktssköterskans upplevelse av digitalt informationsutbyte inför patientens utskrivning från slutenvård genom IT-stödet Mina planer

Remlén, Louise LU and Ekström, Julia LU (2021) DSKM21 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Brister i informationsöverföring i vårdens övergångar utgör en stor risk. När en patient skrivs ut från slutenvården i Region Skåne för vidare vård i hemmet sker informationsutbytet via IT-stödet Mina planer. För att distriktssköterskorna i hemsjukvården ska kunna ge en säker vård är de helt beroende av att informationsöverföringen och kommunikationen fungerar optimalt med slutenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor i hemsjukvården upplever den digitala informationsöverföringen, när en patient planeras hem från slutenvården via IT-stödet Mina planer för vidare vård i hemmet. Metod: Studien genomfördes med intervjuer av distriktssköterskor verksamma i hemsjukvården i Skåne. Innehållet... (More)
Bakgrund: Brister i informationsöverföring i vårdens övergångar utgör en stor risk. När en patient skrivs ut från slutenvården i Region Skåne för vidare vård i hemmet sker informationsutbytet via IT-stödet Mina planer. För att distriktssköterskorna i hemsjukvården ska kunna ge en säker vård är de helt beroende av att informationsöverföringen och kommunikationen fungerar optimalt med slutenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor i hemsjukvården upplever den digitala informationsöverföringen, när en patient planeras hem från slutenvården via IT-stödet Mina planer för vidare vård i hemmet. Metod: Studien genomfördes med intervjuer av distriktssköterskor verksamma i hemsjukvården i Skåne. Innehållet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Distriktssköterskorna beskrev Mina planer som ett lättarbetat system men som är i behov av förbättringar. Både fördelar och nackdelar med Mina planer framkom under intervjuerna, där nackdelarna med Mina planer fick konsekvenser för distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna beskrev även vikten av förståelse för varandras arbete samt gav förslag till förbättringar. Slutsats: En ökad kunskap och förståelse för varandras arbete leder till en bättre arbetssituation och en säkrare hemgång för patienterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Remlén, Louise LU and Ekström, Julia LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, hemgångsplanering, hemsjukvård, innehållsanalys, intervju, Mina planer
language
Swedish
id
9067664
date added to LUP
2021-11-08 19:28:18
date last changed
2021-11-08 19:28:18
@misc{9067664,
 abstract   = {{Bakgrund: Brister i informationsöverföring i vårdens övergångar utgör en stor risk. När en patient skrivs ut från slutenvården i Region Skåne för vidare vård i hemmet sker informationsutbytet via IT-stödet Mina planer. För att distriktssköterskorna i hemsjukvården ska kunna ge en säker vård är de helt beroende av att informationsöverföringen och kommunikationen fungerar optimalt med slutenvården. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor i hemsjukvården upplever den digitala informationsöverföringen, när en patient planeras hem från slutenvården via IT-stödet Mina planer för vidare vård i hemmet. Metod: Studien genomfördes med intervjuer av distriktssköterskor verksamma i hemsjukvården i Skåne. Innehållet analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Distriktssköterskorna beskrev Mina planer som ett lättarbetat system men som är i behov av förbättringar. Både fördelar och nackdelar med Mina planer framkom under intervjuerna, där nackdelarna med Mina planer fick konsekvenser för distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna beskrev även vikten av förståelse för varandras arbete samt gav förslag till förbättringar. Slutsats: En ökad kunskap och förståelse för varandras arbete leder till en bättre arbetssituation och en säkrare hemgång för patienterna.}},
 author    = {{Remlén, Louise and Ekström, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Distriktssköterskans upplevelse av digitalt informationsutbyte inför patientens utskrivning från slutenvård genom IT-stödet Mina planer}},
 year     = {{2021}},
}