Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det professionella mötet i hemmet inom avancerad palliativ vård- en Foucault- inspirerad intervjustudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

Löfberg, Anna LU and Ravlic, Katarina LU (2021) DSKM21 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Avancerad palliativ vård blir allt vanligare att bedriva i hemmet då fler svårt sjuka människor väljer att vårdas hemma i livets slut. Många studier beskriver vilka komponenter som ska ingå för att den palliativa vården ska anses vara av hög kvalitet. Det behövs dock mer kunskap om vilka aktiviteter som pågår under vårdrelaterade möten i hemmet och vilken inverkan dessa kan ha på vårdrelationen. Syftet med studien var att belysa mötet mellan sjuksköterska och personer som vårdas palliativt i hemmet för att förstå relationens betydelse utifrån sjuksköterskans perspektiv med inspiration av Foucaults teori om makt. Studien utfördes i Skåne med kvalitativ metod där tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Resultatet visade att mötet... (More)
Avancerad palliativ vård blir allt vanligare att bedriva i hemmet då fler svårt sjuka människor väljer att vårdas hemma i livets slut. Många studier beskriver vilka komponenter som ska ingå för att den palliativa vården ska anses vara av hög kvalitet. Det behövs dock mer kunskap om vilka aktiviteter som pågår under vårdrelaterade möten i hemmet och vilken inverkan dessa kan ha på vårdrelationen. Syftet med studien var att belysa mötet mellan sjuksköterska och personer som vårdas palliativt i hemmet för att förstå relationens betydelse utifrån sjuksköterskans perspektiv med inspiration av Foucaults teori om makt. Studien utfördes i Skåne med kvalitativ metod där tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Resultatet visade att mötet mellan sjuksköterska och patient påverkas av organisationens ideal, hemmet som arbetsplats, sjuksköterskans kunskap och erfarenhet samt patientens och närståendes krav och önskemål. Vård som bedrivs i hemmet ställer högre krav på sjuksköterskans arbetssätt och är starkt präglad av den personcentrerade vården. Dock finns det aspekter utifrån makt och kunskap även där som bör uppmärksammas. Utifrån studiens resultat skulle det vidare vara av stort intresse att belysa även patientens och närståendes perspektiv på mötet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Löfberg, Anna LU and Ravlic, Katarina LU
supervisor
organization
alternative title
The professional meeting in the patients home in advanced palliative care- a Foucault- inspired interview study from the nurses’ perspective
course
DSKM21 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Foucault, avancerad palliativ vård, sjuksköterska, patient, hemmet, möte, vårdrelation
language
Swedish
id
9067741
date added to LUP
2021-11-12 11:14:55
date last changed
2021-11-12 11:14:55
@misc{9067741,
 abstract   = {{Avancerad palliativ vård blir allt vanligare att bedriva i hemmet då fler svårt sjuka människor väljer att vårdas hemma i livets slut. Många studier beskriver vilka komponenter som ska ingå för att den palliativa vården ska anses vara av hög kvalitet. Det behövs dock mer kunskap om vilka aktiviteter som pågår under vårdrelaterade möten i hemmet och vilken inverkan dessa kan ha på vårdrelationen. Syftet med studien var att belysa mötet mellan sjuksköterska och personer som vårdas palliativt i hemmet för att förstå relationens betydelse utifrån sjuksköterskans perspektiv med inspiration av Foucaults teori om makt. Studien utfördes i Skåne med kvalitativ metod där tolv semistrukturerade intervjuer genomfördes. Resultatet visade att mötet mellan sjuksköterska och patient påverkas av organisationens ideal, hemmet som arbetsplats, sjuksköterskans kunskap och erfarenhet samt patientens och närståendes krav och önskemål. Vård som bedrivs i hemmet ställer högre krav på sjuksköterskans arbetssätt och är starkt präglad av den personcentrerade vården. Dock finns det aspekter utifrån makt och kunskap även där som bör uppmärksammas. Utifrån studiens resultat skulle det vidare vara av stort intresse att belysa även patientens och närståendes perspektiv på mötet.}},
 author    = {{Löfberg, Anna and Ravlic, Katarina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det professionella mötet i hemmet inom avancerad palliativ vård- en Foucault- inspirerad intervjustudie utifrån sjuksköterskans perspektiv}},
 year     = {{2021}},
}