Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Parkslide (Reynoutria japonica) i Perstorps kommun och Söderåsen

Karlsson, Michelle (2021) BIOK01 20211
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Svårkontrollerad parkslide i Perstorps kommun och Söderåsen

Invasiva främmande arter kan orsaka skador på biologisk mångfald, samhällen och människors hälsa. De årliga kostnaderna i Sverige för invasiva främmande arter har uppskattats till 1,1–4,5 miljarder kronor. Ett växande problem är den invasiva främmande arten parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica). Parkslide har visat sig kunna ha negativ effekt på biologisk mångfald och orsaka skador på infrastruktur och transportnät. Med ett varmare klimat förväntas artens spridningstakt öka.

Syftet med studien var att studera parkslide i Perstorps kommun och Söderåsen. Mitt arbete bestod av fyra delar. (1) Inventering av vissa delar Perstorps tätort för att undersöka... (More)
Svårkontrollerad parkslide i Perstorps kommun och Söderåsen

Invasiva främmande arter kan orsaka skador på biologisk mångfald, samhällen och människors hälsa. De årliga kostnaderna i Sverige för invasiva främmande arter har uppskattats till 1,1–4,5 miljarder kronor. Ett växande problem är den invasiva främmande arten parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica). Parkslide har visat sig kunna ha negativ effekt på biologisk mångfald och orsaka skador på infrastruktur och transportnät. Med ett varmare klimat förväntas artens spridningstakt öka.

Syftet med studien var att studera parkslide i Perstorps kommun och Söderåsen. Mitt arbete bestod av fyra delar. (1) Inventering av vissa delar Perstorps tätort för att undersöka hur många förekomster av parkslide som finns, samt hur stora dessa bestånd är. (2) Intervju med två representanter från Perstorps kommun, parkförmannen Stefan Molin och miljöstrategen Alexander Lindskog från Söderåsens Miljöförbund. Detta för att undersöka kommunikation och informationsspridning om parkslide i kommunen. (3) Inventering av tre platser i Söderåsen, givna av nationalparkschefen Tove Hultberg, för att undersöka hur parkslide växer i Söderåsens Nationalpark och Klöva Hallar som är en del av Söderåsen. (4) Undersökning om hur metoden klippning utförs i Söderåsen genom att delta vid bekämpningen.

Inventeringen av vissa delar av Perstorps tätort gav 44 bestånd som täcker en yta på 2900 m2, med medelvärde på 29 m2 och median 67 m2. Det fanns en stor spridning i storlek på bestånden, vilket tyder på att det finns både nyare och mindre bestånd, samt äldre och större bestånd i tätorten. Inventeringen bekräftade att parkslide framför allt trivs i områden med god ljustillgång och hög mänsklig påverkan (till exempel parker, vägkanter och ängsmarker). Däremot gjordes även vissa fynd i skuggigare områden som i utkanten av skogen, vilket är ovanligare för parkslide. Intervjun med Perstorps kommun visade att kommunikation och informationsspridning sker via Tekniska kontoret och Söderåsens Miljöförbund. Privatpersoner som kontaktar kommunen med frågor gällande parkslide blir hänvisade till dem, och om de vill rapportera ett fynd kan de antingen göra det direkt via mejl/telefon eller Artportalen. Det finns ingen informationskampanj om parkslide, men kommunen planerar att öka medvetenheten om parkslide hos anställda som berörs genom en framtida inventering.

Inventeringen av de tre platserna i Söderåsen visade att parkslide främst växer i vägkanter och betesmarker, men förekomster i skogen fanns även. På en plats växte parkslide på en stenmur och en jordhög. Alla bestånden klipptes sedan som en förberedelse för besprutning med glyfosat i höst. Vid klippningen användes röjsåg med antingen röjklinga för tjockare stammar eller trekantsklinga för tunnare. Klippningen utfördes effektivt och en person klippte 1,8–5 m2 parkslide per minut beroende på omgivande terräng.

Jag anser det som positivt att Perstorps kommun och Söderåsens Nationalpark påbörjat bekämpningen av parkslide. Min studie visade att det ganska enkelt gick att hitta fler bestånd av parkslide i Perstorps tätort, och det visar att en vidare inventering skulle vara intressant för att öka kunskapen om hur mycket parkslide det finns i kommunen. Utan åtgärder kan parkslide innebära negativa effekter på miljön och kostnader för samhället. Därför är det viktigt att öka medvetenheten om parkslide och hindra dess spridning i tidigt skede. Kommunens planerade arbete med att utföra en inventering och öka medvetenheten hos de anställda som berörs anser jag därför vara ett viktigt steg i arbetet med att börja bekämpa parkslide i Perstorps kommun.

Handledare: Tina D’Hertefeldt
Examensarbete 15 hp i biologi 2021
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Michelle
supervisor
organization
course
BIOK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9068035
date added to LUP
2021-11-12 13:32:04
date last changed
2021-11-12 13:32:04
@misc{9068035,
 author    = {{Karlsson, Michelle}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Parkslide (Reynoutria japonica) i Perstorps kommun och Söderåsen}},
 year     = {{2021}},
}