Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Levnadsvanor och hälsosamtal hos vuxna patienter i primärvården

Mårtensson, Marika LU and Ciesnowski, Anna LU (2021) DSKM21 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor orsakar majoriteten av våra stora folksjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes och bidrar till de allra flesta fallen av förtida död. Individer med ohälsosamma levnadsvanor lever i genomsnitt 14 år kortare än den som äter hälsosamt, inte röker, har en måttlig alkoholkonsumtion och är fysiskt aktiv. Primärvården har en central roll i det förebyggande arbetet och är den första vårdinstansen för hela befolkningen.
Syfte: Att beskriva patientens levnadsvanor och behov av hälsosamtal i åldersgruppen 20–40 år i primärvården och huruvida det förelåg skillnader mellan män och kvinnor.
Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkätundersökning där deskriptiv... (More)
Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor orsakar majoriteten av våra stora folksjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes och bidrar till de allra flesta fallen av förtida död. Individer med ohälsosamma levnadsvanor lever i genomsnitt 14 år kortare än den som äter hälsosamt, inte röker, har en måttlig alkoholkonsumtion och är fysiskt aktiv. Primärvården har en central roll i det förebyggande arbetet och är den första vårdinstansen för hela befolkningen.
Syfte: Att beskriva patientens levnadsvanor och behov av hälsosamtal i åldersgruppen 20–40 år i primärvården och huruvida det förelåg skillnader mellan män och kvinnor.
Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkätundersökning där deskriptiv och komparativ metod har tillämpats. Undersökningen genomfördes som väntrumsundersökning under perioden 3 maj till 11 juni 2021 på två vårdcentraler med sammanlagt 90 enkäter.
Resultat: Deltagarna i studien levde med en eller flera ohälsosamma levnadsvanor där övervikt och fetma förekom hos en stor andel. Signifikant skillnad framkom avseende alkoholkonsumtion där män uppgav sig dricka mer frekvent än kvinnor. De flesta var positiva till att bli kallade till hälsosamtal på sin vårdcentral men var negativt inställda till att diskutera levnadsvanor när besöket på vårdcentralen föranleddes av annan anledning, män visade sig vara signifikant mer negativa än kvinnor. Bristande motivation och psykisk ohälsa var faktorer som hindrade studiedeltagarna från att ändra en ohälsosam levnadsvana.
Slutsats: Denna studie indikerar att det är viktigt att arbeta med ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda planerade hälsosamtal till patienter redan i 20–40 års ålder men studier i en större population är nödvändiga för att bekräfta detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Marika LU and Ciesnowski, Anna LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
levnadsvanor, hälsosamtal, primärvården, förebyggande
language
Swedish
id
9068194
date added to LUP
2021-11-17 19:29:37
date last changed
2021-11-18 03:39:45
@misc{9068194,
 abstract   = {{Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor orsakar majoriteten av våra stora folksjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes och bidrar till de allra flesta fallen av förtida död. Individer med ohälsosamma levnadsvanor lever i genomsnitt 14 år kortare än den som äter hälsosamt, inte röker, har en måttlig alkoholkonsumtion och är fysiskt aktiv. Primärvården har en central roll i det förebyggande arbetet och är den första vårdinstansen för hela befolkningen.
Syfte: Att beskriva patientens levnadsvanor och behov av hälsosamtal i åldersgruppen 20–40 år i primärvården och huruvida det förelåg skillnader mellan män och kvinnor. 
Metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie med enkätundersökning där deskriptiv och komparativ metod har tillämpats. Undersökningen genomfördes som väntrumsundersökning under perioden 3 maj till 11 juni 2021 på två vårdcentraler med sammanlagt 90 enkäter.
Resultat: Deltagarna i studien levde med en eller flera ohälsosamma levnadsvanor där övervikt och fetma förekom hos en stor andel. Signifikant skillnad framkom avseende alkoholkonsumtion där män uppgav sig dricka mer frekvent än kvinnor. De flesta var positiva till att bli kallade till hälsosamtal på sin vårdcentral men var negativt inställda till att diskutera levnadsvanor när besöket på vårdcentralen föranleddes av annan anledning, män visade sig vara signifikant mer negativa än kvinnor. Bristande motivation och psykisk ohälsa var faktorer som hindrade studiedeltagarna från att ändra en ohälsosam levnadsvana. 
Slutsats: Denna studie indikerar att det är viktigt att arbeta med ohälsosamma levnadsvanor och erbjuda planerade hälsosamtal till patienter redan i 20–40 års ålder men studier i en större population är nödvändiga för att bekräfta detta.}},
 author    = {{Mårtensson, Marika and Ciesnowski, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Levnadsvanor och hälsosamtal hos vuxna patienter i primärvården}},
 year     = {{2021}},
}