Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Amning bortom spädbarnstiden – en kvalitativ intervjustudie om mödrars upplevelser av långtidsamning samt av bemötande och attityder

Eriksson, Maria Helena Margareta LU and Samuelsson, Sara LU (2021) DSKM21 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Barnhälsovårdens mål är att verka för alla barns hälsa. Forskning visar en positiv korrelation
mellan amningsduration och hälsovinster för både moder och barn och
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar delamning i minst två år. Studier visar
dock att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskap och har dömande attityder gentemot
kvinnor som ammar bortom spädbarnstiden och statistik pekar mot att endast en liten andel
barn i Sverige ammas enligt WHO:s rekommendation. Syftet med studien var att belysa
mödrars upplevelse av att amma sitt barn som är äldre än ett år, samt deras upplevelse av
bemötande och olika attityder. Metoden var en kvalitativ intervjustudie där 12 mödrar
intervjuades individuellt via videosamtal och... (More)
Barnhälsovårdens mål är att verka för alla barns hälsa. Forskning visar en positiv korrelation
mellan amningsduration och hälsovinster för både moder och barn och
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar delamning i minst två år. Studier visar
dock att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskap och har dömande attityder gentemot
kvinnor som ammar bortom spädbarnstiden och statistik pekar mot att endast en liten andel
barn i Sverige ammas enligt WHO:s rekommendation. Syftet med studien var att belysa
mödrars upplevelse av att amma sitt barn som är äldre än ett år, samt deras upplevelse av
bemötande och olika attityder. Metoden var en kvalitativ intervjustudie där 12 mödrar
intervjuades individuellt via videosamtal och materialet analyserades med kvalitativ
innehållsanalys. Resultatet utföll i sex kategorier, Känsla av samhörighet, omsorg och
ansvar, Betydelse av stöd från partner och närstående, Varierande bemötande inom vården,
Mödrar efterfrågar kunskap och evidens i vården, Amning i offentligheten väcker känslor hos
ammande mödrar och Önskan att normalisera - vara en föregångare. Amningen sågs som
något betydelsefullt för moder och barn sett utifrån många aspekter. Stödet från partner och
närstående framhölls som viktigt i olika grad medan normalisering och kunskap från vård och
samhälle var något som efterfrågades. Konklusion, många av de attityder och bemötande som
mödrarna mötte kan härledas till att amning av äldre barn ses som utanför normen. Hälso- och
sjukvårdspersonal bör bidra till den normalisering som möjliggör amning enligt WHO:s
rekommendationer. Barnhälsovårdssjuksköterskan kan främja amning bortom spädbarnstiden
genom att lyfta längre tids amning som ett naturligt alternativ och informera om dess
hälsofördelar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Maria Helena Margareta LU and Samuelsson, Sara LU
supervisor
organization
course
DSKM21 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
långtidsamning, amning, barnhälsovård, hälso-sjukvård, attityder, bemötande
language
Swedish
id
9068847
date added to LUP
2021-12-06 15:55:49
date last changed
2021-12-06 15:55:49
@misc{9068847,
 abstract   = {{Barnhälsovårdens mål är att verka för alla barns hälsa. Forskning visar en positiv korrelation
mellan amningsduration och hälsovinster för både moder och barn och
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar delamning i minst två år. Studier visar
dock att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskap och har dömande attityder gentemot
kvinnor som ammar bortom spädbarnstiden och statistik pekar mot att endast en liten andel
barn i Sverige ammas enligt WHO:s rekommendation. Syftet med studien var att belysa
mödrars upplevelse av att amma sitt barn som är äldre än ett år, samt deras upplevelse av
bemötande och olika attityder. Metoden var en kvalitativ intervjustudie där 12 mödrar
intervjuades individuellt via videosamtal och materialet analyserades med kvalitativ
innehållsanalys. Resultatet utföll i sex kategorier, Känsla av samhörighet, omsorg och
ansvar, Betydelse av stöd från partner och närstående, Varierande bemötande inom vården,
Mödrar efterfrågar kunskap och evidens i vården, Amning i offentligheten väcker känslor hos
ammande mödrar och Önskan att normalisera - vara en föregångare. Amningen sågs som
något betydelsefullt för moder och barn sett utifrån många aspekter. Stödet från partner och
närstående framhölls som viktigt i olika grad medan normalisering och kunskap från vård och
samhälle var något som efterfrågades. Konklusion, många av de attityder och bemötande som
mödrarna mötte kan härledas till att amning av äldre barn ses som utanför normen. Hälso- och
sjukvårdspersonal bör bidra till den normalisering som möjliggör amning enligt WHO:s
rekommendationer. Barnhälsovårdssjuksköterskan kan främja amning bortom spädbarnstiden
genom att lyfta längre tids amning som ett naturligt alternativ och informera om dess
hälsofördelar.}},
 author    = {{Eriksson, Maria Helena Margareta and Samuelsson, Sara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Amning bortom spädbarnstiden – en kvalitativ intervjustudie om mödrars upplevelser av långtidsamning samt av bemötande och attityder}},
 year     = {{2021}},
}