Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tvärprofessionell samverkan kring ungdomar med psykisk ohälsa-ett skolsköterskeperspektiv. En kvalitativ intervjustudie

Alexandersson, Malin Ida LU and Larsson, Jenny LU (2021) DSKM21 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykisk ohälsa bland unga ökar och elevhälsan spelar en viktig roll i arbetet med de ungdomar som mår dåligt. För att på bästa sätt ge stöd åt unga med psykisk ohälsa krävs att skolans professioner samverkar.
Syfte: Att belysa tvärprofessionell samverkan kring elever med psykisk ohälsa på högstadieoch gymnasieskolor ur ett skolsköterskeperspektiv.
Metod: Datainsamlingen skedde genom tio semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor på högstadie- och gymnasieskolor på både stora och små orter i Skåne. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: En övergripande huvudkategori skapades; Organisationen sätter ramarna för samverkan och fem underkategorier; Ett myller av professioner, I allians med kuratorn,... (More)
Bakgrund: Psykisk ohälsa bland unga ökar och elevhälsan spelar en viktig roll i arbetet med de ungdomar som mår dåligt. För att på bästa sätt ge stöd åt unga med psykisk ohälsa krävs att skolans professioner samverkar.
Syfte: Att belysa tvärprofessionell samverkan kring elever med psykisk ohälsa på högstadieoch gymnasieskolor ur ett skolsköterskeperspektiv.
Metod: Datainsamlingen skedde genom tio semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor på högstadie- och gymnasieskolor på både stora och små orter i Skåne. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: En övergripande huvudkategori skapades; Organisationen sätter ramarna för samverkan och fem underkategorier; Ett myller av professioner, I allians med kuratorn, Från upptäckt till insats, Informell samverkan får saker att ske och Sekretessen särskiljer skolsköterskan. Det framträdde en bild av tydliga strukturer för samverkan och en levande dialog mellan professionerna även i mer informella rum samt ett öppet samverkansklimat där de olika professionernas perspektiv och kompetenser tillvaratas. Beskrivningar om exkludering från samverkan, tidsbrist och ineffektiva möten framkom också.
Konklusion: Skolsköterskor samverkar med en rad olika professioner kring ungdomar med psykisk ohälsa. Det finns tydliga strukturer för samverkan och en stor del av samverkan sker spontant utanför möten. Att skolsköterskans sekretess är mer sträng än övriga skolprofessioners påverkar men utgör egentligen inte något hinder för samverkan. Skolsköterskor kan känna sig exkluderade i det tvärprofessionella arbetet kring elever med psykisk ohälsa i den pedagogiska värld som skolan utgör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alexandersson, Malin Ida LU and Larsson, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
Interprofessional collaboration concerning young people with mental illness - a school nurse perspective. A qualitative interview study
course
DSKM21 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Skolsköterska, tvärprofessionell samverkan, psykisk ohälsa, ungdomar, elevhälsoteam
language
Swedish
id
9068883
date added to LUP
2021-12-06 15:55:33
date last changed
2021-12-06 15:55:33
@misc{9068883,
 abstract   = {{Bakgrund: Psykisk ohälsa bland unga ökar och elevhälsan spelar en viktig roll i arbetet med de ungdomar som mår dåligt. För att på bästa sätt ge stöd åt unga med psykisk ohälsa krävs att skolans professioner samverkar.
Syfte: Att belysa tvärprofessionell samverkan kring elever med psykisk ohälsa på högstadieoch gymnasieskolor ur ett skolsköterskeperspektiv.
Metod: Datainsamlingen skedde genom tio semistrukturerade intervjuer med skolsköterskor på högstadie- och gymnasieskolor på både stora och små orter i Skåne. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: En övergripande huvudkategori skapades; Organisationen sätter ramarna för samverkan och fem underkategorier; Ett myller av professioner, I allians med kuratorn, Från upptäckt till insats, Informell samverkan får saker att ske och Sekretessen särskiljer skolsköterskan. Det framträdde en bild av tydliga strukturer för samverkan och en levande dialog mellan professionerna även i mer informella rum samt ett öppet samverkansklimat där de olika professionernas perspektiv och kompetenser tillvaratas. Beskrivningar om exkludering från samverkan, tidsbrist och ineffektiva möten framkom också.
Konklusion: Skolsköterskor samverkar med en rad olika professioner kring ungdomar med psykisk ohälsa. Det finns tydliga strukturer för samverkan och en stor del av samverkan sker spontant utanför möten. Att skolsköterskans sekretess är mer sträng än övriga skolprofessioners påverkar men utgör egentligen inte något hinder för samverkan. Skolsköterskor kan känna sig exkluderade i det tvärprofessionella arbetet kring elever med psykisk ohälsa i den pedagogiska värld som skolan utgör.}},
 author    = {{Alexandersson, Malin Ida and Larsson, Jenny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tvärprofessionell samverkan kring ungdomar med psykisk ohälsa-ett skolsköterskeperspektiv. En kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2021}},
}