Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Diagnostic tool for issue categorization and capability determination in flexographic printing

Vidovic, Andreas LU (2021) MAMM01 20212
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract
Today communication, promotion and transaction of products are key functions of product packaging. The quality of the package print is therefore of great importance and needs to be consistent for large production quantities. One of the most common technologies for printing on paper or cardboard is flexographic printing. With this technology colors are applied one by one and through their combination new colors arise. However in order to successfully merge the different colors, it is essential that the colors align correctly.

The aim of this master thesis was to design a diagnostic tool for a color-to-color register sensor system based on three sensor cameras. The system is a development project at Tetra Pak with the goal of further... (More)
Today communication, promotion and transaction of products are key functions of product packaging. The quality of the package print is therefore of great importance and needs to be consistent for large production quantities. One of the most common technologies for printing on paper or cardboard is flexographic printing. With this technology colors are applied one by one and through their combination new colors arise. However in order to successfully merge the different colors, it is essential that the colors align correctly.

The aim of this master thesis was to design a diagnostic tool for a color-to-color register sensor system based on three sensor cameras. The system is a development project at Tetra Pak with the goal of further improving print quality by combining data from multiple sensors concurrently. The project was initialized with a literature study followed by the implementation of the design process. The design process was based on the user-centric design thinking process and consisted of four distinct phases. The final prototype includes a workflow, developed with Sympathy for Data, to process the raw sensor data. The workflow is combined with a user interface, developed in Power BI, allowing the user to better understand the processed data through interactive visualization. The final prototype serves as a proof of concept for the R2-DiToo development project at Tetra Pak. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Idag är kommunikation, marknadsföring och transaktion av produkter nyckelfunktioner för produktförpackningar. Kvaliteten på det grafiska förpackningstrycket är därför av stor betydelse och måste vara konsekvent för stora produktionskvantiteter. En av de vanligaste tryckteknikerna för tryck på papper eller kartong är flexografiskt tryck. Med denna teknik appliceras färger en efter en och genom deras kombination uppstår nya färger. För att lyckas sammanfoga de olika färgerna är det viktigt att färgerna positioneras korrekt.

Syftet med denna masteruppsats var att designa ett diagnostikverktyg för ett sensorsystem baserat på tre kameror för mätning av färg-till-färg-register. Systemet är ett utvecklingsprojekt hos Tetra Pak, med målet att... (More)
Idag är kommunikation, marknadsföring och transaktion av produkter nyckelfunktioner för produktförpackningar. Kvaliteten på det grafiska förpackningstrycket är därför av stor betydelse och måste vara konsekvent för stora produktionskvantiteter. En av de vanligaste tryckteknikerna för tryck på papper eller kartong är flexografiskt tryck. Med denna teknik appliceras färger en efter en och genom deras kombination uppstår nya färger. För att lyckas sammanfoga de olika färgerna är det viktigt att färgerna positioneras korrekt.

Syftet med denna masteruppsats var att designa ett diagnostikverktyg för ett sensorsystem baserat på tre kameror för mätning av färg-till-färg-register. Systemet är ett utvecklingsprojekt hos Tetra Pak, med målet att ytterligare förbättra tryckkvaliteten genom att kombinera data från flera olika sensorer samtidigt. Projektet initierades med en litteraturstudie följt av genomförandet av en designprocess. Designprocessen baserades på den användarcentrerade design-tänkande-processen och bestod av fyra distinkta faser. Den slutliga prototypen består av ett data-processflöde, utvecklat med Sympathy for Data, för att processa sensordata. Processflödet är kombinerat med ett användargränssnitt, utvecklat i Power BI, vilket ger användaren möjlighet till djupare förståelse för den processade datan genom interaktiv visualisering. Den slutliga prototypen är ett "proof of concept" för Tetra Paks utvecklingsprojekt R2-DiToo. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vidovic, Andreas LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20212
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Color-to-Color Register, Design Process, Data Processing, Data Visualization, Prototyping, Usability
language
English
id
9068977
date added to LUP
2021-12-21 10:48:41
date last changed
2021-12-21 10:48:41
@misc{9068977,
 abstract   = {{Today communication, promotion and transaction of products are key functions of product packaging. The quality of the package print is therefore of great importance and needs to be consistent for large production quantities. One of the most common technologies for printing on paper or cardboard is flexographic printing. With this technology colors are applied one by one and through their combination new colors arise. However in order to successfully merge the different colors, it is essential that the colors align correctly.

The aim of this master thesis was to design a diagnostic tool for a color-to-color register sensor system based on three sensor cameras. The system is a development project at Tetra Pak with the goal of further improving print quality by combining data from multiple sensors concurrently. The project was initialized with a literature study followed by the implementation of the design process. The design process was based on the user-centric design thinking process and consisted of four distinct phases. The final prototype includes a workflow, developed with Sympathy for Data, to process the raw sensor data. The workflow is combined with a user interface, developed in Power BI, allowing the user to better understand the processed data through interactive visualization. The final prototype serves as a proof of concept for the R2-DiToo development project at Tetra Pak.}},
 author    = {{Vidovic, Andreas}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Diagnostic tool for issue categorization and capability determination in flexographic printing}},
 year     = {{2021}},
}