Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta enligt konceptet Crew Resource Management i ambulanssjukvård

Ivarsson, Jonna LU and Westman, Natalie LU (2021) AMSM22 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ambulanspersonalen ställs inför stora utmaningar när det kommer till att upprätthålla en säker vård i dagens komplexa högriskmiljöer. Genom att arbeta enligt Crew Resource Management och fokusera på icke-tekniska färdigheter är det övergripande målet att undvika vårdskador prehospitalt.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta enligt konceptet Crew Resource Management i ambulanssjukvård.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med 14 semistrukturerade intervjuer från ambulanssjukvården i Skåne. Vid analysen användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Resultatet visade ett övergripande huvudtema: ”säkerheten för patienten”. Tre teman framkom... (More)
Bakgrund: Ambulanspersonalen ställs inför stora utmaningar när det kommer till att upprätthålla en säker vård i dagens komplexa högriskmiljöer. Genom att arbeta enligt Crew Resource Management och fokusera på icke-tekniska färdigheter är det övergripande målet att undvika vårdskador prehospitalt.

Syfte: Syftet med studien var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta enligt konceptet Crew Resource Management i ambulanssjukvård.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med 14 semistrukturerade intervjuer från ambulanssjukvården i Skåne. Vid analysen användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

Resultat: Resultatet visade ett övergripande huvudtema: ”säkerheten för patienten”. Tre teman framkom efter utförd analys; att implementera ett nytt koncept, vårdarperspektivet i patientmötet och känslan i omhändertagandet av patienten.

Konklusion: Konceptet har visat sig ha sin stora nytta vid kritiska situationer som kräver ett högre vårdtempo och ett mer strukturerat och tydligt arbetssätt. Det fanns även faktorer som bidrog till brister vid implementeringen av CRM på arbetsplatsen. Slutligen behövs mer utbildning samt forskning inom området för att säkert kunna säga att icke-tekniska färdigheter har en inverkan på patientsäkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Jonna LU and Westman, Natalie LU
supervisor
organization
course
AMSM22 20212
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Säker vård, specialistsjuksköterska, ambulanssjukvård, Crew Resource Management, kommunikation, kvalitativ metod
language
Swedish
id
9069293
date added to LUP
2021-12-21 12:59:18
date last changed
2021-12-21 12:59:18
@misc{9069293,
 abstract   = {{Bakgrund: Ambulanspersonalen ställs inför stora utmaningar när det kommer till att upprätthålla en säker vård i dagens komplexa högriskmiljöer. Genom att arbeta enligt Crew Resource Management och fokusera på icke-tekniska färdigheter är det övergripande målet att undvika vårdskador prehospitalt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta enligt konceptet Crew Resource Management i ambulanssjukvård. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med 14 semistrukturerade intervjuer från ambulanssjukvården i Skåne. Vid analysen användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet visade ett övergripande huvudtema: ”säkerheten för patienten”. Tre teman framkom efter utförd analys; att implementera ett nytt koncept, vårdarperspektivet i patientmötet och känslan i omhändertagandet av patienten. 

Konklusion: Konceptet har visat sig ha sin stora nytta vid kritiska situationer som kräver ett högre vårdtempo och ett mer strukturerat och tydligt arbetssätt. Det fanns även faktorer som bidrog till brister vid implementeringen av CRM på arbetsplatsen. Slutligen behövs mer utbildning samt forskning inom området för att säkert kunna säga att icke-tekniska färdigheter har en inverkan på patientsäkerheten.}},
 author    = {{Ivarsson, Jonna and Westman, Natalie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta enligt konceptet Crew Resource Management i ambulanssjukvård}},
 year     = {{2021}},
}