Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkas mobiliteten av en självkörande fordonsflotta? - En trafiksimuleringsstudie

Johansson, Elin LU (2022) In LUTVDG/(TVTT-5336)/1- 95/2022 VTVM01 20212
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
Det har gjorts stora satsningar på självkörande fordon under senaste decenniet och i branschen finns en samsyn på att dessa fordon kommer att vara en del av den framtida fordonsflottan. Det råder delade meningar kring huruvida introduceringen av självkörande fordon kommer vara en fördel eller en nackdel för transportsystemet. De fördelar som ofta lyfts med självkörande fordon är minimering av olyckor, minskad trafikstockning och ökad tidseffektivitet. Men det finns hinder på vägen innan denna introducering är möjlig; juridiska, ekonomiska, stadsplanerings- och miljömässiga och ett flertal därtill.
Arbetets syfte är att utreda hur självkörande fordon vid olika implementeringsgrader kan komma att påverka mobiliteten. Inledningsvis... (More)
Det har gjorts stora satsningar på självkörande fordon under senaste decenniet och i branschen finns en samsyn på att dessa fordon kommer att vara en del av den framtida fordonsflottan. Det råder delade meningar kring huruvida introduceringen av självkörande fordon kommer vara en fördel eller en nackdel för transportsystemet. De fördelar som ofta lyfts med självkörande fordon är minimering av olyckor, minskad trafikstockning och ökad tidseffektivitet. Men det finns hinder på vägen innan denna introducering är möjlig; juridiska, ekonomiska, stadsplanerings- och miljömässiga och ett flertal därtill.
Arbetets syfte är att utreda hur självkörande fordon vid olika implementeringsgrader kan komma att påverka mobiliteten. Inledningsvis identifierades fördelar och nackdelar med självkörande fordon. Vidare för att kunna utreda hur mobiliteten påverkas av självkörande fordon vid olika implementeringsgrader så genomfördes en litteraturstudie som ämnade att sammanställa tidigare genomförda studier för att utröna samband mellan dessa. Som komplement genomfördes en mikrosimulering av en svensk tätort, Malmö, där självkörande fordon implementerades stegvis med 10 % i nulägesscenariot. I de två framtidsscenarierna, ett där trafiken ökar och ett där det minskar, sker implementering med 0, 50 och 100 %. Mikrosimulering utreder parametrarna restid, kölängder och antal stopp.
Litteraturstudiens resultat visar att de främsta fördelarna är olycksminskning, ökad mobilitet och minskad trafikstockning med självkörande fordon. De främsta nackdelarna är färre arbetstillfällen, datasäkerhetsproblematik och ökad trafikstockning. En överliggande faktor är dock den höga osäkerheten i utvecklingen av infrastrukturen och levnadssätt. Trafikstockning är ett exempel på denna osäkerhet som både kan minska och öka beroende på utvecklingen. Vidare visar sammanställningen på en ökning av fordonskilometer samt minskning av antal fordon desto högre implementering. Vid en hundraprocentig implementering kan antalet fordon minskas med 81 %. Parkeringsefterfrågan minskar redan vid låg implementering. Resultatet av simuleringen vid nulägesscenario visar på att restiden minskar vid implementering, färre stopp krävs samt att kölängder blir kortare. I framtidsscenarierna kan samma tydliga resultat urskiljas. Både vid ökad och minskad trafikmängd sker en förbättring av restid, antal stopp såväl som kölängder. (Less)
Abstract
A comprehensive literature review which investigates existing simulation studies is presented with a simulation as complement. The aim of this study is to investigate how the mobility is affected with different penetration rates of autonomous vehicles. This study also estimates the potential impacts on travel time, number of stops and queues when introducing autonomous vehicles with different penetration rates in a simulation. In the simulation, three scenarios are investigated, one which represents the present traffic situation and two different future scenarios, where the traffic either increases or decreases. The simulation result with the present traffic volume shows that all investigate parameters are affected positively when... (More)
A comprehensive literature review which investigates existing simulation studies is presented with a simulation as complement. The aim of this study is to investigate how the mobility is affected with different penetration rates of autonomous vehicles. This study also estimates the potential impacts on travel time, number of stops and queues when introducing autonomous vehicles with different penetration rates in a simulation. In the simulation, three scenarios are investigated, one which represents the present traffic situation and two different future scenarios, where the traffic either increases or decreases. The simulation result with the present traffic volume shows that all investigate parameters are affected positively when autonomous vehicles are introduced. The parameters are also affected positively in both future scenarios. In the scenario with a decrease in traffic, the result is not as varied and only a small difference in result can be seen. However more simulation studies need to be done on Swedish cities to get a general conclusion on mobility affects applied to the Swedish transports system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
How is mobility affected by an autonomous vehicle fleet? A traffic simulation study
course
VTVM01 20212
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Självkörande fordon, simuleringsstudie, mobilitet, framkomlighet, sammanställning
publication/series
LUTVDG/(TVTT-5336)/1- 95/2022
report number
369
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
9069360
date added to LUP
2022-04-25 11:17:23
date last changed
2022-04-25 11:17:23
@misc{9069360,
 abstract   = {{A comprehensive literature review which investigates existing simulation studies is presented with a simulation as complement. The aim of this study is to investigate how the mobility is affected with different penetration rates of autonomous vehicles. This study also estimates the potential impacts on travel time, number of stops and queues when introducing autonomous vehicles with different penetration rates in a simulation. In the simulation, three scenarios are investigated, one which represents the present traffic situation and two different future scenarios, where the traffic either increases or decreases. The simulation result with the present traffic volume shows that all investigate parameters are affected positively when autonomous vehicles are introduced. The parameters are also affected positively in both future scenarios. In the scenario with a decrease in traffic, the result is not as varied and only a small difference in result can be seen. However more simulation studies need to be done on Swedish cities to get a general conclusion on mobility affects applied to the Swedish transports system.}},
 author    = {{Johansson, Elin}},
 issn     = {{1653-1922}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/(TVTT-5336)/1- 95/2022}},
 title    = {{Hur påverkas mobiliteten av en självkörande fordonsflotta? - En trafiksimuleringsstudie}},
 year     = {{2022}},
}