Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Se döden i vitögat - traumapatienters erfarenheter av sjuksköterskors omvårdnad En litteraturstudie

Mousawi, Feisal LU and Sundberg, John LU (2022) SJSK20 20212
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Varje år skördar fysiskt trauma 4,4 – 5 miljoner dödsfall och i Sverige vårdas närmare 9 000 patienter årligen för fysiskt trauma. Konsekvenser av ett trauma kan vara fysiska och även psykiska beroende på allvarlighetsgraden av händelsen. Under vårdtiden är det vanligt att oro och osäkerhet uppstår hos patienten som kan befinna sig i ett utsatt tillstånd, därmed är det kritiskt att sjuksköterskan besitter kunskaper för att bemöta dessa patienter på ett adekvat och professionellt sätt. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenhet av sjuksköterskans omvårdnad efter ett fysiskt trauma. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats där elva kvalitativa studier ingår, dessa analyserades sedan med... (More)
Bakgrund: Varje år skördar fysiskt trauma 4,4 – 5 miljoner dödsfall och i Sverige vårdas närmare 9 000 patienter årligen för fysiskt trauma. Konsekvenser av ett trauma kan vara fysiska och även psykiska beroende på allvarlighetsgraden av händelsen. Under vårdtiden är det vanligt att oro och osäkerhet uppstår hos patienten som kan befinna sig i ett utsatt tillstånd, därmed är det kritiskt att sjuksköterskan besitter kunskaper för att bemöta dessa patienter på ett adekvat och professionellt sätt. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenhet av sjuksköterskans omvårdnad efter ett fysiskt trauma. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats där elva kvalitativa studier ingår, dessa analyserades sedan med en integrerad översikt. Resultat: Utifrån resultaten i studierna kunde tre relevanta teman utrönas: Information till och från patienten, Främjandet av individen och Ytterligare lidande och förutsättningar för en positiv framtid. Slutsats: Kommunikation och främjandet av individen ska vara i fokus för att patienten ska erhålla god vård. Om dessa inte är i fokus kan det leda till fysiska och psykiska konsekvenser för patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mousawi, Feisal LU and Sundberg, John LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trauma, patienter, erfarenheter, sjuksköterska, omvårdnad, kommunikation, individfrämjande, personcentrerad vård
language
Swedish
id
9071896
date added to LUP
2022-03-29 13:56:39
date last changed
2022-03-29 13:56:39
@misc{9071896,
 abstract   = {{Bakgrund: Varje år skördar fysiskt trauma 4,4 – 5 miljoner dödsfall och i Sverige vårdas närmare 9 000 patienter årligen för fysiskt trauma. Konsekvenser av ett trauma kan vara fysiska och även psykiska beroende på allvarlighetsgraden av händelsen. Under vårdtiden är det vanligt att oro och osäkerhet uppstår hos patienten som kan befinna sig i ett utsatt tillstånd, därmed är det kritiskt att sjuksköterskan besitter kunskaper för att bemöta dessa patienter på ett adekvat och professionellt sätt. Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenhet av sjuksköterskans omvårdnad efter ett fysiskt trauma. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats där elva kvalitativa studier ingår, dessa analyserades sedan med en integrerad översikt. Resultat: Utifrån resultaten i studierna kunde tre relevanta teman utrönas: Information till och från patienten, Främjandet av individen och Ytterligare lidande och förutsättningar för en positiv framtid. Slutsats: Kommunikation och främjandet av individen ska vara i fokus för att patienten ska erhålla god vård. Om dessa inte är i fokus kan det leda till fysiska och psykiska konsekvenser för patienten.}},
 author    = {{Mousawi, Feisal and Sundberg, John}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Se döden i vitögat - traumapatienters erfarenheter av sjuksköterskors omvårdnad En litteraturstudie}},
 year     = {{2022}},
}