Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En långsiktigt (o)hållbar migrationspolitik – En kvalitativ innehållsanalys av Statens offentliga utredning om förslag till ändringar i utlänningslagen [2005:716]

Magnusson, Josefin LU (2022) MRSK62 20212
Human Rights Studies
Abstract
There is a growing trend within the EU to use integration tests as a political tool for migration control and the conditioning of family reunification and other human rights. These integration tests can be viewed as problematic as they shift the responsibility for integration from the state to individual migrants, thus avoiding the principle of universalism. Through a qualitative content analysis of the Swedish government official report A sustainable migration policy (SOU 2020:54), which led to the recent amendments to the Aliens Act, this study aims to examine whether integration is used as a tool to restrict migrants' rights in Sweden using Xanthaki’s critical human rights perspective. The study examines the report in its entirety, with... (More)
There is a growing trend within the EU to use integration tests as a political tool for migration control and the conditioning of family reunification and other human rights. These integration tests can be viewed as problematic as they shift the responsibility for integration from the state to individual migrants, thus avoiding the principle of universalism. Through a qualitative content analysis of the Swedish government official report A sustainable migration policy (SOU 2020:54), which led to the recent amendments to the Aliens Act, this study aims to examine whether integration is used as a tool to restrict migrants' rights in Sweden using Xanthaki’s critical human rights perspective. The study examines the report in its entirety, with a special focus on temporary residence permits as the main rule, as well as on the requirements for a permanent residence permit and family reunification. The study aims to answer the questions: What understanding of integration does SOU 2020:54 convey in relation to rights? If and how can one see tendencies to use integration to restrict migrants’ rights in SOU 2020:54? The study finds that SOU 2020:54 conveys an understanding of rights as conditional since rights are only fulfilled when migrants prove a certain level of integration. In addition, all of Xanthaki's areas of concern are found, to a greater or lesser extent, indicating tendencies to use integration to limit migrants' rights. (Less)
Abstract (Swedish)
Det finns en ökande trend inom EU att använda integrationskrav som politiskt verktyg för migrationskontroll och villkorandet av familjeåterförening och andra mänskliga rättigheter. Dessa integrationstester kan problematiseras eftersom de flyttar ansvaret för integrationen från staten till enskilda migranter och därmed undviker principen om universalism. Genom en kvalitativ innehållsanalys av statens offentliga utredning En hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54), som ledde till de senaste lagändringarna i utlänningslagen, syftar denna studie att utifrån Xanthakis kritiska människorättsperspektiv granska huruvida integration används som ett verktyg för att begränsa migranters rättigheter i Sverige. Studien undersöker betänkandet i sin... (More)
Det finns en ökande trend inom EU att använda integrationskrav som politiskt verktyg för migrationskontroll och villkorandet av familjeåterförening och andra mänskliga rättigheter. Dessa integrationstester kan problematiseras eftersom de flyttar ansvaret för integrationen från staten till enskilda migranter och därmed undviker principen om universalism. Genom en kvalitativ innehållsanalys av statens offentliga utredning En hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54), som ledde till de senaste lagändringarna i utlänningslagen, syftar denna studie att utifrån Xanthakis kritiska människorättsperspektiv granska huruvida integration används som ett verktyg för att begränsa migranters rättigheter i Sverige. Studien undersöker betänkandet i sin helhet, med särskilt fokus på tillfälligt uppehållstillstånd som huvudregel, samt krav för permanent uppehållstillstånd och familjeåterförening. Studien syftar till att besvara frågeställningarna: Vad för förståelse av integration förmedlar SOU 2020:54 i relation till rättigheter? Om och hur kan en se tendenser till att integration används för att begränsa migranters rättigheter i SOU 2020:54? Studien finner att i SOU 2020:54 förmedlas en förståelse av rättigheter som villkorade, då rättigheter först infrias när migranter uppnått en viss integrationsgrad. Därtill återfinns samtliga av Xanthakis problemområden, i mer eller mindre utsträckning, vilket visar på tendenser att integration används för att begränsa migranters rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Josefin LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Integration, Civic Integration, Human rights, Conditioned, Sweden’s Aliens Act
language
Swedish
id
9072723
date added to LUP
2022-03-25 15:34:52
date last changed
2022-03-25 15:34:52
@misc{9072723,
 abstract   = {{There is a growing trend within the EU to use integration tests as a political tool for migration control and the conditioning of family reunification and other human rights. These integration tests can be viewed as problematic as they shift the responsibility for integration from the state to individual migrants, thus avoiding the principle of universalism. Through a qualitative content analysis of the Swedish government official report A sustainable migration policy (SOU 2020:54), which led to the recent amendments to the Aliens Act, this study aims to examine whether integration is used as a tool to restrict migrants' rights in Sweden using Xanthaki’s critical human rights perspective. The study examines the report in its entirety, with a special focus on temporary residence permits as the main rule, as well as on the requirements for a permanent residence permit and family reunification. The study aims to answer the questions: What understanding of integration does SOU 2020:54 convey in relation to rights? If and how can one see tendencies to use integration to restrict migrants’ rights in SOU 2020:54? The study finds that SOU 2020:54 conveys an understanding of rights as conditional since rights are only fulfilled when migrants prove a certain level of integration. In addition, all of Xanthaki's areas of concern are found, to a greater or lesser extent, indicating tendencies to use integration to limit migrants' rights.}},
 author    = {{Magnusson, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En långsiktigt (o)hållbar migrationspolitik – En kvalitativ innehållsanalys av Statens offentliga utredning om förslag till ändringar i utlänningslagen [2005:716]}},
 year     = {{2022}},
}