Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En skälig bedömning eller ett brott mot anställningsavtalet? - En kandidatuppsats om begreppet arbetsvägran

Herbertsson, Clara LU and Beagan, Sally LU (2022) HARH16 20212
Department of Business Law
Abstract
Refusal to work is defined as when an employee violates his obedience to orders, which is a serious matter. The exact definition of the term refusal to work is not clearly defined in the legislation. Therefore, the overall purpose of the essay is to gain a deeper understanding of the term’s definition. The essay describes when there are extenuating circumstances to refuse to perform tasks, and when a refusal entails a breach of the employment contract. Furthermore, the consequences of a refusal to work are explained.

In conclusion, there are circumstances that entail an exception to obey orders, meaning that there are situations where refusing to work is considered reasonable. Furthermore, an employee who refuses to perform work does... (More)
Refusal to work is defined as when an employee violates his obedience to orders, which is a serious matter. The exact definition of the term refusal to work is not clearly defined in the legislation. Therefore, the overall purpose of the essay is to gain a deeper understanding of the term’s definition. The essay describes when there are extenuating circumstances to refuse to perform tasks, and when a refusal entails a breach of the employment contract. Furthermore, the consequences of a refusal to work are explained.

In conclusion, there are circumstances that entail an exception to obey orders, meaning that there are situations where refusing to work is considered reasonable. Furthermore, an employee who refuses to perform work does so at his own risk. In situations where preferential rights of interpretation or danger for human life or health occurs, an employee has enhanced protection against the consequences of a refusal to work. An employee may also refuse to perform work on the basis that the employer delegates orders that are contrary to law or good practice.

In the event of a stated work refusal, the consequences depend on the circumstances surrounding the individual case. As most court cases show, the Labor Court makes a division between general and specific refusal to work, if the refusal to work leads to dismissal or dismissal without notice. Lastly, the essay showed examples of extenuating circumstances in the event of a refusal to work, which can lead to the employee not receiving any consequences. (Less)
Abstract (Swedish)
En arbetsvägran innebär att en arbetstagare bryter mot sin lydnadsplikt, vilket är mycket allvarligt. Den exakta innebörden av begreppet arbetsvägran är inte tydlig i lagstiftningen. Därför är uppsatsens övergripande syfte att få en djupare förståelse för innebörden av begreppet. Uppsatsen redogör för när det finns rimliga skäl att vägra utföra arbetsuppgifter samt när en vägran innebär ett brott mot anställningsavtalet. Vidare redogör uppsatsen för konsekvenserna av en arbetsvägran.

Slutsatsen är att det finns omständigheter som innebär ett undantag från lydnadsplikten, som gör att det finns rimliga skäl att vägra utföra arbete. Vidare är det på egen risk som en arbetstagare vägrar utföra arbete. I de situationer där det råder... (More)
En arbetsvägran innebär att en arbetstagare bryter mot sin lydnadsplikt, vilket är mycket allvarligt. Den exakta innebörden av begreppet arbetsvägran är inte tydlig i lagstiftningen. Därför är uppsatsens övergripande syfte att få en djupare förståelse för innebörden av begreppet. Uppsatsen redogör för när det finns rimliga skäl att vägra utföra arbetsuppgifter samt när en vägran innebär ett brott mot anställningsavtalet. Vidare redogör uppsatsen för konsekvenserna av en arbetsvägran.

Slutsatsen är att det finns omständigheter som innebär ett undantag från lydnadsplikten, som gör att det finns rimliga skäl att vägra utföra arbete. Vidare är det på egen risk som en arbetstagare vägrar utföra arbete. I de situationer där det råder tolkningsföreträde eller fara för liv eller hälsa har en arbetstagare ett förstärkt skydd mot konsekvenserna av en arbetsvägran. En arbetstagare kan även vägra att utföra arbete med hänvisning till att arbetsgivaren ger order som strider mot lag eller god sed.

Vid en konstaterad arbetsvägran beror konsekvenserna på omständigheterna i det enskilda fallet. I de flesta rättsfall gör arbetsdomstolen en uppdelning mellan allmän och specifik arbetsvägran, vid en bedömningen om arbetsvägran leder till uppsägning eller avsked. Till sist har uppsatsen visat att det finns förmildrande omständigheter vid en arbetsvägran som kan leda till att arbetstagaren inte får några konsekvenser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herbertsson, Clara LU and Beagan, Sally LU
supervisor
organization
course
HARH16 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsvägran, arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, uppsägning, avsked
language
Swedish
id
9073082
date added to LUP
2022-01-21 14:51:29
date last changed
2022-01-21 14:51:29
@misc{9073082,
 abstract   = {{Refusal to work is defined as when an employee violates his obedience to orders, which is a serious matter. The exact definition of the term refusal to work is not clearly defined in the legislation. Therefore, the overall purpose of the essay is to gain a deeper understanding of the term’s definition. The essay describes when there are extenuating circumstances to refuse to perform tasks, and when a refusal entails a breach of the employment contract. Furthermore, the consequences of a refusal to work are explained. 

In conclusion, there are circumstances that entail an exception to obey orders, meaning that there are situations where refusing to work is considered reasonable. Furthermore, an employee who refuses to perform work does so at his own risk. In situations where preferential rights of interpretation or danger for human life or health occurs, an employee has enhanced protection against the consequences of a refusal to work. An employee may also refuse to perform work on the basis that the employer delegates orders that are contrary to law or good practice.

In the event of a stated work refusal, the consequences depend on the circumstances surrounding the individual case. As most court cases show, the Labor Court makes a division between general and specific refusal to work, if the refusal to work leads to dismissal or dismissal without notice. Lastly, the essay showed examples of extenuating circumstances in the event of a refusal to work, which can lead to the employee not receiving any consequences.}},
 author    = {{Herbertsson, Clara and Beagan, Sally}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En skälig bedömning eller ett brott mot anställningsavtalet? - En kandidatuppsats om begreppet arbetsvägran}},
 year     = {{2022}},
}