Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

Toresson, Andrea LU (2022) HARH13 20212
Department of Business Law
Abstract
Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. The tax distribution shall in principle be based on the company agreement or what has otherwise been agreed upon between the partners.

The purpose of the thesis is to investigate whether the freedom in the civil law regulation gives freedom of profit distribution also in tax law.

The partners can enter into an agreement on how the company's income is to be distributed between them and at what time a partner has the right to receive his share of the company's profit. Should no such agreement... (More)
Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. The tax distribution shall in principle be based on the company agreement or what has otherwise been agreed upon between the partners.

The purpose of the thesis is to investigate whether the freedom in the civil law regulation gives freedom of profit distribution also in tax law.

The partners can enter into an agreement on how the company's income is to be distributed between them and at what time a partner has the right to receive his share of the company's profit. Should no such agreement have been reached, shall the result be distributed equally among the partners and that a partner has the right to receive his share of the company's profit only after the annual report and annual accounts have been prepared.

The law does not state how the tax liability is to be distributed. The starting point is, according to practice, that the result should be distributed between those who are co-owners. Normally, the distribution agreed upon by the partners is accepted. However, the distribution can be waived if it involves an unauthorized transfer of income or appears to be unreasonable and essentially due to tax reasons. (Less)
Abstract (Swedish)
Handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer men inte skattesubjekt vid inkomstbeskattning. Huvudregeln är att ett sådant bolags resultat beskattas hos dem som är delägare i bolaget vid räkenskapsårets utgång. Den skattemässiga fördelningen ska i princip grundas på bolagsavtalet eller vad som annars har avtalats mellan delägarna.

Syftet med förevarande uppsats är att utreda huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

Bolagsmännen kan träffa avtal om hur bolagets inkomst ska fördelas mellan dem samt vid vilken tidpunkt som en delägare har rätt att få ut sin andel av bolagets resultat. Skulle något sådant avtal inte ha träffats gäller att resultatet ska fördelas lika... (More)
Handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer men inte skattesubjekt vid inkomstbeskattning. Huvudregeln är att ett sådant bolags resultat beskattas hos dem som är delägare i bolaget vid räkenskapsårets utgång. Den skattemässiga fördelningen ska i princip grundas på bolagsavtalet eller vad som annars har avtalats mellan delägarna.

Syftet med förevarande uppsats är att utreda huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

Bolagsmännen kan träffa avtal om hur bolagets inkomst ska fördelas mellan dem samt vid vilken tidpunkt som en delägare har rätt att få ut sin andel av bolagets resultat. Skulle något sådant avtal inte ha träffats gäller att resultatet ska fördelas lika mellan delägarna och att en delägare har rätt att få ut sin andel av bolagets resultat först sedan årsredovisning och årsbokslut upprättas.

Av lagen framgår inte hur skattskyldigheten ska fördelas. Utgångspunkten är enligt praxis att resultatet ska fördelas mellan dem som är delägare. Normalt godtas den fördelning som delägarna kommit överens om. Fördelningen kan dock frångås om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Toresson, Andrea LU
supervisor
organization
course
HARH13 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Handelsbolag, resultatfördelning, obehörig resultatfördelning, vinstfördelning handelsbolag, civilrättsliga reglering, skatterätt
language
Swedish
id
9073159
date added to LUP
2022-01-24 11:28:54
date last changed
2022-01-24 11:28:54
@misc{9073159,
 abstract   = {{Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. The tax distribution shall in principle be based on the company agreement or what has otherwise been agreed upon between the partners.

The purpose of the thesis is to investigate whether the freedom in the civil law regulation gives freedom of profit distribution also in tax law.

The partners can enter into an agreement on how the company's income is to be distributed between them and at what time a partner has the right to receive his share of the company's profit. Should no such agreement have been reached, shall the result be distributed equally among the partners and that a partner has the right to receive his share of the company's profit only after the annual report and annual accounts have been prepared.

The law does not state how the tax liability is to be distributed. The starting point is, according to practice, that the result should be distributed between those who are co-owners. Normally, the distribution agreed upon by the partners is accepted. However, the distribution can be waived if it involves an unauthorized transfer of income or appears to be unreasonable and essentially due to tax reasons.}},
 author    = {{Toresson, Andrea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.}},
 year     = {{2022}},
}