Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Amorteringskravet - betalar utsatta områden för finansiell stabilitet?

Runesson, Maja LU (2022) NEKH01 20212
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav i Sverige med målsättningen att bromsa skuldsättningen för svenska hushåll och än idag är effekterna av amorteringskravet ett väl omdiskuterat ämne bland forskare. Denna studie undersöker de effekter som amorteringskravet haft på bostadsrättspriserna i Malmö kommun, för att sedan särskilja på om effekterna ter sig olika beroende på om området är definierat som utsatt eller inte. Effekterna mäts empiriskt i form av en difference-in-differences metod där Köpenhamns kommun agerar kontrollgrupp. Metoden består av tre regressionsanalyser som genomgående görs i ekonometriprogrammet Gretl, som bygger på paneldata över 56 observationer vardera mellan januari 2014 och december 2020.

... (More)
Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav i Sverige med målsättningen att bromsa skuldsättningen för svenska hushåll och än idag är effekterna av amorteringskravet ett väl omdiskuterat ämne bland forskare. Denna studie undersöker de effekter som amorteringskravet haft på bostadsrättspriserna i Malmö kommun, för att sedan särskilja på om effekterna ter sig olika beroende på om området är definierat som utsatt eller inte. Effekterna mäts empiriskt i form av en difference-in-differences metod där Köpenhamns kommun agerar kontrollgrupp. Metoden består av tre regressionsanalyser som genomgående görs i ekonometriprogrammet Gretl, som bygger på paneldata över 56 observationer vardera mellan januari 2014 och december 2020.

Resultaten från studien är signifikanta och tyder på en prisnedgång för samtliga områden i Malmö kommun efter amorteringskravets införande. Det visar sig att effekterna på det utsatta områdets genomsnittliga kvadratmeterpriser är betydligt högre jämfört med det område som inte är utsatt. Samtliga resultat tyder därför på att utsatta områden är mer priskänsliga för förändringar på marknaden. Målet med amorteringskravet är att skydda den finansiella stabiliteten genom att minska hushållens betalning, vilket utifrån studien visar sig fungera. Men även om detta mål uppfylls, så är det ägare av bostadsrätter i utsatta områden som får betala för det. Slutsatsen dras därför att det utsatta området drabbats hårdare av amorteringskravets införande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runesson, Maja LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Amorteringskrav, difference-in-differences, bostadsrättspris, bostadsmarknad, prisutveckling.
language
Swedish
id
9074389
date added to LUP
2022-02-03 08:14:37
date last changed
2022-02-03 08:14:37
@misc{9074389,
 abstract   = {{Den 1 juni 2016 införde Finansinspektionen ett amorteringskrav i Sverige med målsättningen att bromsa skuldsättningen för svenska hushåll och än idag är effekterna av amorteringskravet ett väl omdiskuterat ämne bland forskare. Denna studie undersöker de effekter som amorteringskravet haft på bostadsrättspriserna i Malmö kommun, för att sedan särskilja på om effekterna ter sig olika beroende på om området är definierat som utsatt eller inte. Effekterna mäts empiriskt i form av en difference-in-differences metod där Köpenhamns kommun agerar kontrollgrupp. Metoden består av tre regressionsanalyser som genomgående görs i ekonometriprogrammet Gretl, som bygger på paneldata över 56 observationer vardera mellan januari 2014 och december 2020. 

Resultaten från studien är signifikanta och tyder på en prisnedgång för samtliga områden i Malmö kommun efter amorteringskravets införande. Det visar sig att effekterna på det utsatta områdets genomsnittliga kvadratmeterpriser är betydligt högre jämfört med det område som inte är utsatt. Samtliga resultat tyder därför på att utsatta områden är mer priskänsliga för förändringar på marknaden. Målet med amorteringskravet är att skydda den finansiella stabiliteten genom att minska hushållens betalning, vilket utifrån studien visar sig fungera. Men även om detta mål uppfylls, så är det ägare av bostadsrätter i utsatta områden som får betala för det. Slutsatsen dras därför att det utsatta området drabbats hårdare av amorteringskravets införande.}},
 author    = {{Runesson, Maja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Amorteringskravet - betalar utsatta områden för finansiell stabilitet?}},
 year     = {{2022}},
}