Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Pandemin gav oss en push till att testa nya metoder” – En studie om HR-personalens resonemang kring distansarbete.

Camara, Nathalie Alexis Léocadie LU (2022) SOCK08 20212
Sociology
Abstract (Swedish)
Till följd av covid-19-pandemin har distansarbete blivit en realitet för ett flertal kontorsanställda. Denna kvalitativa studie, med sociologisk inriktning, undersöker HR-personals resonemang kring implementeringen av fortsatt distansarbete samt hur det påverkar organisationskulturen. Vidare fokuserar uppsatsen på att undersöka huruvida distansarbetet kan bidra till att arbetsplatsers attraktionskraft ökar.

Det har genomförts sex semistrukturerade intervjuer med HR-personal som är anställda på ett antal olika arbetsplatser. Det insamlade materialet har analyserats med tematisk analys och senare diskuteras utifrån teorierna om ”organisationskultur” och ”work life balance”.

Det insamlade materialet indikerar att distansarbetet medför... (More)
Till följd av covid-19-pandemin har distansarbete blivit en realitet för ett flertal kontorsanställda. Denna kvalitativa studie, med sociologisk inriktning, undersöker HR-personals resonemang kring implementeringen av fortsatt distansarbete samt hur det påverkar organisationskulturen. Vidare fokuserar uppsatsen på att undersöka huruvida distansarbetet kan bidra till att arbetsplatsers attraktionskraft ökar.

Det har genomförts sex semistrukturerade intervjuer med HR-personal som är anställda på ett antal olika arbetsplatser. Det insamlade materialet har analyserats med tematisk analys och senare diskuteras utifrån teorierna om ”organisationskultur” och ”work life balance”.

Det insamlade materialet indikerar att distansarbetet medför nya förhållningssätt till arbetet överlag; man kan få mer gjort i hemmet då man inte blir avbruten lika frekvent som när man befinner sig på arbetsplatsen. Dessutom beskrivs distansarbetet, som även kallas för flexibelt arbete, som en arbetsform som bidrar till en balansgång mellan privat- och arbetsliv. Samtidigt lyfts det fram en rad utmaningar och nya förhållningssätt som kan tänkas påverka organisationskulturen.

Uppsatsens resultat visar i övrigt på att distansarbetet är en uppskattad och attraktiv arbetsform som ökar flexibiliteten och friheten för de anställda. Flexibiliteten som de anställda erbjuds tros vara en faktor som även stärker arbetsgivarvarumärket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Camara, Nathalie Alexis Léocadie LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansarbete, HR-arbete, rekryterare, organisationskultur, pandemi, covid-19, flexibelt arbete
language
Swedish
id
9074522
date added to LUP
2022-02-04 09:37:02
date last changed
2022-02-04 09:37:02
@misc{9074522,
 abstract   = {{Till följd av covid-19-pandemin har distansarbete blivit en realitet för ett flertal kontorsanställda. Denna kvalitativa studie, med sociologisk inriktning, undersöker HR-personals resonemang kring implementeringen av fortsatt distansarbete samt hur det påverkar organisationskulturen. Vidare fokuserar uppsatsen på att undersöka huruvida distansarbetet kan bidra till att arbetsplatsers attraktionskraft ökar.

Det har genomförts sex semistrukturerade intervjuer med HR-personal som är anställda på ett antal olika arbetsplatser. Det insamlade materialet har analyserats med tematisk analys och senare diskuteras utifrån teorierna om ”organisationskultur” och ”work life balance”. 

Det insamlade materialet indikerar att distansarbetet medför nya förhållningssätt till arbetet överlag; man kan få mer gjort i hemmet då man inte blir avbruten lika frekvent som när man befinner sig på arbetsplatsen. Dessutom beskrivs distansarbetet, som även kallas för flexibelt arbete, som en arbetsform som bidrar till en balansgång mellan privat- och arbetsliv. Samtidigt lyfts det fram en rad utmaningar och nya förhållningssätt som kan tänkas påverka organisationskulturen. 

Uppsatsens resultat visar i övrigt på att distansarbetet är en uppskattad och attraktiv arbetsform som ökar flexibiliteten och friheten för de anställda. Flexibiliteten som de anställda erbjuds tros vara en faktor som även stärker arbetsgivarvarumärket.}},
 author    = {{Camara, Nathalie Alexis Léocadie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Pandemin gav oss en push till att testa nya metoder” – En studie om HR-personalens resonemang kring distansarbete.}},
 year     = {{2022}},
}