Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Se hela mig och mitt liv! En hermeneutisk undersökning om den enskildes servicemottagarens syn på upplevelsen av skam och stigmatisering

Forslund, Anna LU (2022) SOPA63 20212
School of Social Work
Abstract
There is today a growing interest in psychological research to see how the feeling of shame affects individuals who are in vulnerable situation in our welfare society. In an attempt to shed light on how the individual servicerecipient experiences the treatment from government officials, a qualitative approach was adopted in this study. Using a hermeneutic approach, seven semi-structured interviews were conducted with service recipients who for more than six months have had an input from two different municipal organization in financial assistance and ubstance abuse care.
The study showed results that is important as an authority how we use the room for maneuver that we have been allocated in different organizations. This is to help lower... (More)
There is today a growing interest in psychological research to see how the feeling of shame affects individuals who are in vulnerable situation in our welfare society. In an attempt to shed light on how the individual servicerecipient experiences the treatment from government officials, a qualitative approach was adopted in this study. Using a hermeneutic approach, seven semi-structured interviews were conducted with service recipients who for more than six months have had an input from two different municipal organization in financial assistance and ubstance abuse care.
The study showed results that is important as an authority how we use the room for maneuver that we have been allocated in different organizations. This is to help lower yhe feeling of shame that can lead to stigma and exclusion. The informants interviewed emphaized the importance of wanting to be seen as a whole person and not divided into different categories depending on whether they have financial assistance or have substance abuse. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det finns idag ett växande intresse för psykologisk forskning för att se hur skamkänslan påverkar individer som befinner sig i en utsatt situation i vårt välfärdssamhälle. I ett försök att belysa hur den enskilde tjänstetagaren upplever bemötandet från myndighetspersoner har ett kvalitativt synsätt använts i denna studie. Med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med tjänstetagare som i mer än ett halvår har haft input från två olika kommunala organisationer inom ekonomiskt bistånd och missbruksvård.
Studien visade resultat som är viktiga som myndighet hur vi använder det handlingsutrymme som vi har tilldelats i olika organisationer. Detta för att hjälpa till att minska känslan av skam... (More)
Det finns idag ett växande intresse för psykologisk forskning för att se hur skamkänslan påverkar individer som befinner sig i en utsatt situation i vårt välfärdssamhälle. I ett försök att belysa hur den enskilde tjänstetagaren upplever bemötandet från myndighetspersoner har ett kvalitativt synsätt använts i denna studie. Med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med tjänstetagare som i mer än ett halvår har haft input från två olika kommunala organisationer inom ekonomiskt bistånd och missbruksvård.
Studien visade resultat som är viktiga som myndighet hur vi använder det handlingsutrymme som vi har tilldelats i olika organisationer. Detta för att hjälpa till att minska känslan av skam som kan leda till stigmatisering och utanförskap. De intervjuade informanterna betonade vikten av att vilja bli sedd som en hel människa och inte delas in i olika kategorier beroende på om de har ekonomiskt bistånd eller har missbruk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forslund, Anna LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20212
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organizational theory, system theory, networks, networking, collaboration, coordination, systems, communication, financial assistance, substance abuse, shame, stigma
language
Swedish
id
9078292
date added to LUP
2022-09-04 20:39:53
date last changed
2022-09-04 20:39:53
@misc{9078292,
 abstract   = {{There is today a growing interest in psychological research to see how the feeling of shame affects individuals who are in vulnerable situation in our welfare society. In an attempt to shed light on how the individual servicerecipient experiences the treatment from government officials, a qualitative approach was adopted in this study. Using a hermeneutic approach, seven semi-structured interviews were conducted with service recipients who for more than six months have had an input from two different municipal organization in financial assistance and ubstance abuse care.
The study showed results that is important as an authority how we use the room for maneuver that we have been allocated in different organizations. This is to help lower yhe feeling of shame that can lead to stigma and exclusion. The informants interviewed emphaized the importance of wanting to be seen as a whole person and not divided into different categories depending on whether they have financial assistance or have substance abuse.}},
 author    = {{Forslund, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Se hela mig och mitt liv! En hermeneutisk undersökning om den enskildes servicemottagarens syn på upplevelsen av skam och stigmatisering}},
 year     = {{2022}},
}