Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Uppehållstillstånd - en (o)möjlighet för det tvångsomhändertagna barnet? - En undersökning om principen om barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv

Bertilsson, Emma LU (2022) JURM02 20221
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Barn i en asylprocess är särskilt utsatta i samhället. Det ställs därför höga krav på rättstillämparens utredning och bedömning av vad som är det bästa för barnet inom reglerna för uppehållstillstånd i Utlänningslagen (2005:716).

Bestämmelsen om barnets bästa i Utlänningslagen (2005:716) skyddar särskilt barnets rätt till hälsa och utveckling där barnets familjemiljö anses essentiell. Men för vissa asylsökande barn har den biologiska familjen ansetts utgöra skada för barnets hälsa och utveckling och barnet har därmed tvångsomhändertagits och placerats i ett familjehem.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur principen om barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv förstås i svensk rätt inom bedömningen av svenska... (More)
Barn i en asylprocess är särskilt utsatta i samhället. Det ställs därför höga krav på rättstillämparens utredning och bedömning av vad som är det bästa för barnet inom reglerna för uppehållstillstånd i Utlänningslagen (2005:716).

Bestämmelsen om barnets bästa i Utlänningslagen (2005:716) skyddar särskilt barnets rätt till hälsa och utveckling där barnets familjemiljö anses essentiell. Men för vissa asylsökande barn har den biologiska familjen ansetts utgöra skada för barnets hälsa och utveckling och barnet har därmed tvångsomhändertagits och placerats i ett familjehem.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur principen om barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv förstås i svensk rätt inom bedömningen av svenska uppehållstillståndsregler för barn som både söker asyl och som genom tvångsomhändertagande placerats i ett familjehem.

Undersökningen genomförs utifrån den rättsdogmatiska metoden med en rättsfallsanalys. De rättsliga avgöranden som undersöks är från migrationsdomstolen och har avgränsats till år 2021, året efter barnkonventionen inkorporerades i svensk lag.

Uppsatsen resulterar i att relationen mellan principen om barnets bästa och rätten till respekt för privat- och familjeliv i en bedömning av uppehållstillstånd är problematisk. Bestämmelsernas öppna formuleringar i kombination med migrationsdomstolens bristande motiveringar innebär en rättsosäkerhet för tvångsomhändertagna barn som söker asyl. (Less)
Abstract (Swedish)
Children in an asylum process are especially exposed in society. Therefore, a high standard is expected of the law enforcer’s investigation and assessment of the best interest of the child, within the rules for residence permit in the Aliens Act (2005:716).

The regulation of the best interest of the child in the Aliens Act (2005:716) protect the child’s right to health and development which to a certain extent is dependent on the child’s family environment. However, for some asylum-seeking children the family environment has been deemed a risk for the child’s health and development, and therefore the child seeking asylum has been placed in a family home.

The purpose of the essay is to investigate how the principle of the best... (More)
Children in an asylum process are especially exposed in society. Therefore, a high standard is expected of the law enforcer’s investigation and assessment of the best interest of the child, within the rules for residence permit in the Aliens Act (2005:716).

The regulation of the best interest of the child in the Aliens Act (2005:716) protect the child’s right to health and development which to a certain extent is dependent on the child’s family environment. However, for some asylum-seeking children the family environment has been deemed a risk for the child’s health and development, and therefore the child seeking asylum has been placed in a family home.

The purpose of the essay is to investigate how the principle of the best interest of the child and the right to respect for private and family life is read in the assessment of the Swedish rules for residence permits regarding asylum seeking children, who has been placed in a family home for social preventive care.

The investigation is conducted through the legal dogmatic method and with a case analysis. The legal rulings that are investigated are from the migration court and are delimited to the year 2021, which is the year after the UN Convention of the Rights of the Child were incorporated in Swedish law.

The result of the essay is that the relationship between the principle of the rights of the child and the right to respect for private and family life in the assessment of the Swedish rules for residence permit, is problematic. The open phrasing of these regulations in combination with the migration court’s lack of adequate grounds for decision, means an insecurity in the rule of law for asylum seeking children who has been placed in social preventive care. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bertilsson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Residence permit - a (im)possibility for the child forcibly taken into social preventive care - A study on the principle of the best interests of the child and the right to private and family life
course
JURM02 20221
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förvaltningsrätt, migrationsrätt
language
Swedish
id
9080393
date added to LUP
2022-06-12 14:21:26
date last changed
2022-06-12 14:21:26
@misc{9080393,
 abstract   = {{Children in an asylum process are especially exposed in society. Therefore, a high standard is expected of the law enforcer’s investigation and assessment of the best interest of the child, within the rules for residence permit in the Aliens Act (2005:716).

The regulation of the best interest of the child in the Aliens Act (2005:716) protect the child’s right to health and development which to a certain extent is dependent on the child’s family environment. However, for some asylum-seeking children the family environment has been deemed a risk for the child’s health and development, and therefore the child seeking asylum has been placed in a family home. 

The purpose of the essay is to investigate how the principle of the best interest of the child and the right to respect for private and family life is read in the assessment of the Swedish rules for residence permits regarding asylum seeking children, who has been placed in a family home for social preventive care.

The investigation is conducted through the legal dogmatic method and with a case analysis. The legal rulings that are investigated are from the migration court and are delimited to the year 2021, which is the year after the UN Convention of the Rights of the Child were incorporated in Swedish law.

The result of the essay is that the relationship between the principle of the rights of the child and the right to respect for private and family life in the assessment of the Swedish rules for residence permit, is problematic. The open phrasing of these regulations in combination with the migration court’s lack of adequate grounds for decision, means an insecurity in the rule of law for asylum seeking children who has been placed in social preventive care.}},
 author    = {{Bertilsson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Uppehållstillstånd - en (o)möjlighet för det tvångsomhändertagna barnet? - En undersökning om principen om barnets bästa och rätten till privat- och familjeliv}},
 year     = {{2022}},
}