Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När ditt kylskåp köper din mjölk: Vissa avtalsrättsliga frågor vid avtal slutna med hjälp av artificiell intelligens

Brinnen, Carl LU (2022) LAGF03 20221
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
Ever more present in consumers everyday life, is artificial intelligence (AI) optimizing regular peoples’ experience. With this arises legal questions. The essay before you serve it purpose through presenting a general outline of the collision between AI-technology and contract law centering around the rights of consumers.

This collision is most pronounced in regard to the question of proximate cause. To be able to have a right to compensation one must, in most case, establish the course of events manifesting what cause the damage. It will be apparent why this is a challenging task, in the field of AI-technology, due to something called the black box problem.

In order to concretizes, and for the reader to be identify the real-world... (More)
Ever more present in consumers everyday life, is artificial intelligence (AI) optimizing regular peoples’ experience. With this arises legal questions. The essay before you serve it purpose through presenting a general outline of the collision between AI-technology and contract law centering around the rights of consumers.

This collision is most pronounced in regard to the question of proximate cause. To be able to have a right to compensation one must, in most case, establish the course of events manifesting what cause the damage. It will be apparent why this is a challenging task, in the field of AI-technology, due to something called the black box problem.

In order to concretizes, and for the reader to be identify the real-world implications of legal discussion, this essay will use a scenario. In this scenario a consumer has purchased a smart refrigerator, that, using the technique of machine learning, autodidactically learns to determine the consumer’s purchase needs and to put a buy order. Furthermore, an error occors that bring to the fore the question of civil liability. The essay will examine this, utilize traditional legal methodology. (Less)
Abstract (Swedish)
I takt med att artificiell intelligens tar allt större plats i konsumenters vardagliga liv uppstår allt fler rättsliga problem. Uppsatsen syftar till att synliggöra dessa genom en allmän överblick om kollisionen mellan artificiell intelligens (AI) och den traditionella avtalsrätten, med särskilt avseende fäst vid konsumenträtten.

Kollisionen blir som allra mest påtaglig vid granskning av den juridiska frågan om hänförbarhet, ibland kallat adekvat kausalitet. En stor del av civilrättsliga ersättningsmöjligheter bygger på hänförbarhet men på grund av något som kallas för black box problematiken så kommer läsaren märka att fel med AI oftast är svåra att hänföra.

För ge läsaren möjligheten att knyta den juridiska diskussionen till... (More)
I takt med att artificiell intelligens tar allt större plats i konsumenters vardagliga liv uppstår allt fler rättsliga problem. Uppsatsen syftar till att synliggöra dessa genom en allmän överblick om kollisionen mellan artificiell intelligens (AI) och den traditionella avtalsrätten, med särskilt avseende fäst vid konsumenträtten.

Kollisionen blir som allra mest påtaglig vid granskning av den juridiska frågan om hänförbarhet, ibland kallat adekvat kausalitet. En stor del av civilrättsliga ersättningsmöjligheter bygger på hänförbarhet men på grund av något som kallas för black box problematiken så kommer läsaren märka att fel med AI oftast är svåra att hänföra.

För ge läsaren möjligheten att knyta den juridiska diskussionen till verkligenheten, används ett fiktivt scenario. I uppsatsscenariot har en konsument inhandlat ett smart kylskåp som genom maskininlärning lär sig konsumentens livsmedelsbehov och beställer utifrån dessa behov livsmedel hem till konsumenten. Vidare uppstår ett fel i produkten som aktualiserar frågan om vem som bär det civilrättsliga ansvaret. Uppsatsen utreder detta rättsdogmatiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brinnen, Carl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avtalsrätt, Konsumenträtt, Konsumentköplagen, AI, Artificiell intelligens, Black box, Civilrätt, Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
9081123
date added to LUP
2022-06-28 09:21:27
date last changed
2022-06-28 09:21:27
@misc{9081123,
 abstract   = {{Ever more present in consumers everyday life, is artificial intelligence (AI) optimizing regular peoples’ experience. With this arises legal questions. The essay before you serve it purpose through presenting a general outline of the collision between AI-technology and contract law centering around the rights of consumers. 

This collision is most pronounced in regard to the question of proximate cause. To be able to have a right to compensation one must, in most case, establish the course of events manifesting what cause the damage. It will be apparent why this is a challenging task, in the field of AI-technology, due to something called the black box problem. 

In order to concretizes, and for the reader to be identify the real-world implications of legal discussion, this essay will use a scenario. In this scenario a consumer has purchased a smart refrigerator, that, using the technique of machine learning, autodidactically learns to determine the consumer’s purchase needs and to put a buy order. Furthermore, an error occors that bring to the fore the question of civil liability. The essay will examine this, utilize traditional legal methodology.}},
 author    = {{Brinnen, Carl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När ditt kylskåp köper din mjölk: Vissa avtalsrättsliga frågor vid avtal slutna med hjälp av artificiell intelligens}},
 year     = {{2022}},
}