Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede - En systematisk litteraturstudie

Ifverson, Julia LU and Lindell, Madelaine LU (2022) SINM22 20221
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Vård i livets slutskede är en relativt vanligt förekommande arbetsuppgift på en intensivvårdsavdelning. Då patienten befinner sig i livets slutskede behöver intensivvårdssjuksköterskor byta fokus, från livräddande- till palliativ vård. De ställs då inför en arbetsuppgift som är förknippad med många etiska utmaningar.
Syfte: Beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar.
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Tio vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes till en metasyntes. Förfarandet skedde i enlighet med rekommendationer ur Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) metodbok.
Resultat: Metasyntesen resulterade i tre tredje nivåns... (More)
Bakgrund: Vård i livets slutskede är en relativt vanligt förekommande arbetsuppgift på en intensivvårdsavdelning. Då patienten befinner sig i livets slutskede behöver intensivvårdssjuksköterskor byta fokus, från livräddande- till palliativ vård. De ställs då inför en arbetsuppgift som är förknippad med många etiska utmaningar.
Syfte: Beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar.
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Tio vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes till en metasyntes. Förfarandet skedde i enlighet med rekommendationer ur Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) metodbok.
Resultat: Metasyntesen resulterade i tre tredje nivåns teman som presenteras som huvudrubriker: Ansvarskänsla för såväl patient som närstående, Vård i livets slutskede på IVA- en komplex uppgift samt En vilja att göra gott. Att vårda en intensivvårdspatient i livets slutskede var komplext och utmanande, men upplevdes samtidigt meningsfullt av intensivvårdssjuksköterskor.
Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor behöver mer utbildning för att känna sig trygga då de vårdar patienter i livets slutskede, samt deras närstående. De upplever sin uppgift som meningsfull, men de behöver känna sig inkluderade i beslutsprocesser samt erbjudas stöd och möjlighet till bearbetning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ifverson, Julia LU and Lindell, Madelaine LU
supervisor
organization
course
SINM22 20221
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intensivvård, Intensivvårdssjuksköterskor, Upplevelser, Vård i livets slutskede, Litteraturstudie
language
Swedish
id
9082250
date added to LUP
2022-06-03 12:07:17
date last changed
2022-06-03 12:07:17
@misc{9082250,
 abstract   = {{Bakgrund: Vård i livets slutskede är en relativt vanligt förekommande arbetsuppgift på en intensivvårdsavdelning. Då patienten befinner sig i livets slutskede behöver intensivvårdssjuksköterskor byta fokus, från livräddande- till palliativ vård. De ställs då inför en arbetsuppgift som är förknippad med många etiska utmaningar.
Syfte: Beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar. 
Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes. Tio vetenskapliga artiklar analyserades och sammanställdes till en metasyntes. Förfarandet skedde i enlighet med rekommendationer ur Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) metodbok.
Resultat: Metasyntesen resulterade i tre tredje nivåns teman som presenteras som huvudrubriker: Ansvarskänsla för såväl patient som närstående, Vård i livets slutskede på IVA- en komplex uppgift samt En vilja att göra gott. Att vårda en intensivvårdspatient i livets slutskede var komplext och utmanande, men upplevdes samtidigt meningsfullt av intensivvårdssjuksköterskor. 
Slutsats: Intensivvårdssjuksköterskor behöver mer utbildning för att känna sig trygga då de vårdar patienter i livets slutskede, samt deras närstående. De upplever sin uppgift som meningsfull, men de behöver känna sig inkluderade i beslutsprocesser samt erbjudas stöd och möjlighet till bearbetning.}},
 author    = {{Ifverson, Julia and Lindell, Madelaine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede - En systematisk litteraturstudie}},
 year     = {{2022}},
}