Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan Artificiell Intelligens ingå avtal? - En analys av Artificiell Intelligens och rättssubjektivitet

Haraldsson, Lisa LU (2022) HARH13 20221
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Artificiell Intelligens (AI) möjliggör kommunikation utan mänskligt involverande. Syftet med AI är att effektivisera, vilket innebär minskade kostnader och ökad lönsamhet. Att implementera ny teknik är emellertid inte problemfritt. Rättsliga problem kan aktualiseras såsom handlingens giltighet. Denna problematik har sin grund i begreppen rättssubjektivitet och rättslig handlingsförmåga.

I uppsatsen diskuteras vad som krävs för att ingå avtal och huruvida AI kan inneha rättssubjektivitet och rättslig handlingsförmåga. Om AI anses uppnå både rättssubjektivitet och rättslig handlingsförmåga kan detta eventuellt också innebära att AI:n själv kan ingå avtal.

Det är hittills framförallt rättsvetenskapliga författare och inom Europeiska... (More)
Artificiell Intelligens (AI) möjliggör kommunikation utan mänskligt involverande. Syftet med AI är att effektivisera, vilket innebär minskade kostnader och ökad lönsamhet. Att implementera ny teknik är emellertid inte problemfritt. Rättsliga problem kan aktualiseras såsom handlingens giltighet. Denna problematik har sin grund i begreppen rättssubjektivitet och rättslig handlingsförmåga.

I uppsatsen diskuteras vad som krävs för att ingå avtal och huruvida AI kan inneha rättssubjektivitet och rättslig handlingsförmåga. Om AI anses uppnå både rättssubjektivitet och rättslig handlingsförmåga kan detta eventuellt också innebära att AI:n själv kan ingå avtal.

Det är hittills framförallt rättsvetenskapliga författare och inom Europeiska unionen (EU) som man diskuterar olika aspekter av frågan om AI skulle kunna utgöra ett rättssubjekt. Många argument har lagts fram, bland annat att en AI ska anses som en juridisk person och jämställas med ett aktiebolag. Trots allt återstår mycket både i form av teknisk utveckling och i form av juridisk analys och argumentation beträffande hur AI ska behandlas rättsligt och om det ska anses som ett rättssubjekt eller inte.

Den slutsats som jag kommer fram till är att AI idag inte äger någon rättssubjektivitet eller rättslig handlingsförmåga. Dock kan AI möjligen i vissa situationer tillerkännas rollen som fullmäktig och handla för ett annat rättssubjekts räkning. (Less)
Abstract
Artificial Intelligence (AI) enables communication without human involvement. The purpose of AI is to streamline, which means reduced costs and increased profitability. However, implementing new technology is not without problems. Legal problems can be raised such as the validity of the document. This problem is based on the concepts of legal personhood and legal capacity.

The essay discusses what is required to enter into an agreement and whether AI can have legal personhood and legal capacity. If AI is considered to achieve both legal personhood and legal capacity, this may also mean that AI can enter into agreements itself.

So far, it is legal authors and within the European Union (EU) that discuss various aspects of the question... (More)
Artificial Intelligence (AI) enables communication without human involvement. The purpose of AI is to streamline, which means reduced costs and increased profitability. However, implementing new technology is not without problems. Legal problems can be raised such as the validity of the document. This problem is based on the concepts of legal personhood and legal capacity.

The essay discusses what is required to enter into an agreement and whether AI can have legal personhood and legal capacity. If AI is considered to achieve both legal personhood and legal capacity, this may also mean that AI can enter into agreements itself.

So far, it is legal authors and within the European Union (EU) that discuss various aspects of the question of whether AI could be a legal person. Many arguments have been put forward, including that an AI should be considered a legal person and equated with a limited company. After all, much remains to be done both in the form of technical development and in form of legal analysis and argumentation regarding how AI should be treated legally and whether it should be considered a legal person or not.

I come to the conclusion that AI today has no legal personhood or legal capacity. However, AI may in some situations be recognized as an agent and act on behalf of another legal person. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haraldsson, Lisa LU
supervisor
organization
course
HARH13 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artificiell Intelligens, Artificial Intelligence, personrätt, rättssubjekt, rättssubjektivitet
language
Swedish
id
9084270
date added to LUP
2022-06-09 14:27:09
date last changed
2022-06-09 14:27:09
@misc{9084270,
 abstract   = {{Artificial Intelligence (AI) enables communication without human involvement. The purpose of AI is to streamline, which means reduced costs and increased profitability. However, implementing new technology is not without problems. Legal problems can be raised such as the validity of the document. This problem is based on the concepts of legal personhood and legal capacity.

The essay discusses what is required to enter into an agreement and whether AI can have legal personhood and legal capacity. If AI is considered to achieve both legal personhood and legal capacity, this may also mean that AI can enter into agreements itself.

So far, it is legal authors and within the European Union (EU) that discuss various aspects of the question of whether AI could be a legal person. Many arguments have been put forward, including that an AI should be considered a legal person and equated with a limited company. After all, much remains to be done both in the form of technical development and in form of legal analysis and argumentation regarding how AI should be treated legally and whether it should be considered a legal person or not.

I come to the conclusion that AI today has no legal personhood or legal capacity. However, AI may in some situations be recognized as an agent and act on behalf of another legal person.}},
 author    = {{Haraldsson, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan Artificiell Intelligens ingå avtal? - En analys av Artificiell Intelligens och rättssubjektivitet}},
 year     = {{2022}},
}