Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett politiskt spel om olika verkligheter. En kvalitativ innehållsanalys av en riksdagsdebatt om gängkriminalitet.

Uddholm, Clara LU (2022) SOCK10 20221
Sociology
Abstract (Swedish)
Gängkriminaliteten låg i mars 2022 i topp tre viktigaste valfrågor för väljare inför valet. Regeringen lade 2019 fram en 34-stegsplan för att bekämpa den gängkriminella situation som råder i Sverige och av förslagen att läsa, ses i vissa grund i den vetenskapliga forskning som finns, samtidigt som en del förslag går rakt emot den. Syftet med denna studie är att undersöka den kriminalpolitiska situationen och nå en förståelse för hur den fungerar och varför den ter sig som den gör. Genom en kvalitativ innehållsanalys av en riksdagsdebatt om gängkriminaliteten med representanter från samtliga riksdagspartier har förslagen för varje parti presenterats. I analysen har förslagen kategoriseras som strukturfokuserade, individfokuserade eller... (More)
Gängkriminaliteten låg i mars 2022 i topp tre viktigaste valfrågor för väljare inför valet. Regeringen lade 2019 fram en 34-stegsplan för att bekämpa den gängkriminella situation som råder i Sverige och av förslagen att läsa, ses i vissa grund i den vetenskapliga forskning som finns, samtidigt som en del förslag går rakt emot den. Syftet med denna studie är att undersöka den kriminalpolitiska situationen och nå en förståelse för hur den fungerar och varför den ter sig som den gör. Genom en kvalitativ innehållsanalys av en riksdagsdebatt om gängkriminaliteten med representanter från samtliga riksdagspartier har förslagen för varje parti presenterats. I analysen har förslagen kategoriseras som strukturfokuserade, individfokuserade eller abstrakta koder. Dessa förslag har med hjälp av Goffmans ramanalys, en teori om politik som symbolisk konstruktion samt tidigare forskning på kriminalpolitik och gängkriminalitet kritiskt analyserats för att dels veta hur denna kriminalpolitiska debatt ställer sig mot forskningen, dels förstå varför det ser ut som det gör i den kriminalpolitiska sfären. Resultaten visar att nästan alla partier använder sig av förslag som både grundas i forskning och inte gör det, detta för att skapa och bekräfta olika människors uppfattningar av verkligheten som på olika sätt gynnar olika delar av samhället, och på det viset fånga röster och förtroende hos väljarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uddholm, Clara LU
supervisor
organization
course
SOCK10 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kriminalpolitik, Gängkriminalitet, Goffman, Ramanalys, Symbolisk konstruktion
language
Swedish
id
9086062
date added to LUP
2022-06-13 11:07:57
date last changed
2022-06-13 11:07:57
@misc{9086062,
 abstract   = {{Gängkriminaliteten låg i mars 2022 i topp tre viktigaste valfrågor för väljare inför valet. Regeringen lade 2019 fram en 34-stegsplan för att bekämpa den gängkriminella situation som råder i Sverige och av förslagen att läsa, ses i vissa grund i den vetenskapliga forskning som finns, samtidigt som en del förslag går rakt emot den. Syftet med denna studie är att undersöka den kriminalpolitiska situationen och nå en förståelse för hur den fungerar och varför den ter sig som den gör. Genom en kvalitativ innehållsanalys av en riksdagsdebatt om gängkriminaliteten med representanter från samtliga riksdagspartier har förslagen för varje parti presenterats. I analysen har förslagen kategoriseras som strukturfokuserade, individfokuserade eller abstrakta koder. Dessa förslag har med hjälp av Goffmans ramanalys, en teori om politik som symbolisk konstruktion samt tidigare forskning på kriminalpolitik och gängkriminalitet kritiskt analyserats för att dels veta hur denna kriminalpolitiska debatt ställer sig mot forskningen, dels förstå varför det ser ut som det gör i den kriminalpolitiska sfären. Resultaten visar att nästan alla partier använder sig av förslag som både grundas i forskning och inte gör det, detta för att skapa och bekräfta olika människors uppfattningar av verkligheten som på olika sätt gynnar olika delar av samhället, och på det viset fånga röster och förtroende hos väljarna.}},
 author    = {{Uddholm, Clara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett politiskt spel om olika verkligheter. En kvalitativ innehållsanalys av en riksdagsdebatt om gängkriminalitet.}},
 year     = {{2022}},
}