Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevd rösthälsa i relation till omfattning och upplevelse av social delaktighet hos individer mellan 65 och 80 år

Alajbegovic, Melissa LU and Ågren, Lovisa LU (2022) LOGM81 20221
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract
Purpose
The aim of this study was to examine whether there was a difference in subjective vocal
health in age groups 65-70, 71-75 and 76-80, and an association between subjective vocal health
and the extent and experience of social participation among individuals aged 65 to 80 years. 

Method
An online questionnaire regarding subjective vocal health and social participation was
distributed to subjectively healthy participants who were currently not in voice therapy. 152
participants between the ages of 65 and 80 years were included in the study. Statistical analyses
were made using Chi² calculations in SPSS.

Results
No significant difference was found between age groups 65-70, 71-75 and 76-80
regarding subjective vocal health... (More)
Purpose
The aim of this study was to examine whether there was a difference in subjective vocal
health in age groups 65-70, 71-75 and 76-80, and an association between subjective vocal health
and the extent and experience of social participation among individuals aged 65 to 80 years. 

Method
An online questionnaire regarding subjective vocal health and social participation was
distributed to subjectively healthy participants who were currently not in voice therapy. 152
participants between the ages of 65 and 80 years were included in the study. Statistical analyses
were made using Chi² calculations in SPSS.

Results
No significant difference was found between age groups 65-70, 71-75 and 76-80
regarding subjective vocal health as for voice symptoms and concern for one’s voice. 57% of all
participants experienced some kind of voice symptom. No significant association was found
between subjective vocal health and the extent of social participation among individuals aged 65
to 80 years.

Conclusions
Due to uneven distribution of participants regarding age groups and gender, the
preliminary results of the study warrant further research to examine the relation between
subjective vocal health and social participation. (Less)
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med föreliggande studie var att undersökte om det finns en skillnad i upplevd
rösthälsa i åldersgrupperna 65-70, 71-75 och 76-80, och ett samband mellan upplevd rösthälsa
och omfattning och upplevelse av social delaktighet bland individer mellan 65 och 80 år.

Metod
En webbenkät avseende upplevd rösthälsa och social delaktighet skapades för allmänt
friska deltagare som för närvarande inte genomgick röstbehandling. 152 deltagare mellan 65 och
80 år inkluderades i studien. Statistisk analys gjordes enligt Chi²- beräkningar i SPSS. 

Resultat
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i upplevd rösthälsa avseende röstsymtom
och oro för rösten i åldersgrupperna 65-70, 71-75 och 76-80. 57% av samtliga deltagare
... (More)
Syfte
Syftet med föreliggande studie var att undersökte om det finns en skillnad i upplevd
rösthälsa i åldersgrupperna 65-70, 71-75 och 76-80, och ett samband mellan upplevd rösthälsa
och omfattning och upplevelse av social delaktighet bland individer mellan 65 och 80 år.

Metod
En webbenkät avseende upplevd rösthälsa och social delaktighet skapades för allmänt
friska deltagare som för närvarande inte genomgick röstbehandling. 152 deltagare mellan 65 och
80 år inkluderades i studien. Statistisk analys gjordes enligt Chi²- beräkningar i SPSS. 

Resultat
Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i upplevd rösthälsa avseende röstsymtom
och oro för rösten i åldersgrupperna 65-70, 71-75 och 76-80. 57% av samtliga deltagare
upplevde någon form av röstsymtom. Det fanns inget signifikant samband mellan upplevd
rösthälsa och omfattningen och upplevelsen av social delaktighet bland individer mellan 65 och
80 år.

Slutsats
Till följd av en ojämn fördelning av deltagare avseende åldersgrupp och kön, motiverar
det preliminära resultatet i föreliggande studie vidare forskning för att undersöka sambandet
mellan upplevd rösthälsa och social delaktighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alajbegovic, Melissa LU and Ågren, Lovisa LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20221
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
subjective vocal health, presbyphonia, social participation, older adults, questionnaire
language
Swedish
id
9086323
date added to LUP
2022-06-10 14:47:26
date last changed
2022-06-10 14:47:26
@misc{9086323,
 abstract   = {{Purpose
The aim of this study was to examine whether there was a difference in subjective vocal
health in age groups 65-70, 71-75 and 76-80, and an association between subjective vocal health
and the extent and experience of social participation among individuals aged 65 to 80 years. 

Method
An online questionnaire regarding subjective vocal health and social participation was
distributed to subjectively healthy participants who were currently not in voice therapy. 152
participants between the ages of 65 and 80 years were included in the study. Statistical analyses
were made using Chi² calculations in SPSS.

Results
No significant difference was found between age groups 65-70, 71-75 and 76-80
regarding subjective vocal health as for voice symptoms and concern for one’s voice. 57% of all
participants experienced some kind of voice symptom. No significant association was found
between subjective vocal health and the extent of social participation among individuals aged 65
to 80 years.

Conclusions
Due to uneven distribution of participants regarding age groups and gender, the
preliminary results of the study warrant further research to examine the relation between
subjective vocal health and social participation.}},
 author    = {{Alajbegovic, Melissa and Ågren, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Upplevd rösthälsa i relation till omfattning och upplevelse av social delaktighet hos individer mellan 65 och 80 år}},
 year     = {{2022}},
}