Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ADHD hos elever i grundskolan - En kvantitativ studie om vilka som initierar ADHD-utredningar på grundskoleelever

Holmquist, Sanna LU and Khoshiwal, Ashraf (2022) SOPA63 20221
School of Social Work
Abstract
The purpose of our thesis has been to increase the knowledge about the need of investigating children who may have ADHD in order to contribute to more children receiving the support and understanding they need to be able to succeed in school. In our research, we have investigated which initiator that initiates ADHD investigations in the majority of cases for children in primary school and elementary school at the ages 0-16. We have also looked into what the gender distribution of the students who have been investigated looks like and focused on how old they were when their investigations started. After examining these three variables separately, we compared them with each other and examined the relationships between age and gender as well... (More)
The purpose of our thesis has been to increase the knowledge about the need of investigating children who may have ADHD in order to contribute to more children receiving the support and understanding they need to be able to succeed in school. In our research, we have investigated which initiator that initiates ADHD investigations in the majority of cases for children in primary school and elementary school at the ages 0-16. We have also looked into what the gender distribution of the students who have been investigated looks like and focused on how old they were when their investigations started. After examining these three variables separately, we compared them with each other and examined the relationships between age and gender as well as initiator and gender. We contacted 45 randomly selected school counselors who provided information on a total of 67 students that we have reported in our survey. Many of our hypotheses turned out to match the results of our study, among these were the majority of boys' investigations initiated by schools while the majority of girls' investigations were initiated by their parents or guardians, and that more investigations were initiated for boys than for girls in general.

Denna studies syfte har varit att öka kunskapen om behovet att utreda barn när misstanke om ADHD uppkommer. Detta för att i sin tur kunna ge barnen den hjälp och det stöd de behöver för att kunna lyckas i skolan. I vår studie har vi undersökt vilka instanser som oftast initierar ADHD-utredningar på barn i grundskoleåldern. Vi har också undersökt huruvida faktorer som ålder och kön har något samband med vem som initierar utredningen. Efter att först studera de olika variablerna separat, jämförde vi dem med varandra i bivariata analyser mellan initiator och ålder, respektive kön. Vi kontaktade sammanlagt 45 slumpmässigt utvalda skolor i Sverige, och fick data på 67 elever vilka utgör resultatet i vår studie. Studiens resultat indikerar bland annat att skolan är den vanligaste initiatorn bland pojkar, och föräldern/vårdnadshavaren är den vanligaste initiatorn bland flickor, samt att fler utredningar inleds på pojkar jämfört med flickor i det stora hela. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmquist, Sanna LU and Khoshiwal, Ashraf
supervisor
organization
course
SOPA63 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder, assessment, initiator, children, elementary school, gender, age, utredning, barn, grundskola, kön, ålder
language
Swedish
id
9087745
date added to LUP
2022-06-16 14:01:13
date last changed
2022-06-16 14:01:13
@misc{9087745,
 abstract   = {{The purpose of our thesis has been to increase the knowledge about the need of investigating children who may have ADHD in order to contribute to more children receiving the support and understanding they need to be able to succeed in school. In our research, we have investigated which initiator that initiates ADHD investigations in the majority of cases for children in primary school and elementary school at the ages 0-16. We have also looked into what the gender distribution of the students who have been investigated looks like and focused on how old they were when their investigations started. After examining these three variables separately, we compared them with each other and examined the relationships between age and gender as well as initiator and gender. We contacted 45 randomly selected school counselors who provided information on a total of 67 students that we have reported in our survey. Many of our hypotheses turned out to match the results of our study, among these were the majority of boys' investigations initiated by schools while the majority of girls' investigations were initiated by their parents or guardians, and that more investigations were initiated for boys than for girls in general.

Denna studies syfte har varit att öka kunskapen om behovet att utreda barn när misstanke om ADHD uppkommer. Detta för att i sin tur kunna ge barnen den hjälp och det stöd de behöver för att kunna lyckas i skolan. I vår studie har vi undersökt vilka instanser som oftast initierar ADHD-utredningar på barn i grundskoleåldern. Vi har också undersökt huruvida faktorer som ålder och kön har något samband med vem som initierar utredningen. Efter att först studera de olika variablerna separat, jämförde vi dem med varandra i bivariata analyser mellan initiator och ålder, respektive kön. Vi kontaktade sammanlagt 45 slumpmässigt utvalda skolor i Sverige, och fick data på 67 elever vilka utgör resultatet i vår studie. Studiens resultat indikerar bland annat att skolan är den vanligaste initiatorn bland pojkar, och föräldern/vårdnadshavaren är den vanligaste initiatorn bland flickor, samt att fler utredningar inleds på pojkar jämfört med flickor i det stora hela.}},
 author    = {{Holmquist, Sanna and Khoshiwal, Ashraf}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{ADHD hos elever i grundskolan - En kvantitativ studie om vilka som initierar ADHD-utredningar på grundskoleelever}},
 year     = {{2022}},
}