Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kapital inom multidagarslopp - En kapitalundersökning av de temporära sfärerna i multidagarslöpning

Samuelsson, Dan Stefan LU (2022) SOCK07 20221
Sociology
Abstract (Swedish)
Ultramarathon har vuxit enormt de sista decennierna och det händer något med ens status när man springer tillsammans i flera dygn, man omformas i och med sin nya och tillfälliga omgivning som kan liknas vid ett temporärt samhälle. Syftet med uppsatsen är att med Bourdieus begreppsvärld undersöka de olika kapitalen inom multidagarssfären genom en etnografiskt inriktad undersökning med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och en deltagande observation och därigenom besvara frågan vad som händer med habitus och kapitalet med avseende på jämlikhet och resurser under deltaganden i multidagarslopp. Ett unisont resultat visar att nya symboliska kapital uppstår och att djupare kontakter skapas på grund av loppens format samt att man startar med... (More)
Ultramarathon har vuxit enormt de sista decennierna och det händer något med ens status när man springer tillsammans i flera dygn, man omformas i och med sin nya och tillfälliga omgivning som kan liknas vid ett temporärt samhälle. Syftet med uppsatsen är att med Bourdieus begreppsvärld undersöka de olika kapitalen inom multidagarssfären genom en etnografiskt inriktad undersökning med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och en deltagande observation och därigenom besvara frågan vad som händer med habitus och kapitalet med avseende på jämlikhet och resurser under deltaganden i multidagarslopp. Ett unisont resultat visar att nya symboliska kapital uppstår och att djupare kontakter skapas på grund av loppens format samt att man startar med ett blankt symboliskt kapital. Ett tydligt samband mellan multidagarslöpning och klass anas också. (Less)
Abstract
Ultramarathon has grown enormously in recent decades and something happens with your status when you run together for several days, you are transformed by your new and temporary environ- ment that can be compared to a temporary society. The purpose of the thesis is to use Bourdieu's terminology to investigate and map the various capitals in the multiday sphere through an ethno- graphically oriented method with the help of interviews, literature studies and a participatory observation and thereby answer the question of what happens to habitus and the capitals in terms of equality and resources during participation in multiday races. An unison result shows that new symbolic capital arises and that deeper contacts are created due to the... (More)
Ultramarathon has grown enormously in recent decades and something happens with your status when you run together for several days, you are transformed by your new and temporary environ- ment that can be compared to a temporary society. The purpose of the thesis is to use Bourdieu's terminology to investigate and map the various capitals in the multiday sphere through an ethno- graphically oriented method with the help of interviews, literature studies and a participatory observation and thereby answer the question of what happens to habitus and the capitals in terms of equality and resources during participation in multiday races. An unison result shows that new symbolic capital arises and that deeper contacts are created due to the format of the race and that it starts with a blank symbolic capital. A clear connection between multiday running and class is also sensed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Dan Stefan LU
supervisor
organization
course
SOCK07 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapital, multidagarslopp, habitus, ultramarathon, Bourdieu, rum, fält, multidagarslöpning, symboli- skt kapital, socialt kapital, ekonomiskt kapital, kulturellt kapital
language
Swedish
id
9089810
date added to LUP
2022-06-20 11:14:25
date last changed
2022-06-20 11:14:25
@misc{9089810,
 abstract   = {{Ultramarathon has grown enormously in recent decades and something happens with your status when you run together for several days, you are transformed by your new and temporary environ- ment that can be compared to a temporary society. The purpose of the thesis is to use Bourdieu's terminology to investigate and map the various capitals in the multiday sphere through an ethno- graphically oriented method with the help of interviews, literature studies and a participatory observation and thereby answer the question of what happens to habitus and the capitals in terms of equality and resources during participation in multiday races. An unison result shows that new symbolic capital arises and that deeper contacts are created due to the format of the race and that it starts with a blank symbolic capital. A clear connection between multiday running and class is also sensed.}},
 author    = {{Samuelsson, Dan Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kapital inom multidagarslopp - En kapitalundersökning av de temporära sfärerna i multidagarslöpning}},
 year     = {{2022}},
}