Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hårda krav med mjuka värden? En diskursanalys av platsannonser med fokus på vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster i den offentliga sektorn

Lundquister, Tyra LU (2022) SOCM13 20221
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet har lett till nya sätt att organisera arbete, vilket i stor utsträckning har påverkats av den globalisering och digitalisering som har skett världen över. I dagens samhälle är det viktigt för verksamheter att kunna anpassa sig till en omvärld som ständigt är i förändring. Utvecklingen har bidragit till ett behov av nya kompetenser på arbetsmarknaden. I början på 2000-talet etablerades distinktionen mellan mjuka kompetenser (soft skills) och hårda kompetenser (hard skills). Historiskt sett har det funnits ett antagande att en arbetstagare endast behövt hårda kompetenser (tekniska färdigheter) för att få och behålla en anställning. På grund av den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har... (More)
De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet har lett till nya sätt att organisera arbete, vilket i stor utsträckning har påverkats av den globalisering och digitalisering som har skett världen över. I dagens samhälle är det viktigt för verksamheter att kunna anpassa sig till en omvärld som ständigt är i förändring. Utvecklingen har bidragit till ett behov av nya kompetenser på arbetsmarknaden. I början på 2000-talet etablerades distinktionen mellan mjuka kompetenser (soft skills) och hårda kompetenser (hard skills). Historiskt sett har det funnits ett antagande att en arbetstagare endast behövt hårda kompetenser (tekniska färdigheter) för att få och behålla en anställning. På grund av den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har detta scenariot förändrats och mjuka kompetenser (personliga egenskaper och social förmåga) har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden.

Syftet med denna magisteruppsats är att studera platsannonser som är publicerade under året 2021 inom offentlig sektorn och som riktar sig mot HR-tjänster. Vidare syftar studien till att med hjälp av en diskursanalys studera vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster samt hur platsannonsernas konstruktion relaterar till generella samhällsförändringar. Resultatet i föreliggande studie återspeglar att utvecklingen mot att arbetsgivare tillerkänner mjuka kompetenser högre värde än tidigare även förekommer inom den offentlig sektorn. Samtidigt påvisas, det genom sättet som platsannonserna konstruerats på, ett samband mellan HR-yrkets relativt låga status på arbetsmarknaden och att HR som forskningsfält till viss del undermineras av arbetsgivare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundquister, Tyra LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20221
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Human Resources, HR-yrket, offentlig sektor, platsannonser, mjuka kompetenser och hårda kompetenser.
language
Swedish
id
9090727
date added to LUP
2022-06-23 11:03:07
date last changed
2022-06-23 11:03:07
@misc{9090727,
 abstract   = {{De senaste årtiondets förändringar i arbetslivet har lett till nya sätt att organisera arbete, vilket i stor utsträckning har påverkats av den globalisering och digitalisering som har skett världen över. I dagens samhälle är det viktigt för verksamheter att kunna anpassa sig till en omvärld som ständigt är i förändring. Utvecklingen har bidragit till ett behov av nya kompetenser på arbetsmarknaden. I början på 2000-talet etablerades distinktionen mellan mjuka kompetenser (soft skills) och hårda kompetenser (hard skills). Historiskt sett har det funnits ett antagande att en arbetstagare endast behövt hårda kompetenser (tekniska färdigheter) för att få och behålla en anställning. På grund av den ökade komplexiteten på arbetsmarknaden har detta scenariot förändrats och mjuka kompetenser (personliga egenskaper och social förmåga) har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden.

Syftet med denna magisteruppsats är att studera platsannonser som är publicerade under året 2021 inom offentlig sektorn och som riktar sig mot HR-tjänster. Vidare syftar studien till att med hjälp av en diskursanalys studera vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster samt hur platsannonsernas konstruktion relaterar till generella samhällsförändringar. Resultatet i föreliggande studie återspeglar att utvecklingen mot att arbetsgivare tillerkänner mjuka kompetenser högre värde än tidigare även förekommer inom den offentlig sektorn. Samtidigt påvisas, det genom sättet som platsannonserna konstruerats på, ett samband mellan HR-yrkets relativt låga status på arbetsmarknaden och att HR som forskningsfält till viss del undermineras av arbetsgivare.}},
 author    = {{Lundquister, Tyra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hårda krav med mjuka värden? En diskursanalys av platsannonser med fokus på vilka kompetenser som efterfrågas inom HR-tjänster i den offentliga sektorn}},
 year     = {{2022}},
}