Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A preliminary study of evidence-based tool for wetland optimization - A case study using QSWAT+

Truong, Victoria LU and Huynh, Sebastian LU (2022) In TVVR 22/5011 VVRM05 20221
Division of Water Resources Engineering
Abstract
This Master´s thesis is a part of the Ecodiver project, conducted by the Water department at LTH. The purpose of this study is to review the open-source software QSWAT+ as a plugin in QGIS, to be able to develop an evidence-based tool for optimization of wetlands. The scope of the study area is limited to the catchment area of Kävlinge river; however, no account is taken of the validation of data, only the validation of the program. This case study starts with a brief literature review to collect the theory regarding hydrology and the current situation with climate change. To conduct this work, adequate time was spent on software learning in both QGIS and QSWAT+ using tutorials that was found on the web. The result of this study suggests... (More)
This Master´s thesis is a part of the Ecodiver project, conducted by the Water department at LTH. The purpose of this study is to review the open-source software QSWAT+ as a plugin in QGIS, to be able to develop an evidence-based tool for optimization of wetlands. The scope of the study area is limited to the catchment area of Kävlinge river; however, no account is taken of the validation of data, only the validation of the program. This case study starts with a brief literature review to collect the theory regarding hydrology and the current situation with climate change. To conduct this work, adequate time was spent on software learning in both QGIS and QSWAT+ using tutorials that was found on the web. The result of this study suggests that QSWAT+ has potential of being the base of the future evidence-based tool within the Ecodiver project, by providing opportunities and possibilities. However, for the current situation of the evidence-based tool, the software is not yet ready nor done developing to function as the base of the tool. Neither is all the Swedish data available to make the tool validated. (Less)
Abstract (Swedish)
Utförande av denna Masteruppsats är en del av projektet Ecodiver och i samarbete med vattenavdelningen på Lunds Tekniska Högskola. Syftet med studien är att granska den öppna källkods mjukvaran QSWAT+ som är ett plugin-program i QGIS. Detta för att i kommande tid kunna utveckla ett evidensbaserat verktyg för optimering av våtmarker. Undersökningsområdets omfattning är begränsad till Kävlingeåns avrinningsområde; dock tas ingen hänsyn till valideringen av data, endast valideringen av programmet. Denna fallstudie börjar med en kort litteraturgenomgång för att samla in teori om hydrologi och den rådande situationen med klimatförändringar. För att genomföra detta arbete tillägnades tid åt inlärning av programvarorna QGIS och QSWAT+ med hjälp... (More)
Utförande av denna Masteruppsats är en del av projektet Ecodiver och i samarbete med vattenavdelningen på Lunds Tekniska Högskola. Syftet med studien är att granska den öppna källkods mjukvaran QSWAT+ som är ett plugin-program i QGIS. Detta för att i kommande tid kunna utveckla ett evidensbaserat verktyg för optimering av våtmarker. Undersökningsområdets omfattning är begränsad till Kävlingeåns avrinningsområde; dock tas ingen hänsyn till valideringen av data, endast valideringen av programmet. Denna fallstudie börjar med en kort litteraturgenomgång för att samla in teori om hydrologi och den rådande situationen med klimatförändringar. För att genomföra detta arbete tillägnades tid åt inlärning av programvarorna QGIS och QSWAT+ med hjälp av manualer som hittades på internet. Resultatet av denna studie tyder på att QSWAT+ har potential att vara grunden för det framtida evidensbaserade verktyget inom Ecodiver projektet. Men för den aktuella situationen för det evidensbaserade verktyget är programvaran ännu inte klar eller färdigutvecklad för att fungera som ett fundament för verktyget. Varken finns all data för svensk markanvändning tillgänglig för att kunna verifiera verktyget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Truong, Victoria LU and Huynh, Sebastian LU
supervisor
organization
course
VVRM05 20221
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
QSWAT+, SWAT+, QGIS, Hydrology, Wetlands
publication/series
TVVR 22/5011
report number
22/5011
ISSN
1101-9824
language
English
additional info
Examiner: Ronny Berndtsson
id
9091139
date added to LUP
2022-06-20 15:09:07
date last changed
2022-06-22 15:45:32
@misc{9091139,
 abstract   = {{This Master´s thesis is a part of the Ecodiver project, conducted by the Water department at LTH. The purpose of this study is to review the open-source software QSWAT+ as a plugin in QGIS, to be able to develop an evidence-based tool for optimization of wetlands. The scope of the study area is limited to the catchment area of Kävlinge river; however, no account is taken of the validation of data, only the validation of the program. This case study starts with a brief literature review to collect the theory regarding hydrology and the current situation with climate change. To conduct this work, adequate time was spent on software learning in both QGIS and QSWAT+ using tutorials that was found on the web. The result of this study suggests that QSWAT+ has potential of being the base of the future evidence-based tool within the Ecodiver project, by providing opportunities and possibilities. However, for the current situation of the evidence-based tool, the software is not yet ready nor done developing to function as the base of the tool. Neither is all the Swedish data available to make the tool validated.}},
 author    = {{Truong, Victoria and Huynh, Sebastian}},
 issn     = {{1101-9824}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVVR 22/5011}},
 title    = {{A preliminary study of evidence-based tool for wetland optimization - A case study using QSWAT+}},
 year     = {{2022}},
}