Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barns delaktighet i den egna vården - en kvalitativ intervjustudie

Sandström, Alice LU (2022) MRSK62 20221
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Patientlagen 4:3 artikulerar hälso- och sjukvårdens skyldighet att fastställa barnets inställning till den planerade vården och tillmäta den betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Detta kräver att barnet görs delaktig i den egna vården, vilket fastställs i artikel 12 i barnkonventionen. Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka förutsättningar detta kräver på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK).

Med barnrättsperspektivet som teori har detta undersökts genom en barnanpassad kvalitativ intervjumetod tillsammans med patienter i åldrarna fem till sju och vårdpersonal. Syftet med detta var att barnets perspektiv och barnperspektivet kulle komplettera varandra. För att säkerställa att deltagandet skulle vara säkert och givande har... (More)
Patientlagen 4:3 artikulerar hälso- och sjukvårdens skyldighet att fastställa barnets inställning till den planerade vården och tillmäta den betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Detta kräver att barnet görs delaktig i den egna vården, vilket fastställs i artikel 12 i barnkonventionen. Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka förutsättningar detta kräver på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK).

Med barnrättsperspektivet som teori har detta undersökts genom en barnanpassad kvalitativ intervjumetod tillsammans med patienter i åldrarna fem till sju och vårdpersonal. Syftet med detta var att barnets perspektiv och barnperspektivet kulle komplettera varandra. För att säkerställa att deltagandet skulle vara säkert och givande har barnrättskommitténs nio krav för kvalitetssäkrade processer för barns delaktighet och inflytande efterföljts. Bestämmelserna i Etikprövningslagen har också tillämpats analogt.

Intervjustudie resulterade i fem förutsättningar för delaktighet på CSK; förberedelse för förståelse, barn- och individanpassning, frivilligt medbestämmande, samarbete mellan patient och personal samt samverkan med vårdnadshavare. Att implementera dessa på rätt sätt kräver tid. Personalens uppfattning gällande förutsättningarna för delaktighet stämde mestadels överens med patienternas, men i vissa fall visade sig patientens perspektiv av vårdsituationen skilja sig från de vuxnas. Det är därför det är viktigt att patienten erbjuds möjligheten att få tala för sig själv. Delaktighet är ett kontinuerligt arbete och denna studie utgör bara början för detta samarbete mellan sjukvårdspersonal och
patienter på barnkliniken på CSK. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Alice LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20221
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
barnets delaktighet, barnsjukvård, barnrättsperspektiv, medbestämmande, barnkonventionen, barnanpassad vård, barnets bästa
language
Swedish
id
9093380
date added to LUP
2022-09-05 12:32:06
date last changed
2022-09-05 12:32:06
@misc{9093380,
 abstract   = {{Patientlagen 4:3 artikulerar hälso- och sjukvårdens skyldighet att fastställa barnets inställning till den planerade vården och tillmäta den betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Detta kräver att barnet görs delaktig i den egna vården, vilket fastställs i artikel 12 i barnkonventionen. Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka förutsättningar detta kräver på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK).

Med barnrättsperspektivet som teori har detta undersökts genom en barnanpassad kvalitativ intervjumetod tillsammans med patienter i åldrarna fem till sju och vårdpersonal. Syftet med detta var att barnets perspektiv och barnperspektivet kulle komplettera varandra. För att säkerställa att deltagandet skulle vara säkert och givande har barnrättskommitténs nio krav för kvalitetssäkrade processer för barns delaktighet och inflytande efterföljts. Bestämmelserna i Etikprövningslagen har också tillämpats analogt.

Intervjustudie resulterade i fem förutsättningar för delaktighet på CSK; förberedelse för förståelse, barn- och individanpassning, frivilligt medbestämmande, samarbete mellan patient och personal samt samverkan med vårdnadshavare. Att implementera dessa på rätt sätt kräver tid. Personalens uppfattning gällande förutsättningarna för delaktighet stämde mestadels överens med patienternas, men i vissa fall visade sig patientens perspektiv av vårdsituationen skilja sig från de vuxnas. Det är därför det är viktigt att patienten erbjuds möjligheten att få tala för sig själv. Delaktighet är ett kontinuerligt arbete och denna studie utgör bara början för detta samarbete mellan sjukvårdspersonal och 
patienter på barnkliniken på CSK.}},
 author    = {{Sandström, Alice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barns delaktighet i den egna vården - en kvalitativ intervjustudie}},
 year     = {{2022}},
}