Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

A re-investigation of hummocky moraine formed from ice sheet decay using geomorphological and sedimentological evidence in the Vomb area, southern Sweden

Bjermo, Tim LU (2022) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR02 20211
Department of Geology
Abstract
Glacial sediment-landform assemblages have long been used to reconstruct the dynamics of ice sheets throughout the Quaternary time period, particularly so for the period of the last glaciation in northern Europe and southern Scandinavia. One such sediment-landform assemblage is hummocky moraine, which has previously been used as an all-encompassing descriptive terminology strongly associated with dead ice meltout and passive deglaciation. The broad use of this terminology can often result in an incorrect classification of the landscape, which with its strong association to dead ice meltout results in a strong bias toward related deglaciation models. A detailed remote- and field study was conducted over a region in Scania, southern Sweden,... (More)
Glacial sediment-landform assemblages have long been used to reconstruct the dynamics of ice sheets throughout the Quaternary time period, particularly so for the period of the last glaciation in northern Europe and southern Scandinavia. One such sediment-landform assemblage is hummocky moraine, which has previously been used as an all-encompassing descriptive terminology strongly associated with dead ice meltout and passive deglaciation. The broad use of this terminology can often result in an incorrect classification of the landscape, which with its strong association to dead ice meltout results in a strong bias toward related deglaciation models. A detailed remote- and field study was conducted over a region in Scania, southern Sweden, that has previously been classified as hummocky moraine. By remotely mapping individual hummocks and landforms on a large scale through the use of LiDAR data, the spatial components related to the hummocks were analysed and showed spatial order and clear orientations in the landscape. Two hummocks were examined and found to contain sedimentological evidence linked to an active ice-margin. With the addition of several ice-walled lake plains, it was concluded that the ‘hummocky moraine’ in the study area were formed from processes linked to both active and stagnant ice. (Less)
Abstract (Swedish)
Glaciala sediment- och landformskonstellationer har länge använts för att rekonstruera inlandsisens dynamik och rörelser under Kvartärperioden, specifikt så för den senaste glaciationen i norra Europa och södra Skandinavien. En sådan sediment- och landformskonstellation är ’småkullig morän’, som tidigare har använts som en övergripande och beskrivande term starkt associerad med dödisutsmältning och passiv deglaciation. Det breda användandet av sådan terminologi kan resultera i en inkorrekt klassifikation vid landskapskartläggning, som med sin starka association till dödisutsmältning resulterar i en bias till sådana associerade deglaciationsmodeller. En detaljerad fjärr- och fältstudie genomfördes i en region i Skåne, södra Sverige, som... (More)
Glaciala sediment- och landformskonstellationer har länge använts för att rekonstruera inlandsisens dynamik och rörelser under Kvartärperioden, specifikt så för den senaste glaciationen i norra Europa och södra Skandinavien. En sådan sediment- och landformskonstellation är ’småkullig morän’, som tidigare har använts som en övergripande och beskrivande term starkt associerad med dödisutsmältning och passiv deglaciation. Det breda användandet av sådan terminologi kan resultera i en inkorrekt klassifikation vid landskapskartläggning, som med sin starka association till dödisutsmältning resulterar i en bias till sådana associerade deglaciationsmodeller. En detaljerad fjärr- och fältstudie genomfördes i en region i Skåne, södra Sverige, som tidigare kartlagts och klassificerats som ett småkulligt moränlandskap. Genom att digitalt kartlägga individuella kullar och landformer över ett stort område genom att utgå från LiDAR-data, så har den rumsliga komponent relaterad till kullarna analyserats och påvisade klara trender och riktningar i landskapet. Två kullar undersöktes närmare och påvisade sedimentologiska bevis som länkas till en aktiv isrand tillhörande inlandsisen. Tillsammans med närvaron av flertalet lerplatåer så dras slutsatsen att landskapet är avsatt och format av processer länkade till en periodvis både aktiv och passiv inlandsis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjermo, Tim LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
glacial geomorphology, remote sensing, LiDAR, sedimentology, glacitectonite, deformation structures, hummocky moraine, quaternary geology, deglaciation, glacial geomorfologi, fjärranalys, sedimentologi, glacitektonit, deformationstrukturer, småkullig morän, backlandskap, moränlandskap, kvartärgeologi
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
643
language
English
id
9095497
date added to LUP
2022-07-05 09:49:00
date last changed
2022-07-05 09:49:00
@misc{9095497,
 abstract   = {{Glacial sediment-landform assemblages have long been used to reconstruct the dynamics of ice sheets throughout the Quaternary time period, particularly so for the period of the last glaciation in northern Europe and southern Scandinavia. One such sediment-landform assemblage is hummocky moraine, which has previously been used as an all-encompassing descriptive terminology strongly associated with dead ice meltout and passive deglaciation. The broad use of this terminology can often result in an incorrect classification of the landscape, which with its strong association to dead ice meltout results in a strong bias toward related deglaciation models. A detailed remote- and field study was conducted over a region in Scania, southern Sweden, that has previously been classified as hummocky moraine. By remotely mapping individual hummocks and landforms on a large scale through the use of LiDAR data, the spatial components related to the hummocks were analysed and showed spatial order and clear orientations in the landscape. Two hummocks were examined and found to contain sedimentological evidence linked to an active ice-margin. With the addition of several ice-walled lake plains, it was concluded that the ‘hummocky moraine’ in the study area were formed from processes linked to both active and stagnant ice.}},
 author    = {{Bjermo, Tim}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Dissertations in Geology at Lund University}},
 title    = {{A re-investigation of hummocky moraine formed from ice sheet decay using geomorphological and sedimentological evidence in the Vomb area, southern Sweden}},
 year     = {{2022}},
}