Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnets bästa vid olovliga bortföranden av barn - med särskilt fokus på olovliga bortföranden inom EU

Rönndahl, Lina LU (2022) JURM02 20222
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The rules governing civil aspects of the unlawful abduction of children under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction are not fully compatible with the rights deriving from the United Nations Convention on the Rights of the Child. Despite the child's central role in an unlawful abduc-tion or detention, a dilemma arises when the 1980 Hague Convention is to be applied. The 1980 Hague Convention focuses less on the best interests of the in-dividual child and more on protecting children in general from being wrongfully abducted.

The question that arises is whether the best interests of the child are then regularly taken into account, as stipulated by the Childrens’ Convention. In order to strengthen... (More)
The rules governing civil aspects of the unlawful abduction of children under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction are not fully compatible with the rights deriving from the United Nations Convention on the Rights of the Child. Despite the child's central role in an unlawful abduc-tion or detention, a dilemma arises when the 1980 Hague Convention is to be applied. The 1980 Hague Convention focuses less on the best interests of the in-dividual child and more on protecting children in general from being wrongfully abducted.

The question that arises is whether the best interests of the child are then regularly taken into account, as stipulated by the Childrens’ Convention. In order to strengthen the application of the Hague Convention between EU countries, the Brussels II regulation was adopted in the early 2000s and on August 1st of this year a new and revised version – the 2019 Brussels II regulation – entered into force. This thesis aims to account for the frameworks on unlawful abduction and detention of children in international conditions that have developed over the past 40 years and show how the rights of the child are considered in these processes.

My conclusion is that the changes introduced in the 2019 Brussels II Regulation complement the 1980 Hague Convention better than the 2003 Brussels II Regula-tion, and they are also more in line with the Children’s Convention. The child's legal status is confirmed as a legal entity in the unlawful abduction proceedings, thereby ensuring that the rights of the child are better served in these processes. (Less)
Abstract (Swedish)
Reglerna som styr civila aspekter på olovligt bortförande av barn enligt 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn är inte fullt kompatibla med de rättigheter som följer av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter . Trots barnets centrala roll i ett olovligt bortförande eller kvarhållande uppstår ett dilemma när 1980 års Haagkonvention ska tillämpas. Haagkonventionen fokuserar mindre på det enskilda barnets bästa och mer på att barn generellt ska skyddas från att bli olovligen bortförda. Frågan som uppstår är om barnets bästa då beaktas regelrätt, så som barnkonventionen föreskriver. För att förstärka 1980 års Haagkonventions tillämpning EU-länder emellan tillkom Bryssel II... (More)
Reglerna som styr civila aspekter på olovligt bortförande av barn enligt 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn är inte fullt kompatibla med de rättigheter som följer av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter . Trots barnets centrala roll i ett olovligt bortförande eller kvarhållande uppstår ett dilemma när 1980 års Haagkonvention ska tillämpas. Haagkonventionen fokuserar mindre på det enskilda barnets bästa och mer på att barn generellt ska skyddas från att bli olovligen bortförda. Frågan som uppstår är om barnets bästa då beaktas regelrätt, så som barnkonventionen föreskriver. För att förstärka 1980 års Haagkonventions tillämpning EU-länder emellan tillkom Bryssel II förordningen i början av 2000-talet och den 1 augusti i år trädde en ny och omarbetad version – 2019 års Bryssel II-förordning i kraft.

Denna uppsats syftar till att redogöra för det ramverk kring olovligt bortförande och kvarhållande av barn i internationella förhållanden och hur barnets rättigheter beaktas i dessa processer. Uppsatsen ämnar även visa hur lagstiftningen förändrats efter 1980 års Haagkonvention och på vilka sätt för att bättre svara mot de samhällsförändringar som har skett.

Min slutsats är att de förändringar som införts i 2019 års Bryssel II-förordning kompletterar 1980 års Haagkonvention bättre än den tidigare versionen av förordningen. Ändringarna stämmer även bättre överens med barnkonventionen. Barnets rättsliga ställning bekräftas som ett rättssubjekt i processerna om olovligt bortförande och därigenom försäkras att barnets rättigheter bättre tillgodoses i dessa processer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rönndahl, Lina LU
supervisor
organization
alternative title
The best interest of the child in the event of an unlawful child abduction
course
JURM02 20222
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
internationell privaträtt, private international law, familjerätt, family law, 1980 års Haagkonvention, 2019 års Bryssel II-förordning, barnkonventionen, barnets bästa, artikel 8 EKMR
language
Swedish
id
9105223
date added to LUP
2023-02-02 12:52:31
date last changed
2023-02-02 12:52:31
@misc{9105223,
 abstract   = {{The rules governing civil aspects of the unlawful abduction of children under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction are not fully compatible with the rights deriving from the United Nations Convention on the Rights of the Child. Despite the child's central role in an unlawful abduc-tion or detention, a dilemma arises when the 1980 Hague Convention is to be applied. The 1980 Hague Convention focuses less on the best interests of the in-dividual child and more on protecting children in general from being wrongfully abducted. 

The question that arises is whether the best interests of the child are then regularly taken into account, as stipulated by the Childrens’ Convention. In order to strengthen the application of the Hague Convention between EU countries, the Brussels II regulation was adopted in the early 2000s and on August 1st of this year a new and revised version – the 2019 Brussels II regulation – entered into force. This thesis aims to account for the frameworks on unlawful abduction and detention of children in international conditions that have developed over the past 40 years and show how the rights of the child are considered in these processes.

My conclusion is that the changes introduced in the 2019 Brussels II Regulation complement the 1980 Hague Convention better than the 2003 Brussels II Regula-tion, and they are also more in line with the Children’s Convention. The child's legal status is confirmed as a legal entity in the unlawful abduction proceedings, thereby ensuring that the rights of the child are better served in these processes.}},
 author    = {{Rönndahl, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnets bästa vid olovliga bortföranden av barn - med särskilt fokus på olovliga bortföranden inom EU}},
 year     = {{2022}},
}