Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur upplever sjuksköterskor förberedelser av barn inför vård och behandling? - Systematisk litteraturöversikt och metasyntes

Berhane, Sara LU and Molander, Fredrik LU (2023) SBUM22 20222
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt.
Bakgrund: Sjuksköterskor möter barn med varierande bakgrunder, hemsituationer och med
funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan bör därför ha kunskap om barnets utveckling samt
hälsa och ohälsa. Barnkompetens behövs för att möta barnens behov, vilket ger barnet tillit
och förtroende för vårdpersonalen. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor
upplever förberedelser av barn inför procedurer. Metod: Systematisk litteraturstudie med
metasyntes av 12 kvalitativa artiklar avseende sjuksköterskors upplevelser av förberedande av
barn i vården. Resultat: Ett övergripande tema framkom ” Mötet med barnet vägleder” och
tre teman, “Kunskapsöverföring”, “Sjuksköterskors kunskap och kompetens” och
... (More)
Abstrakt.
Bakgrund: Sjuksköterskor möter barn med varierande bakgrunder, hemsituationer och med
funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan bör därför ha kunskap om barnets utveckling samt
hälsa och ohälsa. Barnkompetens behövs för att möta barnens behov, vilket ger barnet tillit
och förtroende för vårdpersonalen. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor
upplever förberedelser av barn inför procedurer. Metod: Systematisk litteraturstudie med
metasyntes av 12 kvalitativa artiklar avseende sjuksköterskors upplevelser av förberedande av
barn i vården. Resultat: Ett övergripande tema framkom ” Mötet med barnet vägleder” och
tre teman, “Kunskapsöverföring”, “Sjuksköterskors kunskap och kompetens” och
“individualiserad förberedelse”. Slutsats: I resultatet framkom det att sjuksköterskor
förberedde barn inför procedurer men de upplevde att de saknade utbildningsmöjligheter och
kunskap kring barn. Om sjuksköterskor fick utbildning och den tid de behövde för att
förbereda barn kan det minska vårdtiden samt lidandet för barn. Framtida studier bör se över
hur sjuksköterskor kan få kunskap inom pediatrisk vård för att på bästa möjliga sätt kunna
förbereda barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berhane, Sara LU and Molander, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
How do nurses experience the preparation of children for care and treatment? -Systematic literature review and meta-synthesis
course
SBUM22 20222
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjuksköterskor, barn, förberedelser, procedurer, upplevelser, metasyntes
language
Swedish
id
9106605
date added to LUP
2023-01-15 09:10:17
date last changed
2023-01-15 09:10:17
@misc{9106605,
 abstract   = {{Abstrakt. 
Bakgrund: Sjuksköterskor möter barn med varierande bakgrunder, hemsituationer och med 
funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan bör därför ha kunskap om barnets utveckling samt 
hälsa och ohälsa. Barnkompetens behövs för att möta barnens behov, vilket ger barnet tillit 
och förtroende för vårdpersonalen. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor 
upplever förberedelser av barn inför procedurer. Metod: Systematisk litteraturstudie med 
metasyntes av 12 kvalitativa artiklar avseende sjuksköterskors upplevelser av förberedande av 
barn i vården. Resultat: Ett övergripande tema framkom ” Mötet med barnet vägleder” och 
tre teman, “Kunskapsöverföring”, “Sjuksköterskors kunskap och kompetens” och 
“individualiserad förberedelse”. Slutsats: I resultatet framkom det att sjuksköterskor 
förberedde barn inför procedurer men de upplevde att de saknade utbildningsmöjligheter och 
kunskap kring barn. Om sjuksköterskor fick utbildning och den tid de behövde för att 
förbereda barn kan det minska vårdtiden samt lidandet för barn. Framtida studier bör se över 
hur sjuksköterskor kan få kunskap inom pediatrisk vård för att på bästa möjliga sätt kunna 
förbereda barn.}},
 author    = {{Berhane, Sara and Molander, Fredrik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur upplever sjuksköterskor förberedelser av barn inför vård och behandling? - Systematisk litteraturöversikt och metasyntes}},
 year     = {{2023}},
}