Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omvårdnad i en digital vårdmiljö – Psykiatrisjuksköterskors upplevelser En intervjustudie i sviterna av pandemin

Karamehic, Luna LU and Walldorf, Ida LU (2023) SPSM22 20222
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskor har tidigare upplevt både hinder och möjligheter med digitala vårdtjänster. Implementeringen av dessa tjänster har inom psykiatrin gått långsamt fram trots evidens för att de kan vara motsvarande fysiska besök. Forskningsunderlaget av digitala vårdtjänster inom psykiatrin är i svensk kontext begränsat. Covid-19 pandemin innebar en påskyndad digital utveckling inom vården. Således anses det vara av vikt att tillvarata dessa erfarenheter i syfte att erhålla en fördjupad förståelse för dom utmaningar och fördelar som psykiatriska vården kommer att möta i en allt mer digitaliserad värld. Syfte: Att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelser av den digitala omställningen som Covid-19 bidragit till.
Syfte: Att... (More)
Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskor har tidigare upplevt både hinder och möjligheter med digitala vårdtjänster. Implementeringen av dessa tjänster har inom psykiatrin gått långsamt fram trots evidens för att de kan vara motsvarande fysiska besök. Forskningsunderlaget av digitala vårdtjänster inom psykiatrin är i svensk kontext begränsat. Covid-19 pandemin innebar en påskyndad digital utveckling inom vården. Således anses det vara av vikt att tillvarata dessa erfarenheter i syfte att erhålla en fördjupad förståelse för dom utmaningar och fördelar som psykiatriska vården kommer att möta i en allt mer digitaliserad värld. Syfte: Att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelser av den digitala omställningen som Covid-19 bidragit till.
Syfte: Att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelser av den digitala omställningen som Covid-19 bidragit till.
Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utifrån åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård i Region Skåne.
Resultat: Digitala vårdtjänster under covid-19 innebar både för- och nackdelar utifrån informanternas erfarenheter. Fysiska möten upplevdes som oersättliga men tekniken utgjorde ett bra komplement och pandemin upplevdes påskynda implementeringen av flera tidsbesparande verktyg. Sjuksköterskorna i studien genomförde fler telefonuppföljningar än videolänksamtal. Resultatet presenteras i fyra teman: Omvårdnadsrelationen, Digitaliseringens för och nackdelar, Pandemins konsekvenser samt Digital omvårdnad framöver.
Slutsats: Det framkom ett behov av mer användarvänliga tjänster för videolänk för att alternativet skulle användas i större utsträckning. Mer forskning behövs avseende patienters men även andra vårdprofessioners upplevelse av digitala vårdtjänster samt upplevelser av videolänk inom psykiatrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karamehic, Luna LU and Walldorf, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
Nursing in a digital care environment – Psychiatric nurses’s experiences An interview study in the wake of a pandemic Författare: Ida Walldorf och Luna Karamehic Handledare: Kajsa Landgren Arbetsmanus Hösten
course
SPSM22 20222
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sjuksköterska, upplevelser, telepsykiatri, digitala vårdtjänster
language
Swedish
id
9107119
date added to LUP
2023-01-17 09:18:46
date last changed
2023-01-17 09:18:46
@misc{9107119,
 abstract   = {{Bakgrund: Psykiatrisjuksköterskor har tidigare upplevt både hinder och möjligheter med digitala vårdtjänster. Implementeringen av dessa tjänster har inom psykiatrin gått långsamt fram trots evidens för att de kan vara motsvarande fysiska besök. Forskningsunderlaget av digitala vårdtjänster inom psykiatrin är i svensk kontext begränsat. Covid-19 pandemin innebar en påskyndad digital utveckling inom vården. Således anses det vara av vikt att tillvarata dessa erfarenheter i syfte att erhålla en fördjupad förståelse för dom utmaningar och fördelar som psykiatriska vården kommer att möta i en allt mer digitaliserad värld. Syfte: Att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelser av den digitala omställningen som Covid-19 bidragit till.
Syfte: Att belysa psykiatrisjuksköterskans upplevelser av den digitala omställningen som Covid-19 bidragit till.
Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utifrån åtta semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård i Region Skåne.
Resultat: Digitala vårdtjänster under covid-19 innebar både för- och nackdelar utifrån informanternas erfarenheter. Fysiska möten upplevdes som oersättliga men tekniken utgjorde ett bra komplement och pandemin upplevdes påskynda implementeringen av flera tidsbesparande verktyg. Sjuksköterskorna i studien genomförde fler telefonuppföljningar än videolänksamtal. Resultatet presenteras i fyra teman: Omvårdnadsrelationen, Digitaliseringens för och nackdelar, Pandemins konsekvenser samt Digital omvårdnad framöver.
Slutsats: Det framkom ett behov av mer användarvänliga tjänster för videolänk för att alternativet skulle användas i större utsträckning. Mer forskning behövs avseende patienters men även andra vårdprofessioners upplevelse av digitala vårdtjänster samt upplevelser av videolänk inom psykiatrin.}},
 author    = {{Karamehic, Luna and Walldorf, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Omvårdnad i en digital vårdmiljö – Psykiatrisjuksköterskors upplevelser En intervjustudie i sviterna av pandemin}},
 year     = {{2023}},
}