Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den könsrelaterade diskrepansen i operasångares försörjningsmöjligheter

Bryngelsson, Mathilda LU (2023) MUUM04 20221
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Det första av mina två syften var att undersöka huruvida det finns en könsrelaterad
diskrepans gällande operasångares försörjningsmöjligheter. Jag samlade in empiri
om antalet arbetstillfällen per röstfack och könsfördelningen vid operautbildningar,
samt genomförde en enkätundersökning om hur tidigare studenter vid Sveriges
operahögskolor försörjer sig. Slutsatsen kunde dras att det finns en stor diskrepans
till de kvinnligt grupperade röstfackens nackdel, eftersom ca två tredjedelar av
arbetstillfällen för sångsolister går till de manligt grupperade röstfacken, medan ca
två tredjedelar av utbildade sångare tillhör de kvinnligt grupperade röstfacken. Som
en del av hur det går att påverka sina egna förutsättningar genom att skapa... (More)
Det första av mina två syften var att undersöka huruvida det finns en könsrelaterad
diskrepans gällande operasångares försörjningsmöjligheter. Jag samlade in empiri
om antalet arbetstillfällen per röstfack och könsfördelningen vid operautbildningar,
samt genomförde en enkätundersökning om hur tidigare studenter vid Sveriges
operahögskolor försörjer sig. Slutsatsen kunde dras att det finns en stor diskrepans
till de kvinnligt grupperade röstfackens nackdel, eftersom ca två tredjedelar av
arbetstillfällen för sångsolister går till de manligt grupperade röstfacken, medan ca
två tredjedelar av utbildade sångare tillhör de kvinnligt grupperade röstfacken. Som
en del av hur det går att påverka sina egna förutsättningar genom att skapa egna
föreställningar med en stor andel roller för kvinnligt grupperade röstfack, var det
andra syftet var att utforska de konstnärliga utmaningar som dök upp under en
bearbetning av Massenets Cendrillon (Askungen) till en familjeföreställning på
svenska. Fem större utmaningar upptäcktes, som alla relaterade till antingen den
dramaturgiska, musikaliska eller språkliga bearbetningen av verket. Dessa löstes när
jag gav mig själv större konstnärliga friheter i bearbetningen, men höll mig till de
grundläggande begränsningar som finns i sångrösten, musikteori och dramaturgi. (Less)
Abstract
The first of my two purposes was to investigate whether there is a gender disparity in
the possibilities to make a living as an opera singer. I collected empirical data on the
number of jobs per fach and the gender breakdown of students at opera schools,
and conducted a survey on how former students at Sweden's opera schools
supported themselves. I concluded that there is a large disparity to the disadvantage
of the female-associated fachs, since about two-thirds of jobs for opera soloists go to
the singers of the male-associated fachs, and about two-thirds of trained singers
belong to the female-associated fachs. As part of how to influence one’s own
conditions by creating one’s own performances with a higher proportion of roles... (More)
The first of my two purposes was to investigate whether there is a gender disparity in
the possibilities to make a living as an opera singer. I collected empirical data on the
number of jobs per fach and the gender breakdown of students at opera schools,
and conducted a survey on how former students at Sweden's opera schools
supported themselves. I concluded that there is a large disparity to the disadvantage
of the female-associated fachs, since about two-thirds of jobs for opera soloists go to
the singers of the male-associated fachs, and about two-thirds of trained singers
belong to the female-associated fachs. As part of how to influence one’s own
conditions by creating one’s own performances with a higher proportion of roles for
the female-associated fachs, my second purpose was to explore the artistic
challenges that arose as I adapted Massenet's Cendrillon (Cinderella) into a version
in Swedish for family audiences. Five major challenges were discovered, all related
to the work's dramaturgical, musical, or linguistic adaptation. These were resolved
when I gave myself greater artistic freedom in the adaptation but adhered to the
basic constraints of vocal technique, music theory, and dramaturgy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bryngelsson, Mathilda LU
supervisor
organization
course
MUUM04 20221
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Opera, försörjning, könsdiskrepans, jämställdhet, kulturpolitik, barnopera, översättning, dramaturgi
language
Swedish
additional info
Reflekterande del, 8 hp, av självständigt arbete (examensarbete), 30 hp,
för uppnående av konstnärlig masterexamen i musikdramatik sång.
id
9112648
date added to LUP
2023-09-17 12:17:42
date last changed
2023-09-17 12:17:42
@misc{9112648,
 abstract   = {{The first of my two purposes was to investigate whether there is a gender disparity in
the possibilities to make a living as an opera singer. I collected empirical data on the
number of jobs per fach and the gender breakdown of students at opera schools,
and conducted a survey on how former students at Sweden's opera schools
supported themselves. I concluded that there is a large disparity to the disadvantage
of the female-associated fachs, since about two-thirds of jobs for opera soloists go to
the singers of the male-associated fachs, and about two-thirds of trained singers
belong to the female-associated fachs. As part of how to influence one’s own
conditions by creating one’s own performances with a higher proportion of roles for
the female-associated fachs, my second purpose was to explore the artistic
challenges that arose as I adapted Massenet's Cendrillon (Cinderella) into a version
in Swedish for family audiences. Five major challenges were discovered, all related
to the work's dramaturgical, musical, or linguistic adaptation. These were resolved
when I gave myself greater artistic freedom in the adaptation but adhered to the
basic constraints of vocal technique, music theory, and dramaturgy.}},
 author    = {{Bryngelsson, Mathilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den könsrelaterade diskrepansen i operasångares försörjningsmöjligheter}},
 year     = {{2023}},
}