Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Navigating Legal Waters - A Study of Forcible Measures in Rescue Operations of Migrants and Refugees on the High Seas

Wennerfors, Frida LU (2023) LAGF03 20231
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den juridiska frågan om i vilken utsträckning stater får tvångsrädda människor på internationellt vatten, har fått ny betydelse i och med migrationsflödet över centrala Medelhavet. Flera incidenter har visat att det finns såväl strategiska som rent överlevnadsbaserade grunder till att migranter och flyktingar motsätter sig räddning av vissa statsfartyg på Medelhavet. Denna uppsats syftar till att utreda i vilken utsträckning stater får tillämpa tvångsåtgärder för att rädda flyktingar och migranter på öppet hav enligt den internationella sjöräddningsrätten, samt att därutöver kritiskt undersöka och resonera kring effekter av gällande rätt. I uppsatsen används därav en rättsdogamtisk metod för att utreda och tolka gällande rätt, samt en... (More)
Den juridiska frågan om i vilken utsträckning stater får tvångsrädda människor på internationellt vatten, har fått ny betydelse i och med migrationsflödet över centrala Medelhavet. Flera incidenter har visat att det finns såväl strategiska som rent överlevnadsbaserade grunder till att migranter och flyktingar motsätter sig räddning av vissa statsfartyg på Medelhavet. Denna uppsats syftar till att utreda i vilken utsträckning stater får tillämpa tvångsåtgärder för att rädda flyktingar och migranter på öppet hav enligt den internationella sjöräddningsrätten, samt att därutöver kritiskt undersöka och resonera kring effekter av gällande rätt. I uppsatsen används därav en rättsdogamtisk metod för att utreda och tolka gällande rätt, samt en rättsanalytisk metod för att resonera kring dess effekter.

Uppsatsens resultat visar att det ofta finns rättslig grund för stater att stoppa samt gå ombord på ett fartyg som brukas av migranter på öppet hav. Detta gäller oavsett om dessa befinner sig i sjönöd eller inte. Det är dock ovisst i vilken utsträckning stater får utöva mer ingripande exekutiv jurisdiktion, som att eskortera fartyget till hamn eller att beslagta fartyget. Ingripanden som, om de sker på öppet hav, onekligen även innebär tvångsförflyttningar av människor. Då den internationella regleringen kring sök- och räddnings-operationer inte kan anses ge upphov till en sådan rätt till exekutiv jurisdiktion, blir den avgörande frågan huruvida en stat får ta kommando över ett statslöst fartyg endast på grund av att ett sådant fartyg saknar nationalitet. Ingen tydlig slutsats om i vilken utsträckning stater får använda tvångsåtgärder för att rädda båtmigranter på öppet hav kan dras, men skillnaderna mellan de praktiska effekterna av olika tolkningar av gällande rätt är stora. (Less)
Abstract
The legal question of State’s use of forcible measures to rescue people on international water has gained relevance in relation to the current migratory movements on the Mediterranean Sea. Multiple incidents have shown that there are strategic as well as pure survival motives for a migrant boat to refuse assistance. The aim of this thesis is to investigate to what extent States may use forcible measures to rescue ‘boat migrants’ on the high seas under international maritime rescue law, and to critically examine and dis-cuss the effects of applicable law. The essay uses a legal dogmatic method to investigate and interpret the law, and a legal analytical method will be used to discuss its effects.

The result of the investigation shows... (More)
The legal question of State’s use of forcible measures to rescue people on international water has gained relevance in relation to the current migratory movements on the Mediterranean Sea. Multiple incidents have shown that there are strategic as well as pure survival motives for a migrant boat to refuse assistance. The aim of this thesis is to investigate to what extent States may use forcible measures to rescue ‘boat migrants’ on the high seas under international maritime rescue law, and to critically examine and dis-cuss the effects of applicable law. The essay uses a legal dogmatic method to investigate and interpret the law, and a legal analytical method will be used to discuss its effects.

The result of the investigation shows that there are often legal grounds un-der UNCLOS for States to stop and board a vessel used by migrants on the high seas. To what extent States may exercise wider enforcement jurisdic-tion such as seizing the vessel or transporting it back to port is unclear. As the legal framework for search and rescue at sea cannot justify wider en-forcement jurisdiction, the crucial legal question is that of whether a State may interdict a stateless vessel solely based on it being without nationality. To this question there is no certain answer since certain provisions of UN-CLOS can be interpreted differently and there is no general state practice. Consequently, there is no clear conclusion as to what extent States can use forcible measures to rescue ‘boat migrants’ on the high seas under interna-tional maritime rescue law. However, there are significant differences in the practical effects of different interpretations of the law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wennerfors, Frida LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20231
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, public international law, the law of the sea, havsrätt, sjörätt, international maritime rescue law, search and rescue, extraterritorial jurisdiction, enforcement jurisdiction, refugee, migrant
language
English
id
9115955
date added to LUP
2023-06-29 13:41:40
date last changed
2023-06-29 13:41:40
@misc{9115955,
 abstract   = {{The legal question of State’s use of forcible measures to rescue people on international water has gained relevance in relation to the current migratory movements on the Mediterranean Sea. Multiple incidents have shown that there are strategic as well as pure survival motives for a migrant boat to refuse assistance. The aim of this thesis is to investigate to what extent States may use forcible measures to rescue ‘boat migrants’ on the high seas under international maritime rescue law, and to critically examine and dis-cuss the effects of applicable law. The essay uses a legal dogmatic method to investigate and interpret the law, and a legal analytical method will be used to discuss its effects. 

The result of the investigation shows that there are often legal grounds un-der UNCLOS for States to stop and board a vessel used by migrants on the high seas. To what extent States may exercise wider enforcement jurisdic-tion such as seizing the vessel or transporting it back to port is unclear. As the legal framework for search and rescue at sea cannot justify wider en-forcement jurisdiction, the crucial legal question is that of whether a State may interdict a stateless vessel solely based on it being without nationality. To this question there is no certain answer since certain provisions of UN-CLOS can be interpreted differently and there is no general state practice. Consequently, there is no clear conclusion as to what extent States can use forcible measures to rescue ‘boat migrants’ on the high seas under interna-tional maritime rescue law. However, there are significant differences in the practical effects of different interpretations of the law.}},
 author    = {{Wennerfors, Frida}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Navigating Legal Waters - A Study of Forcible Measures in Rescue Operations of Migrants and Refugees on the High Seas}},
 year     = {{2023}},
}