Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sterilisering: Ett ogiltigt samtycke? - En rättshistorisk undersökning av den ekonomiska kompensation som i efterhand erbjöds de som steriliserades med hjälp av 1934 och 1941 års steriliseringslagar.

Höjesjö, Alice LU (2023) LAGF03 20231
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka den ekonomiska ersättning som i efterhand gavs till de som steriliserats med hjälp av 1934 och 1941 års steriliseringslagar. Fokus ligger främst på innebörden av ansvar och vilka ersättningsberättigade grunder det fanns för steriliserade. Uppsatsen är i sin helhet genomförd med ett rättsutvecklingsperspektiv där en rättshistorisk såväl som en rättssociologisk metod används.

För att bäst illustrera de olika aspekterna av ansvar presenteras tre olika ansvarsbegrepp i form av ett statsvetenskapligt, juridiskt och moraliskt. Framför allt belyses det moraliska ansvarsbegreppet och hur det omfattar många olika aktörer i samhället. En omständighet som innebär att det inte är självklart vem som bör ha det... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka den ekonomiska ersättning som i efterhand gavs till de som steriliserats med hjälp av 1934 och 1941 års steriliseringslagar. Fokus ligger främst på innebörden av ansvar och vilka ersättningsberättigade grunder det fanns för steriliserade. Uppsatsen är i sin helhet genomförd med ett rättsutvecklingsperspektiv där en rättshistorisk såväl som en rättssociologisk metod används.

För att bäst illustrera de olika aspekterna av ansvar presenteras tre olika ansvarsbegrepp i form av ett statsvetenskapligt, juridiskt och moraliskt. Framför allt belyses det moraliska ansvarsbegreppet och hur det omfattar många olika aktörer i samhället. En omständighet som innebär att det inte är självklart vem som bör ha det yttersta ansvaret. I sammanhanget lyfts även den historiska aspekten in i begreppet och visar hur den historiska kontexten är avgörande för att förstå steriliseringslagarnas tillämplighet. På samma sätt problematise-ras hur det inte alltid är självklart vad en stat kan ta avstånd ifrån och vilka andra potentiella faktorer det finns till verklig upprättelse.

Uppsatsen undersöker sedan vilka typsituationer som utgör ersättningsberätti-gade situationer och vad det innebär att ha gett ”ett icke giltigt samtycke” till sterilisering. Här belyses vilka alternativa möjligheter till ersättning som fanns såväl som hur beloppet för den ekonomiska ersättningen avgjordes. I korthet lyfts även den utvecklingen som skett även efter 1999 års ersättningslag och vilken innebörd vårt nuvarande rättighetsskydd får.

Slutligen sätts de olika ansvarsbegreppen i förhållande till varandra och till den upprättelse som försökts uppnås genom den ekonomiska ersättningen. Det som slutligen konstateras är hur historiska och nutida värderingar blir avgörande i tolkningen och skapandet av lagregleringar men även i utform-ningen och utkrävandet av ett ansvar för en sådan reglering. (Less)
Abstract
This essay aims to describe the financial compensation given to those who were sterilized through the sterilization acts from both 1934 as well as 1941. Foremost, the essay focuses on what it means to be held accountable for ac-tions made in an historical context as well as on what grounds the economic compensation is paid out. The essay is written with an overall perspective of the legal development using methodology of legal history research as well as a legal sociology method.

To effectively explain the concept of accountability the term is divided into three different parts: a political, a moral and a legal part. Especially the moral accountability implies certain difficulties because it involves many different parts of society... (More)
This essay aims to describe the financial compensation given to those who were sterilized through the sterilization acts from both 1934 as well as 1941. Foremost, the essay focuses on what it means to be held accountable for ac-tions made in an historical context as well as on what grounds the economic compensation is paid out. The essay is written with an overall perspective of the legal development using methodology of legal history research as well as a legal sociology method.

To effectively explain the concept of accountability the term is divided into three different parts: a political, a moral and a legal part. Especially the moral accountability implies certain difficulties because it involves many different parts of society making it harder to know where to place the final accountabil-ity. In addition, the essay explains the importance of assigning historical val-ues in their historical contest to truly understand the applicability of historical laws. As a result, it is not always obvious what a state can be held accountable for and to truly make a rectification comes with more than just a financial compensation.

The essay also examines on what grounds a person is eligible for financial compensation and what it means to have given “invalid consent” to a steriliza-tion. In this context other alternatives for an economic compensation are also introduced such as compensation through the Tort Liabiality Act as well as how the size of the compensation were decided. In a very concise matter, the continuous question of sterilization after 1999 is also explained.

Finally, the essay discusses the different concepts of accountability in relation to each other as well as to the economic compensation. What is thus estab-lished, as main conclusion, is the importance of historical values and how it affects every part of a society. In the matter of the sterilization, the historical values affected both the economic compensation as well as if and how a state best can make reparations for such actions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9116034,
 abstract   = {{This essay aims to describe the financial compensation given to those who were sterilized through the sterilization acts from both 1934 as well as 1941. Foremost, the essay focuses on what it means to be held accountable for ac-tions made in an historical context as well as on what grounds the economic compensation is paid out. The essay is written with an overall perspective of the legal development using methodology of legal history research as well as a legal sociology method.

To effectively explain the concept of accountability the term is divided into three different parts: a political, a moral and a legal part. Especially the moral accountability implies certain difficulties because it involves many different parts of society making it harder to know where to place the final accountabil-ity. In addition, the essay explains the importance of assigning historical val-ues in their historical contest to truly understand the applicability of historical laws. As a result, it is not always obvious what a state can be held accountable for and to truly make a rectification comes with more than just a financial compensation. 

The essay also examines on what grounds a person is eligible for financial compensation and what it means to have given “invalid consent” to a steriliza-tion. In this context other alternatives for an economic compensation are also introduced such as compensation through the Tort Liabiality Act as well as how the size of the compensation were decided. In a very concise matter, the continuous question of sterilization after 1999 is also explained. 

Finally, the essay discusses the different concepts of accountability in relation to each other as well as to the economic compensation. What is thus estab-lished, as main conclusion, is the importance of historical values and how it affects every part of a society. In the matter of the sterilization, the historical values affected both the economic compensation as well as if and how a state best can make reparations for such actions.}},
 author    = {{Höjesjö, Alice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sterilisering: Ett ogiltigt samtycke? - En rättshistorisk undersökning av den ekonomiska kompensation som i efterhand erbjöds de som steriliserades med hjälp av 1934 och 1941 års steriliseringslagar.}},
 year     = {{2023}},
}