Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

CCU in Scandinavia: an uncertainty analysis regarding the future state of captured carbon in the region.

Gebellí Carrasco, Marta LU and Melander, William (2023) MVKM05 20231
Department of Energy Sciences
Abstract
The urgent need to mitigate climate change has prompted researchers to investigate novel strategies to reduce greenhouse gas emissions. One promising technology that might ease the way for sustainable and circular economies is carbon capture and utilization (CCU), which not only captures CO2 emissions but also uses them to produce valuable products.

This thesis investigates the potential of CCU in the Scandinavian region beyond 2030. By analyzing environmental -, policy -, and technological uncertainties, the research assesses the feasibility and viability of implementing CCU solutions in the context of the region's unique socioeconomic and environmental characteristics. The findings reveal significant potential for CCU in the region... (More)
The urgent need to mitigate climate change has prompted researchers to investigate novel strategies to reduce greenhouse gas emissions. One promising technology that might ease the way for sustainable and circular economies is carbon capture and utilization (CCU), which not only captures CO2 emissions but also uses them to produce valuable products.

This thesis investigates the potential of CCU in the Scandinavian region beyond 2030. By analyzing environmental -, policy -, and technological uncertainties, the research assesses the feasibility and viability of implementing CCU solutions in the context of the region's unique socioeconomic and environmental characteristics. The findings reveal significant potential for CCU in the region beyond 2030. The availability of abundant renewable energy resources coupled with strong government support for climate action and innovation creates a favorable environment for CCU development. Furthermore, as there are potential overlaps with a carbon capture and storage (CCS) ecosystem currently under construction, this further simplifies the deployment of CCU systems as the transition from traditional production has a partially established supporting ecosystem. One example is the established CO2 transportation required for both CCS and CCU. While this is the case, governmental support is required to catalyze this deployment. The current anharmonic mixture of sector-unique legalization hinders large-scale implementation. Uncertainties regarding the potential profitability, highly related to emission-based incentives and taxes, as well as limited established large-scale processes, can restrict the deployment in the region.

In summary, the thesis is optimistic about the development and deployment of CCU in the region and expresses possibilities for this type of technology's impact on the current emission crisis. (Less)
Abstract (Swedish)
Det akuta behovet av att mildra klimatförändringarna har lett till utvecklingen av strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Carbon Capture and Utilization (CCU) har vuxit fram som en lovande teknik som inte bara syftar till att fånga upp koldioxidutsläpp (CO2) utan också använder den infångade koldioxide för att skapa produkter, och därigenom tillhandahålla en potentiell väg mot hållbara och cirkulära ekonomier.

Denna avhandling undersöker potentialen för CCU i den skandinaviska regionen efter 2030. Genom att analysera miljömässiga -, policy -, och tekniska osäkerheter bedömer forskningen genomförbarheten av att implementera CCU-lösningar i sammanhanget av regionens unika socioekonomiska och miljömässiga egenskaper.... (More)
Det akuta behovet av att mildra klimatförändringarna har lett till utvecklingen av strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Carbon Capture and Utilization (CCU) har vuxit fram som en lovande teknik som inte bara syftar till att fånga upp koldioxidutsläpp (CO2) utan också använder den infångade koldioxide för att skapa produkter, och därigenom tillhandahålla en potentiell väg mot hållbara och cirkulära ekonomier.

Denna avhandling undersöker potentialen för CCU i den skandinaviska regionen efter 2030. Genom att analysera miljömässiga -, policy -, och tekniska osäkerheter bedömer forskningen genomförbarheten av att implementera CCU-lösningar i sammanhanget av regionens unika socioekonomiska och miljömässiga egenskaper. Resultaten avslöjar betydande potential för CCU i regionen efter 2030. Tillgången till rikliga förnybara energiresurser i kombination med starkt statligt stöd för klimatåtgärder och innovation skapar en gynnsam miljö för CCU-utveckling. Dessutom, eftersom det finns potentiella överlappningar med ett ekosystem för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) som för närvarande är under uppbyggnad, förenklar detta ytterligare utbyggnaden av CCU-system. Den potentiella övergången från traditionell produktion har ett delvis etablerat ekosystem av stöttande infrastruktur. Ett exempel är den etablerade CO2-transporten som krävs för både CCS och CCU. Även om detta är fallet krävs statligt stöd för att katalysera denna utveckling. Den nuvarande oharmoniska blandningen av sektorunik legislation hindrar storskalig implementering. Osäkerhet om den potentiella lönsamheten, starkt relaterade till utsläppsbaserade incitament och skatter samt begränsade etablerade storskaliga processer, kan begränsa utbyggnaden i regionen.

Sammanfattningsvis är avhandlingen postitiv till utveckling och etablering av CCU i regionen, och uttrycker möjligheten för denna typ av tekniks påverkan på den rådande utläppskrisen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gebellí Carrasco, Marta LU and Melander, William
supervisor
organization
course
MVKM05 20231
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
CCU, E-kerosene, Precast concrete, CO2 utilization, Scandinavian region, Defossilization
report number
LUTMDN/TMHP-23/5528-SE
ISSN
0282-1990
language
English
id
9124679
date added to LUP
2023-06-14 09:37:23
date last changed
2023-06-14 09:37:23
@misc{9124679,
 abstract   = {{The urgent need to mitigate climate change has prompted researchers to investigate novel strategies to reduce greenhouse gas emissions. One promising technology that might ease the way for sustainable and circular economies is carbon capture and utilization (CCU), which not only captures CO2 emissions but also uses them to produce valuable products.

This thesis investigates the potential of CCU in the Scandinavian region beyond 2030. By analyzing environmental -, policy -, and technological uncertainties, the research assesses the feasibility and viability of implementing CCU solutions in the context of the region's unique socioeconomic and environmental characteristics. The findings reveal significant potential for CCU in the region beyond 2030. The availability of abundant renewable energy resources coupled with strong government support for climate action and innovation creates a favorable environment for CCU development. Furthermore, as there are potential overlaps with a carbon capture and storage (CCS) ecosystem currently under construction, this further simplifies the deployment of CCU systems as the transition from traditional production has a partially established supporting ecosystem. One example is the established CO2 transportation required for both CCS and CCU. While this is the case, governmental support is required to catalyze this deployment. The current anharmonic mixture of sector-unique legalization hinders large-scale implementation. Uncertainties regarding the potential profitability, highly related to emission-based incentives and taxes, as well as limited established large-scale processes, can restrict the deployment in the region. 

In summary, the thesis is optimistic about the development and deployment of CCU in the region and expresses possibilities for this type of technology's impact on the current emission crisis.}},
 author    = {{Gebellí Carrasco, Marta and Melander, William}},
 issn     = {{0282-1990}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{CCU in Scandinavia: an uncertainty analysis regarding the future state of captured carbon in the region.}},
 year     = {{2023}},
}