Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av tolksituationen inom hälso- och sjukvård avseende samspelet mellan patient, familjemedlemmar och sjuksköterska: En litteraturstudie

von Staffeldt Egli, Emma Amilie LU and Zander Lee, Jung Hyun LU (2024) SJSK70 20231
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ökad invandring i Sverige har ökat tolkbehovet i vården. Vid avsaknad av tolk används familjemedlemmar och tvåspråkig vårdpersonal som tolkar samt icke-verbal kommunikation, vilket påverkar kommunikation på olika sätt. Syfte: Att belysa betydelsen av tolksituationen inom hälso- och sjukvård avseende samspelet mellan patient, familjemedlemmar och sjuksköterska. Metod: Litteraturstudie med integrerande analys av tio studier utförda i Sverige. Resultat: Fem kategorier identifierades; Tolken som en bro till personcentrerad omvårdnad, faktorer av vikt för översättning av information, vikten av icke-verbal kommunikation i tolksituationen, att känna tillit till i tolksituationen, patient och familjemedlemmars önskan om att påverka... (More)
Bakgrund: Ökad invandring i Sverige har ökat tolkbehovet i vården. Vid avsaknad av tolk används familjemedlemmar och tvåspråkig vårdpersonal som tolkar samt icke-verbal kommunikation, vilket påverkar kommunikation på olika sätt. Syfte: Att belysa betydelsen av tolksituationen inom hälso- och sjukvård avseende samspelet mellan patient, familjemedlemmar och sjuksköterska. Metod: Litteraturstudie med integrerande analys av tio studier utförda i Sverige. Resultat: Fem kategorier identifierades; Tolken som en bro till personcentrerad omvårdnad, faktorer av vikt för översättning av information, vikten av icke-verbal kommunikation i tolksituationen, att känna tillit till i tolksituationen, patient och familjemedlemmars önskan om att påverka tolksituationen. Slutsats: Sjuksköterska behöver ta hänsyn till patientens preferens för tolk och ha kunskap om transkulturell omvårdnad i tolksituationen för att ge holistisk och personcentrerad omvårdnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
von Staffeldt Egli, Emma Amilie LU and Zander Lee, Jung Hyun LU
supervisor
organization
alternative title
The significance of the interpreter situation in healthcare regarding the interaction between patient, family members and nurse: A literature study
course
SJSK70 20231
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tolksituation, samspel, tillit, icke-verbal kommunikation, patient, familjemedlemmar, sjuksköterska, personcentrerad omvårdnad, transkulturell kommunikation
language
Swedish
id
9131499
date added to LUP
2024-01-16 14:53:45
date last changed
2024-01-16 14:53:45
@misc{9131499,
 abstract   = {{Bakgrund: Ökad invandring i Sverige har ökat tolkbehovet i vården. Vid avsaknad av tolk används familjemedlemmar och tvåspråkig vårdpersonal som tolkar samt icke-verbal kommunikation, vilket påverkar kommunikation på olika sätt. Syfte: Att belysa betydelsen av tolksituationen inom hälso- och sjukvård avseende samspelet mellan patient, familjemedlemmar och sjuksköterska. Metod: Litteraturstudie med integrerande analys av tio studier utförda i Sverige. Resultat: Fem kategorier identifierades; Tolken som en bro till personcentrerad omvårdnad, faktorer av vikt för översättning av information, vikten av icke-verbal kommunikation i tolksituationen, att känna tillit till i tolksituationen, patient och familjemedlemmars önskan om att påverka tolksituationen. Slutsats: Sjuksköterska behöver ta hänsyn till patientens preferens för tolk och ha kunskap om transkulturell omvårdnad i tolksituationen för att ge holistisk och personcentrerad omvårdnad.}},
 author    = {{von Staffeldt Egli, Emma Amilie and Zander Lee, Jung Hyun}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Betydelsen av tolksituationen inom hälso- och sjukvård avseende samspelet mellan patient, familjemedlemmar och sjuksköterska: En litteraturstudie}},
 year     = {{2024}},
}