Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om variationen mellan postverbal och medial placering av VP-adverbial i svenska

Gustavsson, Malin LU (2023) SPVR01 20231
Swedish
Master's Programme: Language and Linguistics
Abstract (Swedish)
Adverbial uppträder, i modern svenska, i huvudsak i två positioner i satsen: postverbalt (sist i satsen) eller medialt (före det finita verbet i bisatser och efter det finita verbet men före ex. infinita verb i huvudsatser). VP-adverbial sägs ha sin naturliga position postverbalt, men de kan också placeras medialt. Denna uppsats undersöker faktorer som inverkar på placeringen av VP-adverbial i modern skriven svenska.

Genom en kvantitativ studie av ett material bestående av dagstidningstext visar jag att det typiska mediala VP-adverbialet är ett tidsadverbial som utgörs av en ettordig adverbfras. Adverbialets betydelsekategori, frastyp och längd är alltså samtliga faktorer som korrelerar med adverbialets placering. Faktorerna frastyp och... (More)
Adverbial uppträder, i modern svenska, i huvudsak i två positioner i satsen: postverbalt (sist i satsen) eller medialt (före det finita verbet i bisatser och efter det finita verbet men före ex. infinita verb i huvudsatser). VP-adverbial sägs ha sin naturliga position postverbalt, men de kan också placeras medialt. Denna uppsats undersöker faktorer som inverkar på placeringen av VP-adverbial i modern skriven svenska.

Genom en kvantitativ studie av ett material bestående av dagstidningstext visar jag att det typiska mediala VP-adverbialet är ett tidsadverbial som utgörs av en ettordig adverbfras. Adverbialets betydelsekategori, frastyp och längd är alltså samtliga faktorer som korrelerar med adverbialets placering. Faktorerna frastyp och längd måste dock beaktas i relation till varandra. Utesluts ettordiga adverbial är inte adverbfraser tydligt mer benägna till medial placering andra typer av fraser. Resultaten visar också att längden på satsens slutfält korrelerar med adverbialets placering. Om slutfältet är kort är VP-adverbial som inte är korta tids-adverbial obenägna att placeras medialt.

En mindre studie av några satser med mediala adverbial i materialet indikerar att informationsstruktur och undvikande av tvetydighet också är relevanta faktorer i relation till placeringen av VP-adverbial. Dessa faktorer kan möjligen vara anledningen till att VP-adverbial som inte har de egenskaper som typiska mediala VP-adverbial har ändå undantagsvis placeras medialt. (Less)
Abstract
In Swedish, adverbials mainly occur in two positions in the clause: postverbally (last in the clause) or medially (before the finite verb in subordinate clauses and after the finite verb but before e.g. infinite verbs in main clauses). VP adverbials are said to have their natural position postverbally, but they can also be placed medially. This thesis examines factors that influence the placement of VP adverbials in modern written Swedish.

Through a quantitative study of data from newspaper text, it is observed that the typical medial VP adverbial is a temporal adverbial consisting of a one-word adverb phrase. Semantic category, phrase type, and number of words are, thus, all observed to correlate with the placement of the adverbial.... (More)
In Swedish, adverbials mainly occur in two positions in the clause: postverbally (last in the clause) or medially (before the finite verb in subordinate clauses and after the finite verb but before e.g. infinite verbs in main clauses). VP adverbials are said to have their natural position postverbally, but they can also be placed medially. This thesis examines factors that influence the placement of VP adverbials in modern written Swedish.

Through a quantitative study of data from newspaper text, it is observed that the typical medial VP adverbial is a temporal adverbial consisting of a one-word adverb phrase. Semantic category, phrase type, and number of words are, thus, all observed to correlate with the placement of the adverbial. Phrase type and number of words, however, need to be considered in relation to each other. With one-word adverbials excluded, adverb phrases are not clearly more often medial than other types of phrases. The results also show that the length of the end field of the clause correlates with the placement of the adverbial. If the end field is short, VP adverbials which are not short temporal adverbials are not likely to be medially positioned.

A small-scale study of some clauses with medial adverbials in the material indicates that information structure and avoidance of ambiguity also are relevant factors in relation to the placement of VP adverbials. Those factors could possibly be the reason why VP adverbials that do not have the characteristics of typical medial adverbials are still sometimes medially positioned. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Malin LU
supervisor
organization
course
SPVR01 20231
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
VP adverbials, word order, constituent order, Swedish
language
Swedish
id
9138467
date added to LUP
2023-09-15 13:13:34
date last changed
2023-09-15 13:13:34
@misc{9138467,
 abstract   = {{In Swedish, adverbials mainly occur in two positions in the clause: postverbally (last in the clause) or medially (before the finite verb in subordinate clauses and after the finite verb but before e.g. infinite verbs in main clauses). VP adverbials are said to have their natural position postverbally, but they can also be placed medially. This thesis examines factors that influence the placement of VP adverbials in modern written Swedish.

Through a quantitative study of data from newspaper text, it is observed that the typical medial VP adverbial is a temporal adverbial consisting of a one-word adverb phrase. Semantic category, phrase type, and number of words are, thus, all observed to correlate with the placement of the adverbial. Phrase type and number of words, however, need to be considered in relation to each other. With one-word adverbials excluded, adverb phrases are not clearly more often medial than other types of phrases. The results also show that the length of the end field of the clause correlates with the placement of the adverbial. If the end field is short, VP adverbials which are not short temporal adverbials are not likely to be medially positioned.

A small-scale study of some clauses with medial adverbials in the material indicates that information structure and avoidance of ambiguity also are relevant factors in relation to the placement of VP adverbials. Those factors could possibly be the reason why VP adverbials that do not have the characteristics of typical medial adverbials are still sometimes medially positioned.}},
 author    = {{Gustavsson, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Om variationen mellan postverbal och medial placering av VP-adverbial i svenska}},
 year     = {{2023}},
}