Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fossilfri plast i Sverige

Wahldén, Viktor LU (2024) FMIM01 20231
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Med bakgrund i den fossilfria omställningen var målet med detta arbete att undersöka hur stort behovet av kol till svensk plastanvändning 2050 är samt att jämföra kolbehovet med mängden tillgängligt fossilfritt kol. För att svara på detta utformades tre scenarier på plastanvändningen. Det första (A) baserat på historisk plastanvändning, det andra (B) baserat på prognoser och det tredje (C) baserat på dagens användning per person. Scenarierna resulterade i ett förväntat behov på 1,1-2,2 miljoner ton kol där (C) hade minst behov och (A) störst. År 2050 förväntas samtidigt mängden tillgängligt kol från avfallssektorn och skogssektorn vara ungefär 22 miljoner ton. Utifrån det kan det verka som att det inte ska vara något problem att förse... (More)
Med bakgrund i den fossilfria omställningen var målet med detta arbete att undersöka hur stort behovet av kol till svensk plastanvändning 2050 är samt att jämföra kolbehovet med mängden tillgängligt fossilfritt kol. För att svara på detta utformades tre scenarier på plastanvändningen. Det första (A) baserat på historisk plastanvändning, det andra (B) baserat på prognoser och det tredje (C) baserat på dagens användning per person. Scenarierna resulterade i ett förväntat behov på 1,1-2,2 miljoner ton kol där (C) hade minst behov och (A) störst. År 2050 förväntas samtidigt mängden tillgängligt kol från avfallssektorn och skogssektorn vara ungefär 22 miljoner ton. Utifrån det kan det verka som att det inte ska vara något problem att förse plastanvändingens behov av kol men det finns många andra sektorer som också har ett ökat behov av fossilfritt kol till deras omställning. Behovet av biogent kol kan minskas genom ökad cirkulation av det kol som finns inom plastsektorn genom mekanisk och kemisk återvinning av det plastavfall som uppstår. (Less)
Abstract
With a background in the fossil-free transition, the goal of this work was to investigate the extent of the need for carbon in Swedish plastic usage year 2050 and to compare this carbon need with the available amount of fossil-free carbon in Sweden. To answer this, three scenarios were designed for plastic usage. The first scenario (A) based on historical plastic usage, the second (B) based on forecasts and the third (C) based on today's usage per person. The scenarios resulted in an expected requirement of 1,1-2,2 million tons of carbon, with (C) having the smallest need and (A) the greatest. By 2050, the available amount of carbon from the waste sector and the forestry sector is expected to be approximately 22 million tons. Based on... (More)
With a background in the fossil-free transition, the goal of this work was to investigate the extent of the need for carbon in Swedish plastic usage year 2050 and to compare this carbon need with the available amount of fossil-free carbon in Sweden. To answer this, three scenarios were designed for plastic usage. The first scenario (A) based on historical plastic usage, the second (B) based on forecasts and the third (C) based on today's usage per person. The scenarios resulted in an expected requirement of 1,1-2,2 million tons of carbon, with (C) having the smallest need and (A) the greatest. By 2050, the available amount of carbon from the waste sector and the forestry sector is expected to be approximately 22 million tons. Based on this, it may seem like there should be no problem supplying the carbon needs for plastic usage. However, there are many other sectors that also have an increased demand for fossil-free carbon for their transition. The need for biogenic carbon can be reduced through increased circulation of the carbon within the plastic sector through mechanical and chemical recycling of generated plastic waste. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wahldén, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
Fossil free plastic in Sweden
course
FMIM01 20231
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Plast, plastanvändning, kol, grönt kol, fossilfri, cirkularitet, kolkällor, avfallsektorn, skogsindustrin, energi
report number
LUTFD2/TFEM—24/5203--SE + (1-57)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9142407
date added to LUP
2024-01-15 07:33:42
date last changed
2024-01-15 07:33:42
@misc{9142407,
 abstract   = {{With a background in the fossil-free transition, the goal of this work was to investigate the extent of the need for carbon in Swedish plastic usage year 2050 and to compare this carbon need with the available amount of fossil-free carbon in Sweden. To answer this, three scenarios were designed for plastic usage. The first scenario (A) based on historical plastic usage, the second (B) based on forecasts and the third (C) based on today's usage per person. The scenarios resulted in an expected requirement of 1,1-2,2 million tons of carbon, with (C) having the smallest need and (A) the greatest. By 2050, the available amount of carbon from the waste sector and the forestry sector is expected to be approximately 22 million tons. Based on this, it may seem like there should be no problem supplying the carbon needs for plastic usage. However, there are many other sectors that also have an increased demand for fossil-free carbon for their transition. The need for biogenic carbon can be reduced through increased circulation of the carbon within the plastic sector through mechanical and chemical recycling of generated plastic waste.}},
 author    = {{Wahldén, Viktor}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fossilfri plast i Sverige}},
 year     = {{2024}},
}