Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Challenges for Artificially Intelligent Medical Devices in the Nordics and Suggested Strategies to Respond

Rampe, Alva LU and Holström, Linea LU (2024) INTM01 20232
Innovation Engineering
Abstract
With aging populations, unequal access to care, and shortages of staff, healthcare systems today are facing many challenges. Technology advancements, with artificial intelligence (AI) in particular, have been one of the main drivers of innovation in multiple industries. Although the healthcare sector is moving slower compared to other industries, there is great potential for relieving healthcare workers and improving efficiency with advanced technology and AI. The AI healthcare market is expected to grow at a dramatic speed, and the interest of companies to venture into the field of artificially intelligent medical devices is large.

Although the interest and potential of artificially intelligent medical devices are substantial, there... (More)
With aging populations, unequal access to care, and shortages of staff, healthcare systems today are facing many challenges. Technology advancements, with artificial intelligence (AI) in particular, have been one of the main drivers of innovation in multiple industries. Although the healthcare sector is moving slower compared to other industries, there is great potential for relieving healthcare workers and improving efficiency with advanced technology and AI. The AI healthcare market is expected to grow at a dramatic speed, and the interest of companies to venture into the field of artificially intelligent medical devices is large.

Although the interest and potential of artificially intelligent medical devices are substantial, there are multiple challenges companies face within the field. This thesis explores the largest challenges companies face and associated strategies companies can use when innovating artificially intelligent medical devices on the Nordic market. The questions are explored through a literary review and interviews with 30 actors from innovating companies, industry organizations, academia, and hospitals. Insights from all sources were compiled, analyzed, and accumulated into a framework with the most challenging areas and corresponding strategies to overcome them.

The identified strategies for successful innovation include strategic regulatory planning, clinical collaboration and evidence generation, agile market entry, and user-centric validation. Furthermore, having efficient data management and model optimization, business viability and reimbursement strategy, and agile development and scalability are noted as key success factors for an artificially intelligent medical device innovation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med åldrande befolkningar, ojämn tillgång till vård och brist på personal står dagens sjukvårdssystem inför många utmaningar. Teknologiska framsteg, särskilt inom artificiell intelligens (AI), har varit en av de främsta drivkrafterna för innovation inom flera industrier. Även om hälso- och sjukvårdssektorn utvecklas långsammare jämfört med andra branscher, finns det stor potential att avlasta vårdpersonal och förbättra effektiviteten med avancerad teknik och AI. Marknaden för AI inom hälso- och sjukvården förväntas växa i dramatisk takt, och intresset från företag att satsa på området för artificiellt intelligenta medicintekniska produkter är stort.

Trots det stora intresset och potentialen för artificiellt intelligenta medicintekniska... (More)
Med åldrande befolkningar, ojämn tillgång till vård och brist på personal står dagens sjukvårdssystem inför många utmaningar. Teknologiska framsteg, särskilt inom artificiell intelligens (AI), har varit en av de främsta drivkrafterna för innovation inom flera industrier. Även om hälso- och sjukvårdssektorn utvecklas långsammare jämfört med andra branscher, finns det stor potential att avlasta vårdpersonal och förbättra effektiviteten med avancerad teknik och AI. Marknaden för AI inom hälso- och sjukvården förväntas växa i dramatisk takt, och intresset från företag att satsa på området för artificiellt intelligenta medicintekniska produkter är stort.

Trots det stora intresset och potentialen för artificiellt intelligenta medicintekniska produkter står företag inför flera utmaningar inom området. Detta examensarbete utforskar de största utmaningarna företag möter, och de strategier som företag kan använda vid innovation inom artificiellt intelligenta medicintekniska produkter på den nordiska marknaden. Frågorna undersöks genom en litteraturgenomgång och intervjuer med 30 aktörer från utvecklande företag, branschorganisationer, akademin och sjukhus. Insikter från alla källor sammanställdes, analyserades och mynnade ut i ett ramverk med de mest utmanande områdena och motsvarande strategier för att övervinna dem.

De identifierade strategierna för framgångsrik innovation inkluderar strategisk regulatorisk planering, kliniskt samarbete och bevisframställning, agilt marknadsinträde och användarcentrerad validering. Dessutom noterades effektiv datahantering och modeloptimering, organisationens långsiktighet och ersättningsstrategi, samt smidig utveckling och skalbarhet som framgångsfaktorer för en artificiellt intelligent medicinteknisk innovation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rampe, Alva LU and Holström, Linea LU
supervisor
organization
course
INTM01 20232
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Artificial Intelligence, Medical Device, HealthTech, Innovation Barriers
language
English
id
9148560
date added to LUP
2024-02-14 16:44:15
date last changed
2024-03-11 13:00:32
@misc{9148560,
 abstract   = {{With aging populations, unequal access to care, and shortages of staff, healthcare systems today are facing many challenges. Technology advancements, with artificial intelligence (AI) in particular, have been one of the main drivers of innovation in multiple industries. Although the healthcare sector is moving slower compared to other industries, there is great potential for relieving healthcare workers and improving efficiency with advanced technology and AI. The AI healthcare market is expected to grow at a dramatic speed, and the interest of companies to venture into the field of artificially intelligent medical devices is large. 

Although the interest and potential of artificially intelligent medical devices are substantial, there are multiple challenges companies face within the field. This thesis explores the largest challenges companies face and associated strategies companies can use when innovating artificially intelligent medical devices on the Nordic market. The questions are explored through a literary review and interviews with 30 actors from innovating companies, industry organizations, academia, and hospitals. Insights from all sources were compiled, analyzed, and accumulated into a framework with the most challenging areas and corresponding strategies to overcome them. 

The identified strategies for successful innovation include strategic regulatory planning, clinical collaboration and evidence generation, agile market entry, and user-centric validation. Furthermore, having efficient data management and model optimization, business viability and reimbursement strategy, and agile development and scalability are noted as key success factors for an artificially intelligent medical device innovation.}},
 author    = {{Rampe, Alva and Holström, Linea}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Challenges for Artificially Intelligent Medical Devices in the Nordics and Suggested Strategies to Respond}},
 year     = {{2024}},
}