Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mödravårdsbarnmorskans hållning och strategier avseende jämställt föräldraskap i relation till amning

Olofsson, Maria LU and Welinder, Carolina LU (2024) SBMM53 20241
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: I Sverige sjunker antalet barn som enbart ammas de första sex månaderna. Tidigare forskning visar att partnern är betydelsefull för amningsfrekvensen både praktiskt och mentalt. Under besöken på mödravården ska föräldrarna erbjudas information om amning och ett konkret partnerstöd ska inkluderas. I barnmorskans arbete ingår främjandet av amning, men barnmorskan ska dessutom verka för jämställdhet. Därmed ses det vara av betydelse att belysa barnmorskans intresse och arbete för att involvera partnern i processen då det finns ett fåtal studier som gjort detta.
Syfte: Belysa mödravårdsbarnmorskans hållning och strategier avseende jämställt föräldraskap i relation till amning.
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med... (More)
Bakgrund: I Sverige sjunker antalet barn som enbart ammas de första sex månaderna. Tidigare forskning visar att partnern är betydelsefull för amningsfrekvensen både praktiskt och mentalt. Under besöken på mödravården ska föräldrarna erbjudas information om amning och ett konkret partnerstöd ska inkluderas. I barnmorskans arbete ingår främjandet av amning, men barnmorskan ska dessutom verka för jämställdhet. Därmed ses det vara av betydelse att belysa barnmorskans intresse och arbete för att involvera partnern i processen då det finns ett fåtal studier som gjort detta.
Syfte: Belysa mödravårdsbarnmorskans hållning och strategier avseende jämställt föräldraskap i relation till amning.
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården i Sverige. Intervjuerna genomfördes på telefon eller via digitalt möte. Det insamlade materialet spelades in och transkriberades därefter. Med utgångspunkt från Graneheim och Lundman utfördes en kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Att dela allt lika ska inte stå i vägen för amning. Detta var ett övergripande tema som framkom. Resultatet presenteras därefter i tre huvudkategorier; amning är utgångspunkten, att göra partnern delaktig och att arbeta personcentrerat. Huvudkategorierna följs av två respektive tre subkategorier.
Konklusion: Jämställt föräldraskap är mer aktuellt än tidigare men amningen ska inte uppoffras i syfte att dela lika på omsorgen av barnet. Partnerns roll bekräftas som betydelsefull för amningsutfallet och partnern kan därmed involveras i alla övriga omsorgsuppgifter men inte i just själva amningen. Barnperspektivet värderas högt av barnmorskorna men i slutändan är det upp till mamman att bestämma om hon önskar amma eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olofsson, Maria LU and Welinder, Carolina LU
supervisor
organization
course
SBMM53 20241
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorska, jämställdhet, föräldraskap, amning, personcentrerad vård  
language
Swedish
id
9156021
date added to LUP
2024-05-31 09:38:41
date last changed
2024-05-31 09:38:41
@misc{9156021,
 abstract   = {{Bakgrund: I Sverige sjunker antalet barn som enbart ammas de första sex månaderna. Tidigare forskning visar att partnern är betydelsefull för amningsfrekvensen både praktiskt och mentalt. Under besöken på mödravården ska föräldrarna erbjudas information om amning och ett konkret partnerstöd ska inkluderas. I barnmorskans arbete ingår främjandet av amning, men barnmorskan ska dessutom verka för jämställdhet. Därmed ses det vara av betydelse att belysa barnmorskans intresse och arbete för att involvera partnern i processen då det finns ett fåtal studier som gjort detta.
Syfte: Belysa mödravårdsbarnmorskans hållning och strategier avseende jämställt föräldraskap i relation till amning.
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården i Sverige. Intervjuerna genomfördes på telefon eller via digitalt möte. Det insamlade materialet spelades in och transkriberades därefter. Med utgångspunkt från Graneheim och Lundman utfördes en kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Att dela allt lika ska inte stå i vägen för amning. Detta var ett övergripande tema som framkom. Resultatet presenteras därefter i tre huvudkategorier; amning är utgångspunkten, att göra partnern delaktig och att arbeta personcentrerat. Huvudkategorierna följs av två respektive tre subkategorier.
Konklusion: Jämställt föräldraskap är mer aktuellt än tidigare men amningen ska inte uppoffras i syfte att dela lika på omsorgen av barnet. Partnerns roll bekräftas som betydelsefull för amningsutfallet och partnern kan därmed involveras i alla övriga omsorgsuppgifter men inte i just själva amningen. Barnperspektivet värderas högt av barnmorskorna men i slutändan är det upp till mamman att bestämma om hon önskar amma eller ej.}},
 author    = {{Olofsson, Maria and Welinder, Carolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mödravårdsbarnmorskans hållning och strategier avseende jämställt föräldraskap i relation till amning}},
 year     = {{2024}},
}