Advanced

Motsättningar i det harmoniska samhällets gryning: En studie av sambandet mellan rule of law och rättmätigt motstånd i Folkrepubliken Kina

Anderberg, Cecilia (2009)
Chinese Studies
Abstract (Swedish)
År 1999 infördes principen om rule of law i Folkrepubliken Kinas konstitution - lagen skulle styra landet. De år av vanstyre som nådde sin kulmen under kulturrevolutionen hade åsidosatt lag och ordning och hade lett till att Folkrepubliken Kina vid tiden för Deng Xiaopings maktövertagande i slutet av 1970-talet stod utan ett rättssystem. Vid sidan om den ekonomiska reform som skulle öppna upp landet för världen gjordes därför enorma insatser för att etablera ett fungerande rättssystem. De kinesiska medborgarna fick många nya lagstadgade rättigheter, men på många håll runt om på den vidsträckta kinesiska landsbygden tillämpades lagarna inte till fullo av lokala styren som skaffade sig förmåner genom att inte tillämpa alla rättigheter. Bland... (More)
År 1999 infördes principen om rule of law i Folkrepubliken Kinas konstitution - lagen skulle styra landet. De år av vanstyre som nådde sin kulmen under kulturrevolutionen hade åsidosatt lag och ordning och hade lett till att Folkrepubliken Kina vid tiden för Deng Xiaopings maktövertagande i slutet av 1970-talet stod utan ett rättssystem. Vid sidan om den ekonomiska reform som skulle öppna upp landet för världen gjordes därför enorma insatser för att etablera ett fungerande rättssystem. De kinesiska medborgarna fick många nya lagstadgade rättigheter, men på många håll runt om på den vidsträckta kinesiska landsbygden tillämpades lagarna inte till fullo av lokala styren som skaffade sig förmåner genom att inte tillämpa alla rättigheter. Bland de människor som inte fick ta del av rättigheterna formades rättmätigt motstånd ("rightful resistance") - motstånd med stöd av lag - som riktades mot illojala kadrar på lokal nivå.

Sedan dess har rättmätigt motstånd ökat och är en aktuell fråga i dagens Kina. Denna uppsats handlar om sambandet mellan rättmätigt motstånd och rule of law i Kina och dessa områdens betydelse för Kinas plan att upprätta det harmoniska samhället, i vilket motsättningar inom folket ska kunna lösas på ett tillbörligt sätt och inte utgöra ett hot mot den inhemska stabiliteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderberg, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rättmätigt motstånd, rightful resistance, fazhi, rule of law, Folkrepubliken Kina, motsättningar, harmoniska samhället, hexie shehui, Languages of South and South-East Asia, Chinese, Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien
language
Swedish
id
1315297
date added to LUP
2009-03-02 00:00:00
date last changed
2009-03-26 15:05:58
@misc{1315297,
 abstract   = {År 1999 infördes principen om rule of law i Folkrepubliken Kinas konstitution - lagen skulle styra landet. De år av vanstyre som nådde sin kulmen under kulturrevolutionen hade åsidosatt lag och ordning och hade lett till att Folkrepubliken Kina vid tiden för Deng Xiaopings maktövertagande i slutet av 1970-talet stod utan ett rättssystem. Vid sidan om den ekonomiska reform som skulle öppna upp landet för världen gjordes därför enorma insatser för att etablera ett fungerande rättssystem. De kinesiska medborgarna fick många nya lagstadgade rättigheter, men på många håll runt om på den vidsträckta kinesiska landsbygden tillämpades lagarna inte till fullo av lokala styren som skaffade sig förmåner genom att inte tillämpa alla rättigheter. Bland de människor som inte fick ta del av rättigheterna formades rättmätigt motstånd ("rightful resistance") - motstånd med stöd av lag - som riktades mot illojala kadrar på lokal nivå.

Sedan dess har rättmätigt motstånd ökat och är en aktuell fråga i dagens Kina. Denna uppsats handlar om sambandet mellan rättmätigt motstånd och rule of law i Kina och dessa områdens betydelse för Kinas plan att upprätta det harmoniska samhället, i vilket motsättningar inom folket ska kunna lösas på ett tillbörligt sätt och inte utgöra ett hot mot den inhemska stabiliteten.},
 author    = {Anderberg, Cecilia},
 keyword   = {rättmätigt motstånd,rightful resistance,fazhi,rule of law,Folkrepubliken Kina,motsättningar,harmoniska samhället,hexie shehui,Languages of South and South-East Asia,Chinese,Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motsättningar i det harmoniska samhällets gryning: En studie av sambandet mellan rule of law och rättmätigt motstånd i Folkrepubliken Kina},
 year     = {2009},
}