Advanced

"Vad då tillgänglighet? Det är ju två låsta världar!": primärvårdens upplevelser av begreppet tillgänglighet i vårdplaneringar inom Blekinge Läns Landsting

Nilsson, Lina (2009)
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Med den nationella IT-strategin inom vård och omsorgs uppmaning till ökad tillgänglighet inom vården som bakgrund, har landstinget Blekinge påbörjat ett projekt Syster Gudrun Fullskalelabb för IT i vård och omsorg. Inom projektet prövas informationsteknologiska lösningar som ska göra vårdplanering på distans möjlig. Lösningen påpekar att vårdplaneringen på så sätt ska bli mer tillgänglig. Den här uppsatsen inriktas till att söka insikt i berörd primärvårdspersonals uppfattning och erfarenhet om vårdplanering och dess tillgänglighet, lik väl hur informationsteknologiska lösningar ska komma att påverka vårdplaneringen som aktivitet.

Syfte: Att få en djupare förståelse för primärvårdspersonalens erfarenheter av och... (More)
Problem/Bakgrund: Med den nationella IT-strategin inom vård och omsorgs uppmaning till ökad tillgänglighet inom vården som bakgrund, har landstinget Blekinge påbörjat ett projekt Syster Gudrun Fullskalelabb för IT i vård och omsorg. Inom projektet prövas informationsteknologiska lösningar som ska göra vårdplanering på distans möjlig. Lösningen påpekar att vårdplaneringen på så sätt ska bli mer tillgänglig. Den här uppsatsen inriktas till att söka insikt i berörd primärvårdspersonals uppfattning och erfarenhet om vårdplanering och dess tillgänglighet, lik väl hur informationsteknologiska lösningar ska komma att påverka vårdplaneringen som aktivitet.

Syfte: Att få en djupare förståelse för primärvårdspersonalens erfarenheter av och uppfattning om begreppet tillgänglighet inom aktiviteten vårdplanering. Likafullt är studiens syfte att söka insikt i hur informationsteknologiska lösningar kan komma att påverka aktiviteten vårdplanering och begreppet tillgänglighet enligt primärvårdspersonal.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Uppsatsen tar ansats från en kvalitativ metod med en fenomenologisk hermeneutisk analysmodell.

Slutsatser/Resultat: Resultatet vilar på teman som visar att begreppet tillgänglighet är svårdefinierat och att vårdplaneringen uppfattas ha en hänsyns- och tillgänglighetsproblematik. Respondenterna känner sig också rådvilliga till informationsteknologins existens i vårdplaneringen. Analysen utgår från den symboliska interaktionismen för att påvisa betydelsen av att medlemmar i en grupp eller aktivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Lina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
primärvård, vårdplanering, tillgänglighet, fenomenologisk hermeneutik, symbolisk interaktionism, Sociology, Sociologi
language
Swedish
id
1315305
date added to LUP
2009-02-09 00:00:00
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1315305,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Med den nationella IT-strategin inom vård och omsorgs uppmaning till ökad tillgänglighet inom vården som bakgrund, har landstinget Blekinge påbörjat ett projekt Syster Gudrun Fullskalelabb för IT i vård och omsorg. Inom projektet prövas informationsteknologiska lösningar som ska göra vårdplanering på distans möjlig. Lösningen påpekar att vårdplaneringen på så sätt ska bli mer tillgänglig. Den här uppsatsen inriktas till att söka insikt i berörd primärvårdspersonals uppfattning och erfarenhet om vårdplanering och dess tillgänglighet, lik väl hur informationsteknologiska lösningar ska komma att påverka vårdplaneringen som aktivitet.

Syfte: Att få en djupare förståelse för primärvårdspersonalens erfarenheter av och uppfattning om begreppet tillgänglighet inom aktiviteten vårdplanering. Likafullt är studiens syfte att söka insikt i hur informationsteknologiska lösningar kan komma att påverka aktiviteten vårdplanering och begreppet tillgänglighet enligt primärvårdspersonal.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Uppsatsen tar ansats från en kvalitativ metod med en fenomenologisk hermeneutisk analysmodell.

Slutsatser/Resultat: Resultatet vilar på teman som visar att begreppet tillgänglighet är svårdefinierat och att vårdplaneringen uppfattas ha en hänsyns- och tillgänglighetsproblematik. Respondenterna känner sig också rådvilliga till informationsteknologins existens i vårdplaneringen. Analysen utgår från den symboliska interaktionismen för att påvisa betydelsen av att medlemmar i en grupp eller aktivitet.},
 author    = {Nilsson, Lina},
 keyword   = {primärvård,vårdplanering,tillgänglighet,fenomenologisk hermeneutik,symbolisk interaktionism,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vad då tillgänglighet? Det är ju två låsta världar!": primärvårdens upplevelser av begreppet tillgänglighet i vårdplaneringar inom Blekinge Läns Landsting},
 year     = {2009},
}