Advanced

En "go' " musiklärare med "goa' " elever som spelar så det svänger. En kvalitativ dokumentation och analys av en dansk musiklärares ensembleundervisning på grundskolenivå, årskurs 2-9.

Jepson, Gustav (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
This is a study of the work of a Danish music teacher at a free school (grade 1 9) in Copenhagen. The teaching is based explicitly on playing in ensemble and the pupils play at a high artistic level compared to a normal school. Data collection was made during three days with the help of observation, video recording and qualitative interviews. The report contains video clips where the pupils and the teacher play together. The great differences between this model of teaching and the normal, lie in the teacher participation in the music making, the central role of the rhythms, the early start (grade two), the form of songs and arrangements and the lack of notation in favor of music making by ear. The result of this study could be useful in an... (More)
This is a study of the work of a Danish music teacher at a free school (grade 1 9) in Copenhagen. The teaching is based explicitly on playing in ensemble and the pupils play at a high artistic level compared to a normal school. Data collection was made during three days with the help of observation, video recording and qualitative interviews. The report contains video clips where the pupils and the teacher play together. The great differences between this model of teaching and the normal, lie in the teacher participation in the music making, the central role of the rhythms, the early start (grade two), the form of songs and arrangements and the lack of notation in favor of music making by ear. The result of this study could be useful in an order to develop the teaching of ensemble in Swedish compulsory schools.

Detta är en studie kring en dansk lärares musikundervisning på en lilleskola, årskurs 1-9, i Köpenhamn. Undervisningen bygger uteslutande på ensemblespel som eleverna utför på en mycket hög nivå för att vara en vanlig skolklass. Data samlades in under tre dagar med hjälp av observation, video och intervjuer. Rapportens kärna är de videoklipp som finns med, där eleverna och läraren spelar tillsammans. Det visar sig att den stora skillnaden mellan denna undervisning och gängse i svensk skola är lärarens medmusicerande, rytmens centrala roll, elevernas tidiga start (årskurs två), låtarnas form och arrangemang samt avsaknaden av notation till förmån för gehörsbaserat spel. Resultatet av denna studie skulle kunna användas vid vidareutveckling av den svenska skolans ensemblespel med skolklasser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jepson, Gustav
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
elever, ensembler, grundskolan, gehör, undervisning, metodik, musik, musiksalar, spel, classrooms, compulsory, education, ensembles, methods, music, play, pupils, students, schools, teaching, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315389
date added to LUP
2009-02-03
date last changed
2009-03-03
@misc{1315389,
 abstract   = {This is a study of the work of a Danish music teacher at a free school (grade 1 9) in Copenhagen. The teaching is based explicitly on playing in ensemble and the pupils play at a high artistic level compared to a normal school. Data collection was made during three days with the help of observation, video recording and qualitative interviews. The report contains video clips where the pupils and the teacher play together. The great differences between this model of teaching and the normal, lie in the teacher participation in the music making, the central role of the rhythms, the early start (grade two), the form of songs and arrangements and the lack of notation in favor of music making by ear. The result of this study could be useful in an order to develop the teaching of ensemble in Swedish compulsory schools.

Detta är en studie kring en dansk lärares musikundervisning på en lilleskola, årskurs 1-9, i Köpenhamn. Undervisningen bygger uteslutande på ensemblespel som eleverna utför på en mycket hög nivå för att vara en vanlig skolklass. Data samlades in under tre dagar med hjälp av observation, video och intervjuer. Rapportens kärna är de videoklipp som finns med, där eleverna och läraren spelar tillsammans. Det visar sig att den stora skillnaden mellan denna undervisning och gängse i svensk skola är lärarens medmusicerande, rytmens centrala roll, elevernas tidiga start (årskurs två), låtarnas form och arrangemang samt avsaknaden av notation till förmån för gehörsbaserat spel. Resultatet av denna studie skulle kunna användas vid vidareutveckling av den svenska skolans ensemblespel med skolklasser.},
 author    = {Jepson, Gustav},
 keyword   = {elever,ensembler,grundskolan,gehör,undervisning,metodik,musik,musiksalar,spel,classrooms,compulsory,education,ensembles,methods,music,play,pupils,students,schools,teaching,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En "go' " musiklärare med "goa' " elever som spelar så det svänger. En kvalitativ dokumentation och analys av en dansk musiklärares ensembleundervisning på grundskolenivå, årskurs 2-9.},
 year     = {2008},
}