Advanced

Språk genom musik - Musikens funktion som motivationsskapare för språkinlärning

Bertilsson, Magdalena (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Language Through Music. Music as a Motivator for Language Acquisition.

The purpose of this essay is to examine what there is to gain by integrating music and language to promote language learning. Theory: Different theories will be presented to orientate music in history. Theories on the connection between music and language will follow and among others suggestopedi will be explained. Theories that will be presented point to positive connections between music and language concerning language acquisition. Method: The research has been based on qualitative interviews with a senior level teacher and a kinder garden teacher and on observations of the last mentioned teacher's lessons on two occasions. Main results point to the fact that... (More)
Title: Language Through Music. Music as a Motivator for Language Acquisition.

The purpose of this essay is to examine what there is to gain by integrating music and language to promote language learning. Theory: Different theories will be presented to orientate music in history. Theories on the connection between music and language will follow and among others suggestopedi will be explained. Theories that will be presented point to positive connections between music and language concerning language acquisition. Method: The research has been based on qualitative interviews with a senior level teacher and a kinder garden teacher and on observations of the last mentioned teacher's lessons on two occasions. Main results point to the fact that the integration of music, language and language acquisition is positive. Music functions as a means to create motivation and fellowship for children and youngsters because through the work with music you are able to find assignments that everyone finds meaningful. When they do things they find meaningful they themselves feel meaningful and therefore also feel confirmation. Music's intrinsic value has not gotten the attention I was hoping for because my informants have not discussed the matter enough in spite of recurrent questions on the topic. For that reason it is difficult to come to any conclusion because I do not consider myself to have sufficient foundation to do so.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka fördelar som finns med att integrera musik och språk för att främja språkinlärning. Teori: Olika teorier kommer att presenteras för att orientera musiken i historien. Sedan kommer teorier om just sambandet mellan musik och språk att presenteras då bland annat suggestopedi kommer förklaras närmare. Teorierna som presenteras pekar på positiva samband mellan musik, språk och språkinlärning. Metod: Undersökningen har baserats på kvalitativa intervjuer av en högstadielärare och en förskolelärare samt observationer av den sistnämndas lektioner vid två tillfällen. Huvudsakliga resultat pekar på positiva resultat från integrering av språk, musik och språkinlärning. Musiken fungerar som ett medel för att skapa motivation och gemenskap hos barn och ungdomar för att man genom arbetet med musik kan hitta uppgifter som alla finner meningsfulla. När de känner att det som de gör är meningsfullt känner de sig själv meningsfulla och får därför också bekräftelse genom det. Musikens egenvärde har inte fått den uppmärksamhet i arbetet som jag från början hoppats på för att mina informanter inte sett det som ett problem och därför inte diskuterat frågan tillräckligt trots återkommande frågor om ämnet. Av den anledningen är det svårt att dra någon slutsats då jag inte anser mig ha tilltäckligt med underlag för att göra detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1315434,
 abstract   = {Title: Language Through Music. Music as a Motivator for Language Acquisition.

The purpose of this essay is to examine what there is to gain by integrating music and language to promote language learning. Theory: Different theories will be presented to orientate music in history. Theories on the connection between music and language will follow and among others suggestopedi will be explained. Theories that will be presented point to positive connections between music and language concerning language acquisition. Method: The research has been based on qualitative interviews with a senior level teacher and a kinder garden teacher and on observations of the last mentioned teacher's lessons on two occasions. Main results point to the fact that the integration of music, language and language acquisition is positive. Music functions as a means to create motivation and fellowship for children and youngsters because through the work with music you are able to find assignments that everyone finds meaningful. When they do things they find meaningful they themselves feel meaningful and therefore also feel confirmation. Music's intrinsic value has not gotten the attention I was hoping for because my informants have not discussed the matter enough in spite of recurrent questions on the topic. For that reason it is difficult to come to any conclusion because I do not consider myself to have sufficient foundation to do so.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka fördelar som finns med att integrera musik och språk för att främja språkinlärning. Teori: Olika teorier kommer att presenteras för att orientera musiken i historien. Sedan kommer teorier om just sambandet mellan musik och språk att presenteras då bland annat suggestopedi kommer förklaras närmare. Teorierna som presenteras pekar på positiva samband mellan musik, språk och språkinlärning. Metod: Undersökningen har baserats på kvalitativa intervjuer av en högstadielärare och en förskolelärare samt observationer av den sistnämndas lektioner vid två tillfällen. Huvudsakliga resultat pekar på positiva resultat från integrering av språk, musik och språkinlärning. Musiken fungerar som ett medel för att skapa motivation och gemenskap hos barn och ungdomar för att man genom arbetet med musik kan hitta uppgifter som alla finner meningsfulla. När de känner att det som de gör är meningsfullt känner de sig själv meningsfulla och får därför också bekräftelse genom det. Musikens egenvärde har inte fått den uppmärksamhet i arbetet som jag från början hoppats på för att mina informanter inte sett det som ett problem och därför inte diskuterat frågan tillräckligt trots återkommande frågor om ämnet. Av den anledningen är det svårt att dra någon slutsats då jag inte anser mig ha tilltäckligt med underlag för att göra detta.},
 author    = {Bertilsson, Magdalena},
 keyword   = {language acquisition,prosody,suggestopedi,interferens,språkinlärning,kindergarten,secondary school,prosodi,förskolan,grundskolan,Language learning,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Språk genom musik - Musikens funktion som motivationsskapare för språkinlärning},
 year     = {2008},
}